StartUp Nation Diaspora

Home/StartUp Nation Diaspora

Antreprenorii pot obtine pana la 200.000 lei pentru demararea unei afaceri in anul 2022 – editia III. Programul Start-Up Nation Diaspora Pilon II este un program de incurajare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Lansat in 2017, programul dispune de un buget alocat de doua miliarde de lei pe an. In 2017 au fost finantate 7.100 de afaceri, iar in 2018 numarul s-a ridicat la 10.000, numar care a ramas valabil si pentru sesiunile urmatoare. In 2022 programului i-a fost alocat si un pilon pentru diaspora. Obiectivul principal Start-Up Nation il constituie stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca si insertia persoanelor din categorii defavorizate, a somerilor si a absolventilor, precum si sustinerea investitiilor in tehnologii inovative.

START-UP NATION DIASPORA PE SCURT- DEPUNERI DESCHISE PANA IN 3 OCTOMBRIE 2022

Valoare Finantare

200.000 lei

Angajamente

 • Crearea a cel putin unui loc de munca (1 loc de munca daca se acceseaza 100.00 lei, 2 locuri de munca daca se acceseaza 200.000 lei)

Eligibilitate Beneficiar

 • Persoane Fizice care doresc sa infiinteze o firma (firma trebuie infiintata inainte de depunerea cererii de finantare);

 • Microintreprinderi;

 • IMM-uri (Intreprinderi Mici & MIjlocii);

 • Firma nu trebuie sa fie mai veche de 01.01.2020;

 • Niciunul din actionari/asociati nu au calitatea de actionar/ asociat in alt IMM cu acelaisi cod CAEN autorizat;

Intensitate Finantare

 • 95% Finantare cu fonduri Europene; minim 5% contributie proprie din partea beneficiarului

  * Exista unele costuri considerate neeligibile, iar acelea trebuie acoperite de beneficiar – de exemplu costurile cu deschiderea firmei.

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Achizitionare imobile spatii de lucru / productie / prestari servicii;

 • Achizitionare echipamente, mijloace de transport, mobilier, dotari, calculatoare si alte echipamente IT;

 • Plata salarii, chirii, utilitati;

 • Website, software;

 • Licente, brevete, franchize;

 • Consultanta, Proiectare;

Doresc sa particip la programul Start-Up Nation Diaspora Pilon II !

Completeaza formularul si unul un consultant Neotrust te va suna. Prima sedinta de consultanta este gratuita. In aceasta sedinta verificam eligibilitatea si calculam sansele de castig.

  VEZI CARE ITI SUNT SANSELE DE REUSITA LA START-UP NATION DIASPORA conform ultimei grile de punctaj propuse !

  ANEXĂ:

  Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri

  Start-up Nation România 2022 Pilon II Diaspora

  Criterii Punctaj
  Domeniul de activitate
  A 1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 20
  2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 15
  3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum și activități de Servicii și Comerț 10
  Valoarea aportului propriu
  B 1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
  2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
  3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
  Criterii aferente investiţiei
  C 1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
  2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
  3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
  Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*
  D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 10
  2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0

  Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
  E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 5
  2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 0
  Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**
  F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 5
  2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 0
  Criterii aferente debutului în afaceri
  G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 10
  2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 0
  H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***
  1 Investitia este bazata / fundamentat pe un brevet de invențieeliberat de catre un organsm national sau international acreditat. 10
  2 Investitia NU este bazata / fundamentat pe un brevet de invențieeliberat de catre un organsm national sau international acreditat. 0

  Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

  Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

  Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

  Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

  – punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

  – punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

  – punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

  – punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

  – punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

  – punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

  – punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);

  – valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;

  – data şi ora înscrierii în program.

  * Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

  ** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii)

  ***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să breveteze.

  1Situația statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activitătilor de producție și industriilor creative, conform situațiilor financiare aferente anului 2020.

  Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă actvităților de producție și industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producție și industrii creative.

  CAEN Productie + Industrii Creative NR. TOTAL IMM-URI TOTAL CIFRA DE AFACERI /ACTIVITATE PROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALA ACTIVITATI PRODUCTIE + INDUSTRII CREATIVE
  6201 – Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 12940 11295672271 6.4008
  7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 15368 8659519589 4.9070
  2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 3939 6267963521 3.5518
  1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 6930 5487841769 3.1098
  7311 – Activitati ale agentiilor de publicitate 9689 4927582913 2.7923
  8622 – Activitati de asistenta medicala specializata 8066 4128274333 2.3393
  3109 – Fabricarea de mobila n.c.a. 4221 4118062824 2.3336
  1610 – Taierea si rindeluirea lemnului 3424 3929599516 2.2268
  6202 – Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 4631 3907275071 2.2141
  2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 1856 3339198947 1.8922
  1413 – Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 4500 3204102299 1.8156
  3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate 1220 3162969502 1.7923
  2229 – Fabricarea altor produse din material plastic 580 3153365938 1.7869
  2221 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 320 3029066130 1.7165
  1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a. 2601 2865376837 1.6237
  2562 – Operatiuni de mecanica generala 1776 2807300368 1.5908
  2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 288 2650731875 1.5021
  8623 – Activitati de asistenta stomatologica 7656 2401071373 1.3606
  2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 456 2393294891 1.3562
  1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 496 2246230055 1.2729
  2363 – Fabricarea betonului 280 2193923797 1.2432
  1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor 503 2129044100 1.2065
  8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana 4395 2092916011 1.1860
  6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 1956 1906622959 1.0804
  6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 4062 1882657335 1.0668
  2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 238 1861588589 1.0549
  1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton 501 1823440089 1.0333
  0812 – Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 785 1802480287 1.0214
  7111 – Activitati de arhitectura 6143 1778927773 1.0081
  5829 1222 1739532803 0.9857
  1520 1230 1559705818 0.8838
  2361 1049 1528620409 0.8662
  7120 2443 1524025288 0.8636
  7490 4985 1439347810 0.8156
  2512 815 1379454730 0.7817
  7219 849 1261813178 0.7150
  1392 1205 1226679595 0.6951
  1623 1570 1221633004 0.6923
  8610 392 1167703910 0.6617
  0811 340 1145123059 0.6489
  2599 626 1137664789 0.6447
  3101 1216 1107506690 0.6276
  8621 2604 1084478223 0.6145
  2433 84 1051194887 0.5957
  2712 172 995189483 0.5639
  2219 230 992343193 0.5623
  1089 447 991766872 0.5620
  3250 1778 924607322 0.5239
  1039 770 890787209 0.5048
  2651 178 880550213 0.4990
  1107 409 864467688 0.4899
  2120 110 835351511 0.4734
  8559 5390 828287054 0.4694
  2790 160 796007562 0.4511
  7312 714 767736496 0.4350
  1072 535 760632205 0.4310
  2561 315 758409444 0.4298
  2899 189 757748922 0.4294
  2059 139 750956220 0.4255
  2711 113 750538931 0.4253
  5911 2897 746602667 0.4231
  2920 140 743254587 0.4212
  2611 143 742837364 0.4209
  2030 142 730137174 0.4137
  7320 1134 728786691 0.4130
  2312 353 726872606 0.4119
  2041 247 695043978 0.3939
  1629 1650 689252291 0.3906
  2829 168 683250640 0.3872
  9329 5510 663806805 0.3762
  7410 3354 659252383 0.3736
  1020 67 630636470 0.3574
  5811 962 624383310 0.3538
  2593 208 618182464 0.3503
  3011 381 614420353 0.3482
  2453 86 589393872 0.3340
  2732 47 578629511 0.3279
  1083 246 557883272 0.3161
  2822 234 543805279 0.3082
  1412 397 541118507 0.3066
  2399 91 515583432 0.2922
  1084 93 512364668 0.2903
  1722 275 507800174 0.2878
  1419 785 506887556 0.2872
  1729 154 505122961 0.2862
  1310 67 502154024 0.2846
  2825 137 501062738 0.2839
  3299 1249 497586405 0.2820
  3821 120 485497020 0.2751
  1624 310 483549470 0.2740
  2410 47 451908749 0.2561
  1621 157 435498663 0.2468
  2370 822 431836081 0.2447
  2892 71 428845422 0.2430
  3030 31 406235366 0.2302
  6312 1392 403925868 0.2289
  1414 260 401240430 0.2274
  2110 44 395106123 0.2239
  1320 110 371991326 0.2108
  1512 429 359787508 0.2039
  1082 311 339686574 0.1925
  2620 234 333677278 0.1891
  2369 223 329847795 0.1869
  8553 1546 324216023 0.1837
  5813 516 323656031 0.1834
  1395 43 317406987 0.1799
  2332 90 316174100 0.1792
  2893 76 313350782 0.1776
  1439 256 295655835 0.1675
  1399 386 293069542 0.1661
  3103 78 292285872 0.1656
  6203 644 285787231 0.1619
  2931 55 280715425 0.1591
  7420 4478 274037114 0.1553
  2813 30 266476613 0.1510
  2841 91 265512818 0.1505
  2352 31 254027815 0.1439
  2013 48 247093446 0.1400
  2572 156 244811323 0.1387
  5814 389 243567994 0.1380
  2815 56 242437682 0.1374
  2364 19 236221746 0.1339
  7430 1686 234274038 0.1328
  2042 301 231208583 0.1310
  2630 73 230836076 0.1308
  2529 57 229212881 0.1299
  3230 88 227591406 0.1290
  2740 121 223649822 0.1267
  3102 393 222016181 0.1258
  2020 30 219255070 0.1242
  9313 1799 212368093 0.1203
  1723 95 209580675 0.1188
  3240 259 207835267 0.1178
  1012 64 206598824 0.1171
  2016 68 205705132 0.1166
  2573 139 205189108 0.1163
  1073 144 197840085 0.1121
  9002 1607 194976197 0.1105
  2443 10 194424126 0.1102
  2849 55 193041449 0.1094
  2442 25 188947410 0.1071
  3822 58 186035273 0.1054
  5920 679 183874536 0.1042
  3020 35 181880843 0.1031
  8730 258 179297867 0.1016
  9003 1336 179175517 0.1015
  1081 9 179006854 0.1014
  6399 321 177700992 0.1007
  2594 81 177342957 0.1005
  1092 57 176532811 0.1000
  9311 694 175542682 0.0995
  2420 39 174362033 0.0988
  2821 29 172014974 0.0975
  2521 65 169586449 0.0961
  3212 469 168667746 0.0956
  2830 67 167586628 0.0950
  2592 13 165616730 0.0938
  1052 284 161790974 0.0917
  2014 79 159483616 0.0904
  2351 5 156755747 0.0888
  9001 2452 152868237 0.0866
  2012 21 150383830 0.0852
  9101 289 140725055 0.0797
  2733 28 138243519 0.0783
  1396 45 137447561 0.0779
  1085 362 130021721 0.0737
  2670 119 126037230 0.0714
  8552 1325 123916538 0.0702
  2812 50 121555350 0.0689
  2454 37 120282078 0.0682
  2591 27 120217163 0.0681
  9312 84 118946326 0.0674
  3291 60 118919539 0.0674
  3092 30 118508261 0.0672
  1330 264 111786667 0.0633
  2612 109 111603150 0.0632
  5821 221 110805503 0.0628
  2891 19 108786546 0.0616
  2015 42 102963546 0.0583
  0899 31 102549532 0.0581
  1511 58 102318670 0.0580
  7211 147 98303401 0.0557
  5819 449 96129781 0.0545
  1431 94 95959358 0.0544
  8510 299 95385894 0.0541
  9319 788 85760118 0.0486
  2341 179 85007733 0.0482
  2814 33 83933882 0.0476
  2720 12 83888946 0.0475
  2391 33 80769895 0.0458
  8560 462 78123205 0.0443
  2910 30 76051708 0.0431
  2530 10 73243098 0.0415
  2211 52 73066601 0.0414
  2751 42 72947522 0.0413
  2052 13 68839795 0.0390
  2320 32 68193675 0.0386
  0240 148 65315004 0.0370
  1394 34 65288297 0.0370
  1391 28 65224189 0.0370
  5912 291 63226832 0.0358
  1086 59 62887301 0.0356
  2896 11 59594330 0.0338
  8532 120 59050535 0.0335
  2314 42 57613948 0.0326
  2444 4 57494803 0.0326
  1032 437 55891859 0.0317
  2434 6 55341785 0.0314
  7220 230 54404963 0.0308
  5914 68 53943198 0.0306
  2811 45 53326701 0.0302
  9103 55 53063382 0.0301
  3220 67 52601826 0.0298
  0729 69 50881433 0.0288
  2660 39 50814114 0.0288
  2823 17 49834857 0.0282
  2319 24 48628600 0.0276
  2313 103 48265833 0.0274
  1712 49 48130888 0.0273
  8551 717 46458376 0.0263
  2017 7 45389305 0.0257
  2640 44 43977044 0.0249
  1411 136 43718939 0.0248
  5913 62 43615150 0.0247
  2431 7 43251106 0.0245
  1622 37 42340516 0.0240
  1811 60 41948294 0.0238
  2432 9 38289150 0.0217
  2331 69 36827992 0.0209
  9321 223 34550351 0.0196
  2445 6 32180129 0.0182
  6391 109 31920544 0.0181
  2451 36 28767165 0.0163
  3213 204 28731627 0.0163
  2342 13 27742552 0.0157
  2752 30 27374678 0.0155
  2895 8 26315768 0.0149
  1031 59 25642363 0.0145
  1393 31 22102247 0.0125
  2571 25 20418563 0.0116
  3012 65 19123106 0.0108
  2343 5 15945896 0.0090
  2731 11 15849631 0.0090
  2441 17 12520744 0.0071
  2311 18 10646335 0.0060
  2362 32 9911946 0.0056
  8520 43 9274443 0.0053
  2824 11 9158326 0.0052
  9004 53 8727572 0.0049
  1420 45 8466685 0.0048
  8531 9 7873695 0.0045
  8790 25 7757248 0.0044
  2894 14 7541156 0.0043
  5812 33 7273576 0.0041
  0710 8 7035479 0.0040
  8710 39 6589394 0.0037
  2452 10 6078805 0.0034
  8541 13 5339450 0.0030
  0891 8 3932753 0.0022
  2349 22 3391481 0.0019
  1711 9 3345324 0.0019
  0893 5 2364869 0.0013
  9102 11 2257683 0.0013
  2652 14 2044843 0.0012
  3091 14 1702972 0.0010
  2344 10 1389112 0.0008
  8720 27 1305295 0.0007
  2365 3 1198162 0.0007
  3099 11 1113135 0.0006
  1724 7 967073 0.0005
  9104 5 624590 0.0004
  2060 4 15327 0.0000
  2680 0 0 0.0000
  8542 1 0 0.0000
  TOTAL 201245 176471664643

  • Neotrust Start-Up Nation Diaspora

  • 0755.741.700

  • office@neotrust.ro

  Documente care atesta resedinta in strainatate:
   │NOTE: │ │1. Pentru cetăţenii români care deţin şi cetăţenia statului de reşedinţă, │ │documentele de identitate eliberate de autorităţile locale ale statului de │ │reşedinţă (carte de identitate, paşaport, certificat de naturalizare/ │ │cetăţenie etc.) reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv. │ │2. Documentele speciale emise cetăţenilor români angajaţi ai misiunilor │ │diplomatice/oficiilor consulare şi ai organizaţiilor internaţionale cu │ │sediul în străinătate, precum şi cele emise membrilor de familie ai acestora│ │reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv. │ │3. În vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din │ │anul 2016 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate │ │mai jos. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Ţara │ Documentele │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Afganistan │1. viză de lungă şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Africa de Sud │1. carte de identitate eliberată cetăţenilor │ │ │ │străini │ │ │ │2. document care atestă stabilirea │ │ │ │domiciliului în ţara de reşedinţă eliberat de │ │ │ │Ministerul de Interne local │ │ │ │3. declaraţie pe propria răspundere dată în │ │ │ │faţa autorităţilor locale de poliţie prin care│ │ │ │se atestă adresa de domiciliu │ │ │ │4. permis de reşedinţă temporară, acordat sub │ │ │ │forma unei vize │ │ │ │5. permis de rezidenţă permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Albania │1. document care atestă domiciliul │ │ │ │2. permis de şedere pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Algeria │1. carte de reşedinţă │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Andorra │1. titlu de sejur eliberat străinilor │ │ │ │2. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Angola │1. permis de şedere permanentă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. viză de muncă aplicată în paşaport │ │ │ │4. carte de rezidenţă pentru cetăţeni străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Arabia Saudită │1. permis de rezident │ │ │ │2. adeverinţă care să ateste adresa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Argentina │1. document de identitate pentru străini │ │ │ │2. adeverinţă privind rezidenţă temporară │ │ │ │3. adeverinţă privind rezidenţa permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Armenia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. document de călătorie pentru străini │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Australia │1. viză de rezidenţă temporară │ │ │ │2. viză de rezidenţă permanentă │ │ │ │3. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Austria │1. dovadă de înscriere sau înregistrare │ │ │ │2. adeverinţă de înregistrare pentru cetăţenii│ │ │ │SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene │ │ │ │3. certificat privind libera circulaţie în UE │ │ │ │4. titlu de şedere sau dovadă de stabilire │ │ │ │5. document de identitate cu fotografie pentru│ │ │ │cetăţenii comunitari │ │ │ │6. adeverinţă de lungă şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Azerbaidjan │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. permis de rezidenţă permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 13.│Bahamas │1. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 14.│Bahrain │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 15.│Bangladesh │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 16.│Belarus │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 17.│Belgia │1. permis de şedere temporară, tip E │ │ │ │2. permis de şedere permanentă, tip E+ │ │ │ │3. atestat de înregistrare la primărie pentru │ │ │ │şedere temporară │ │ │ │4. atestat de înregistrare la primărie pentru │ │ │ │şedere permanentă │ │ │ │5. carte de identitate pentru străini │ │ │ │6. certificat de înregistrare în registrul │ │ │ │străinilor │ │ │ │7. certificat de înregistrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 18.│Bolivia │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 19.│Bosnia şi Herţegovina │1. colant privind reşedinţa aplicat în │ │ │ │paşaport │ │ │ │2. card pentru rezidenţi străini │ │ │ │3. decizie de acordare a rezidenţei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 20.│Botswana │1. permis de şedere │ │ │ │2. document privind stabilirea domiciliului │ │ │ │3. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 21.│Brazilia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carte de domiciliu │ │ │ │3. document de rezidenţă temporar │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 22.│Bulgaria │1. permis de şedere pentru cetăţenii UE │ │ │ │2. card de rezidenţă permanentă pentru străini│ │ │ │3. certificat de rezidenţă pe termen lung │ │ │ │4. adeverinţă eliberată de autorităţile locale│ │ │ │prin care se confirmă şederea │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 23.│Cambodgia │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 24.│Canada │1. titlu de călătorie │ │ │ │2. titlu de călătorie pentru refugiaţi │ │ │ │3. certificat de identitate │ │ │ │4. card de rezident permanent │ │ │ │5. fişă privind dreptul de şedere IMM 1000 │ │ │ │6. permis de şedere temporară │ │ │ │7. permis de muncă │ │ │ │8. permis de studii │ │ │ │9. permis pentru refugiaţi │ │ │ │10. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 25.│Capul Verde │1. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 26.│Republica Centrafricană │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 27.│Cehia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. permis de rezidenţă permanentă │ │ │ │3. colant aplicat în paşaport privind │ │ │ │permisiunea de şedere temporară/permanentă │ │ │ │4. adeverinţă privind reşedinţa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 28.│Chile │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 29.│R.P. Chineză │1. permis de şedere │ │ │ │2. dovadă de stabilire a reşedinţei eliberată │ │ │ │de secţiile de poliţie: │ │ │ │a) tipizatul model 2008 │ │ │ │b) tipizatul model 2009 │ │ │ │c) dovadă de stabilire a reşedinţei temporare │ │ │ │d) dovadă de stabilire a reşedinţei temporare │ │ │ │pentru vizitatori │ │ │ │3. permis de şedere permanentă eliberat de │ │ │ │Hong Kong şi Macao │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 30.│Cipru │1. certificat de înregistrare │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. carte de identitate pentru străini │ │ │ │4. permis de şedere “RTCN” sub forma unei │ │ │ │vize/ştampile aplicate în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 31.│Coasta de Fildeş │1. certificat de rezidenţă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 32.│Comore │1. document privind stabilirea domiciliului │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 33.│Congo │1. viză de şedere │ │ │ │2. atestat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 34.│Costa Rica │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 35.│Columbia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 36.│Croaţia │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. card de rezidenţă │ │ │ │3. carte de identitate pentru străini │ │ │ │4. adeverinţă eliberată de unităţile de │ │ │ │poliţie │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 37.│Cuba │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │(completată olograf) │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 38.│Danemarca │1. permis de şedere/rezidenţă │ │ │ │2. dovadă a dreptului de şedere având forma │ │ │ │unei adeverinţe │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. permis de conducere │ │ │ │5. card de sănătate │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 39.│Republica Dominicană │1. carte de identitate pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 40.│Egipt │1. permis de şedere temporară sub forma unui │ │ │ │colant aplicat în paşaport │ │ │ │2. viză de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 41.│El Salvador │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 42.│Elveţia │1. permis de şedere de tip card │ │ │ │2. permis de şedere electronic de tip card │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere de scurtă durată │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 43.│Emiratele Arabe Unite │1. viză de reşedinţă │ │ │ │2. permis de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 44.│Estonia │1. permis de rezidenţă temporară │ │ │ │2. card de identitate pentru cetăţeni UE │ │ │ │3. permis de reşedinţă sub formă de colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │4. permis de reşedinţă pe termen lung sub │ │ │ │formă de viză aplicată în paşaport │ │ │ │5. extras de reşedinţă eliberat de Registrul │ │ │ │Populaţiei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 45.│Etiopia │1. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 46.│Filipine │1. certificat de înregistrare pentru străini │ │ │ │2. permis de muncă pentru străini │ │ │ │3. viză de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 47.│Finlanda │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. card de rezidenţă │ │ │ │3. permis de reşedinţă sub formă de colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │4. atestat de reşedinţă eliberat de evidenţa │ │ │ │populaţiei │ │ │ │5. atestat de reşedinţă eliberat de poliţie │ │ │ │6. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 48.│Franţa │1. titlu de sejur (modelul electronic şi carte│ │ │ │de rezident) │ │ │ │2. recipisă temporară care înlocuieşte titlul │ │ │ │de sejur expirat sau pierdut │ │ │ │3. adeverinţă, certificat şi atestat prin care│ │ │ │primarul/funcţionarul primăriei certifică şi │ │ │ │semnează faptul că solicitantul domiciliază în│ │ │ │Franţa │ │ │ │4. certificat sau adeverinţă de şcolarizare │ │ │ │5. atestat care conţine numărul naţional de │ │ │ │asigurare medicală │ │ │ │6. ultimul aviz de impozitare │ │ │ │7. dovadă a calităţii de şomer │ │ │ │(cu valabilitate de un an) │ │ │ │8. permis de conducere │ │ │ │9. card de asigurare medicală │ │ │ │10. atestat de domiciliu eliberat de │ │ │ │Ministerul de Interne francez │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 49.│Gabon │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 50.│Gambia │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 51.│Germania │1. adeverinţă privind domiciliul permanent/ │ │ │ │reşedinţa │ │ │ │2. adeverinţă privind dreptul la liberă │ │ │ │circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE │ │ │ │3. permis de muncă (numai pentru persoanele │ │ │ │care deţin şi cetăţenia germană) │ │ │ │4. permis de şedere pe durată determinată │ │ │ │5. permis de şedere │ │ │ │6. permisiune de stabilire permanentă │ │ │ │7. permisiune de şedere permanentă EU │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 52.│Georgia │1. permis electronic de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 53.│Grecia │1. adeverinţă de înregistrare │ │ │ │2. permis de şedere pe suport letric │ │ │ │3. adeverinţă privind domiciliul │ │ │ │4. adeverinţă de înregistrare ca membru de │ │ │ │familie al unui cetăţean european │ │ │ │5. carte de rezidenţă pentru membrul de │ │ │ │familie al unui cetăţean european │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 54.│Ghana │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 55.│Guatemala │1. viză aplicată în paşaport │ │ │ │2. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 56.│Guineea Bissau │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 57.│Guineea Conakry │Conform punctelor 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 58.│Guyana │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 59.│India │1. PIO Card │ │ │ │2. certificat de înregistrare │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 60.│Indonezia │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 61.│Iordania │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. viză de şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 62.│Irak │1. document care atestă dreptul de şedere │ │ │ │2. document care atestă domiciliul │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 63.│Iran │1. viza de muncă │ │ │ │2. viza de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 64.│Irlanda │1. adeverinţa privind adresa de domiciliu │ │ │ │emisă de poliţie sau de serviciile sociale │ │ │ │2. certificat de înregistrare │ │ │ │3. atestat privind încadrarea în muncă şi │ │ │ │plata taxelor şi impozitelor (formularele P45 │ │ │ │şi P60) │ │ │ │4. document care conţine numărul de │ │ │ │înregistrare socială (card social şi scrisoare│ │ │ │de atribuire a numărului de înregistrare │ │ │ │socială) │ │ │ │5. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │înregistrat la autorităţi │ │ │ │6. contract de proprietate a unui imobil │ │ │ │rezidenţial │ │ │ │7. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 65.│Islanda │1. permis de şedere │ │ │ │2. certificat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 66.│Israel │1. carte de identitate emisă pentru persoanele│ │ │ │care urmează să primească cetăţenia │ │ │ │2. carte de identitate emisă pentru cetăţenii │ │ │ │străini rezidenţi │ │ │ │3. viză de reşedinţă sau de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 67.│Italia │1. carte de identitate pentru cetăţenii │ │ │ │străini │ │ │ │2. atestat de şedere/de înscriere în registrul│ │ │ │populaţiei │ │ │ │3. certificat de rezidenţă emis de primăria │ │ │ │locală │ │ │ │4. certificat privind componenţa familiei – │ │ │ │dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa │ │ │ │titularilor │ │ │ │5. certificat cumulativ privind reşedinţa şi │ │ │ │alte drepturi │ │ │ │6. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 68.│Japonia │1. card de rezidenţă │ │ │ │2. certificat de rezidenţă │ │ │ │3. certificat de atestare a rezidenţei │ │ │ │4. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 69.│Kazahstan │1. permis de şedere │ │ │ │2. certificat de rezidenţă eliberat de │ │ │ │primăria locală │ │ │ │3. carte de migraţiune │ │ │ │4. atestat de înscriere în registrul de │ │ │ │populaţie │ │ │ │5. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 70.│Kenya │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 71.│Kuweit │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 72.│Lesotho │1. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 73.│Letonia │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 74.│Liban │1. permis de şedere │ │ │ │2. extras individual de stare civilă cu datele│ │ │ │personale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 75.│Libia │1. carte de familie pentru persoanele │ │ │ │căsătorite cu cetăţeni libieni │ │ │ │2. viză de reşedinţă │ │ │ │3. adeverinţă de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 76.│Liechtenstein │1. permis de şedere de tip card │ │ │ │2. permis de şedere electronic de tip card │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere de scurtă durată │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 77.│Lituania │1. permis de şedere │ │ │ │2. adeverinţă care atestă domiciliul │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 78.│Luxemburg │1. legitimaţia de înregistrare şi sejur │ │ │ │permanent pentru cetăţenii UE │ │ │ │2. certificat de reşedinţă familial │ │ │ │3. certificat de reşedinţă nominal │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 79.│Macedonia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere temporară sub forma unui │ │ │ │card │ │ │ │3. permis de şedere temporară sub forma unei │ │ │ │vize aplicată în paşaport │ │ │ │4. permis de şedere permanentă sub forma unui │ │ │ │card │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 80.│Madagascar │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa exactă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 81.│Malaezia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de lungă şedere │ │ │ │4. viză de reşedinţă │ │ │ │5. colant aplicat în paşaport care atestă │ │ │ │reşedinţa temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 82.│Mali │1. certificat de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 83.│Malta │1. permis de şedere │ │ │ │2. carte de reşedinţă pentru cetăţenii UE │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 84.│Marea Britanie │1. colant/ştampilă aplicat(ă) în paşaport care│ │ │ │atestă reşedinţa │ │ │ │2. colant/vinietă aplicat(ă) în paşaport │ │ │ │privind dreptul de şedere │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. autorizaţie de muncă │ │ │ │5. document care atestă reşedinţa permanentă │ │ │ │6. document care atestă înregistrarea la │ │ │ │autorităţile locale privind confirmarea şi │ │ │ │stabilirea taxelor locale, respectiv │ │ │ │adeverinţa de plată a impozitelor la │ │ │ │autorităţile centrale sau locale │ │ │ │7. permis de conducere │ │ │ │8. document care conţine numărul naţional de │ │ │ │asigurare │ │ │ │9. document care conţine numărul de asigurare │ │ │ │medicală │ │ │ │10. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │înregistrat la autorităţile locale │ │ │ │11. extras de cont bancar curent de la o bancă│ │ │ │din Marea Britanie │ │ │ │12. facturi de plată utilităţi în │ │ │ │Marea Britanie │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 85.│Maroc │1. permis de şedere/carte de rezidenţă │ │ │ │2. carte de sejur │ │ │ │3. certificat de înregistrare │ │ │ │4. recipisă (echivalentul certificatului de │ │ │ │înregistrare) │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 86.│Mauritania │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 87.│Mauritius │1. certificat de înregistrare │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 88.│Mexic │1. atestat de reşedinţă temporară │ │ │ │2. atestat de reşedinţă permanentă │ │ │ │3. document unic de migrare │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 89.│Mongolia │1. permis de şedere │ │ │ │2. autorizaţie de muncă │ │ │ │3. viză de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 90.│Republica Moldova │1. permis de şedere temporară │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 91.│Monaco │1. titlu de sejur │ │ │ │2. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 92.│Mozambic │1. adeverinţă de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 93.│Muntenegru │1. adeverinţă privind dreptul de şedere │ │ │ │temporară sau permanentă │ │ │ │2. permis de şedere temporară │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de muncă │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 94.│Namibia │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa exactă de domiciliu │ │ │ │3. permis de muncă │ │ │ │4. permis de şedere permanentă │ │ │ │5. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 95.│Nicaragua │Conform pct. 1 şi 2 din notă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 96.│Nigeria │1. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 97.│Norvegia │1. dovadă de domiciliu/certificat de │ │ │ │înregistrare │ │ │ │2. drept de şedere/viza de reşedinţă │ │ │ │3. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 98.│Noua Zeelandă │1. viză de rezidenţă sub forma unui colant │ │ │ │aplicat în paşaport │ │ │ │2. permis de conducere │ │ │ │3. card de asigurare socială şi medicală şi de│ │ │ │protecţie socială, care include adresa de │ │ │ │reşedinţă a posesorului şi numărul de │ │ │ │referinţă al persoanei │ │ │ │4. notificare a autorităţilor/administraţiei │ │ │ │pentru taxe/impozite │ │ │ │5. contract de închiriere a locuinţei │ │ │ │6. factură de plată a utilităţilor │ │ │ │7. extract bancar care să includă şi adresa │ │ │ │persoanei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 99.│Olanda │1. permis de şedere │ │ │ │2. adeverinţă (extras) din evidenţele │ │ │ │primăriei care atestă reşedinţa │ │ │ │3. extras internaţional al înregistrării │ │ │ │persoanelor în registrul populaţiei │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │100.│Sultanatul Oman │1. card de rezidenţă │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │101.│Palestina │1. viză de lungă şedere acordată cetăţenilor │ │ │ │străini căsătoriţi cu cetăţeni palestinieni │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │102.│Pakistan │1. card pentru persoane de origine pakistaneză│ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │103.│Papua Noua Guinee │1. permis de rezidenţă permanentă │ │ │ │2. viză de lucru cu multiple intrări │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │104.│Panama │1. carte de identitate pentru străini │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │105.│Paraguay │1. document de identitate pentru străini │ │ │ │2. adeverinţă privind rezidenţa temporară │ │ │ │3. adeverinţă privind rezidenţa permanentă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │106.│Peru │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carnet de străin │ │ │ │3. permis de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │107.│Polonia │1. adeverinţă privind înregistrarea şederii │ │ │ │cetăţeanului UE │ │ │ │2. document care confirmă dreptul de şedere │ │ │ │definitivă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │108.│Portugalia │1. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │2. titlu de reşedinţă │ │ │ │3. certificat de cetăţean european │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │109.│Qatar │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. colant privind reşedinţa │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │110.│R.P.D. Coreea │1. permis de reşedinţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │111.│R. Coreea │1. card de înregistrare pentru străini │ │ │ │2. certificat de înregistrare pentru străini │ │ │ │3. viză care atestă şederea legală │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │112.│Federaţia Rusă │1. permis de şedere pentru cetăţenii străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă temporară pentru │ │ │ │cetăţenii străini │ │ │ │3. ştampilă aplicată în paşaport cu │ │ │ │menţionarea adresei de domiciliu/termenului de│ │ │ │şedere │ │ │ │4. viză de lungă şedere de muncă şi studii │ │ │ │5. talon separat de viză de lungă şedere │ │ │ │6. adeverinţă eliberată de Direcţia │ │ │ │Serviciului Federal pentru Migraţiune – │ │ │ │complementară eliberării buletinului de │ │ │ │identitate/paşaportului intern │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │113.│Rwanda │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │114.│San Marino │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă │ │ │ │3. permis de şedere │ │ │ │4. permis de şedere special │ │ │ │5. carte verde │ │ │ │6. permis de muncă │ │ │ │7. certificat de înscriere sau de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │115.│Seychelles │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │116.│Serbia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de şedere permanentă aplicat în │ │ │ │paşaport sub forma unui colant de viză │ │ │ │3. viză de şedere temporară aplicată în │ │ │ │paşaport │ │ │ │4. adeverinţă care atestă adresa de domiciliu │ │ │ │5. permis de şedere kosovar │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │117.│Senegal │1. permis de şedere │ │ │ │2. viză de lungă şedere │ │ │ │3. autorizaţie de şedere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │118.│Singapore │1. card de identitate pentru rezidenţi │ │ │ │permanenţi │ │ │ │2. card de identitate pentru cetăţeni străini │ │ │ │3. permis de angajat │ │ │ │4. permis de muncă │ │ │ │5. permis de aparţinător │ │ │ │6. permis de student │ │ │ │7. permis de vizită │ │ │ │8. permis de întreprinzător │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │119.│Siria │1. document de reşedinţă │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de reşedinţă aplicată în paşaport │ │ │ │4. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │120.│Slovacia │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │3. adeverinţă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │121.│Slovenia │1. permis de şedere sub formă de carnet │ │ │ │2. permis de şedere permanentă sub formă de │ │ │ │card │ │ │ │3. permis de şedere temporară sub formă de │ │ │ │card │ │ │ │4. permis de şedere sub formă de viză │ │ │ │5. certificat de înregistrare a cetăţeanului │ │ │ │UE │ │ │ │6. adeverinţă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │122.│Spania │1. certificat de înregistrare ca cetăţean │ │ │ │comunitar │ │ │ │2. adeverinţă de înregistrare în Registrul │ │ │ │municipal │ │ │ │3. permis de conducere │ │ │ │4. card de sănătate │ │ │ │5. carnet de elev/student │ │ │ │6. documente care conţin NIE/numărul de │ │ │ │identificare al străinului, respectiv: │ │ │ │a) carte de muncă │ │ │ │b) certificat de persoană în căutarea unui loc│ │ │ │de muncă │ │ │ │c) certificat de înscriere la asigurările │ │ │ │sociale │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │123.│Sri Lanka │1. viză de lungă şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │124.│SUA │1. permis de reşedinţă permanentă │ │ │ │2. permis de muncă │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ │ │ │4. formular I-797 sau I-797A │ │ │ │5. permis de conducere │ │ │ │6. ID-card │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │125.│Sudan │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis pentru străinii de origine sudaneză │ │ │ │3. viză care atestă dreptul de şedere aplicată│ │ │ │în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │126.│Suedia │1. orice act emis de Agenţia de Taxe, │ │ │ │indiferent de forma şi titlul acestuia, prin │ │ │ │care se demonstrează că titularul posedă număr│ │ │ │personal suedez │ │ │ │2. permis de conducere │ │ │ │3. adeverinţă de înregistrare la Agenţia │ │ │ │pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu │ │ │ │adeverinţă de deţinere a unui număr de │ │ │ │coordonare suedez eliberat de Agenţia de Taxe.│ │ │ │4. document emis de universitatea la care │ │ │ │studiază – pentru studenţii care se află la │ │ │ │studii pentru mai mult de 3 luni şi mai puţin │ │ │ │de sau egal cu 12 luni │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │127.│Swaziland │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │128.│Thailanda │1. paşaport special eliberat cetăţenilor │ │ │ │străini │ │ │ │2. permis de şedere având forma unei vize │ │ │ │aplicate în paşaport │ │ │ │3. permis de muncă │ │ │ │4. permis de conducere │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │129.│Timorul de Est │1. permis de şedere permanent │ │ │ │2. viză de lucru │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │130.│Togo │1. permis de rezidenţă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │131.│Trinidad Tobago │1. certificat de înregistrare a şederii │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │132.│Tunisia │1. permis de şedere │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │133.│Turcia │1. permis de şedere │ │ │ │2. permis de muncă │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │134.│Turkmenistan │1. adeverinţă eliberată de Serviciul pentru │ │ │ │Migraţie care confirmă dreptul de şedere │ │ │ │2. permis de şedere │ │ │ │3. viză de lungă şedere aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │135.│Ucraina │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ │ │ │3. viză de lungă şedere │ │ │ │4. adeverinţă de înregistrare eliberată │ │ │ │fiecărui cetăţean de peste 16 ani la │ │ │ │eliberarea buletinului de identitate │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │136.│Ungaria │1. card de domiciliu │ │ │ │2. card de înregistrare pentru cetăţenii SEE │ │ │ │3. permis de şedere permanentă │ │ │ │4. permis de şedere │ │ │ │5. adeverinţă de stabilire a domiciliului │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │137.│Uruguay │1. carte de identitate pentru străini │ │ │ │2. carte de identitate provizorie │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │138.│Uzbekistan │1. drept de şedere permanentă sub formă de │ │ │ │viză aplicată în paşaport │ │ │ │2. drept de şedere temporară sub formă de viză│ │ │ │aplicată în paşaport însoţit de un document │ │ │ │care atestă adresa la care este înregistrată │ │ │ │persoana │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │139.│Venezuela │1. dovadă de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │140.│Vietnam │1. permis de şedere temporară │ │ │ │2. permis de şedere permanentă │ │ │ │3. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │141.│Yemen │1. viză aplicată în paşaport │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │142.│Zambia │1. document privind stabilirea domiciliului în│ │ │ │ţara de reşedinţă │ │ │ │2. act eliberat de organele de poliţie care │ │ │ │conţine adresa de domiciliu │ ├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │143.│Zimbabwe │1. permis de rezidenţă │ │ │ │2. viză aplicată în paşaport │ │ │ │3. permis de şedere temporară │ │ │ │4. permis de şedere permanentă │ │ │ │5. permis de muncă temporar  

  Va multumesc,

  Oana Bucur 
  Neotrust Consultanta Fonduri Europene
  Expert Accesare Fonduri Europene
  tel: 0755.741.700

   

   

  • Neotrust Start-Up Nation Diaspora

  • 0755.741.700

  • office@neotrust.ro

  IDEI DE PROIECTE PRIN START-UP NATION DIASPORA

  Interiorul unui service auto, o masina asteapta sa fie reparata, in timp ce o alta este cu capota deschisa.In fundal se vede un mecanica auto. Imagine folosita pentru consultanta start-up nation, program prin care se poate obtine finantare nerambursabilka pentru un service auto.

  Service Auto

  Daca esti pasionat de autovehicule si doresti sa infiintezi un service auto, trebuie sa stii ca investitia poate fi acoperita din fonduri nerambursabile. Pentru maximizarea profitabilitatii specialistii recomanda ca in faza de start-up acesta sa fie structurat 70% pe reparatii tinichigerie si 30% mecanica. Oportunitatile de dezvoltare pe zona de vulcanizare auto pot aduce un plus de profitabilitate.

  Interiorul unui restaurant de lux, mesa scaune, barul, totul cu nuante de negru, crem si maroniu. Pentru restaurant se pot obtine fonduri europene prin Start-Up Nation.

  Restaurant

  O oportunitate de business prin Start-Up Nation cu potential mare este deschiderea unui restaurant. Cateva exemple de cheltuieli considerate eligibile: cuptor gastronomic, friteuza, toaster, sertare cu incalzire, dozatoare, grill, masa suport echipamente, masina de gatit, cuptor pizza, malaxor aluat, formatoare pizza, masina spalat vase, echipamente frigorifice, linii de servire, linie bucatarie calda etc.

  Interiorul unuli salon de infrumusetare, in prim plan scaune pentru coafor, un dulaprior, iar in fundal alte scaune si aparate pentru coafor si cosmetica. Totul este elegant, pe culori deschise. Pentru salon de infrumusetare se poate obtine finantare prin Start-Up Nation, iar Neotrust ofera consultanta.

  Salon de Infrumusetare

  Industria frumusetii este tot mai bine cotata in anul 2020, fiind printre cele mai apreciate idei de afaceri cu Start-Up Nation. Toate echipamentele necesare sunt eligibile a fi achizitionate prin Start-Up Nation, inclusiv epilatoare, mobilier, unitati de spalare, scaune coafura, post de lucru, uscatoare de par , lampi UV, aparatura cosmetica, scaune masaj, masini de tuns, etc.

  Neotrust ofera consultanta Start_up Nation pentru firma de IT. In imagine este un programator cu doua monitoare in fata, cu mainile pe tastatura, scriind cod.

  Productie Soft

  Domeniul IT este de mare actualitate pentru un start-up in 2022. Atractivitatea ridicata pentru acest gen de start-up este data de profitabilitatea domeniului si de cadrul legal prietenos (diverse facilitati fiscale acordate atat angajatilor cat si firmelor de IT).

  Consultanta Start-Up Nation pentru obtinere de fonduri europene pentru deschiderea unui after school. 6 scolari cu un laptop in fata, la o activitate after-school.

  After School

  Piata after-school permite inca accesul facil a noilor afaceri, fiind un sector cu cerere in crestere. Finantarea europeana poate acoperi plata chiriei, amenajarile interioare, mobilier, echipamanete IT si produse electronice pentru activitatile cu copii.

  O idee de afaceri pentru programul Start-Up Nation este un atelier de imprimare digitala pe materiale textile, in prim plan este o imprimanta digitala care imprimeaza pe un tricou textul "Make It Happen".

  Atelier imprimare digitala pe textile

  Ai nevoie de echipamente de productie, un printer digital, eventual o masina de brodat, care pot fi acoperite din fonduri europene. O idee de afacere prin Start-Up Nation actuala in 2022.

  Start-Up Nation poate fi accesat pentru deschiderea unei sali de fitness.

  Sala Fitness

  Daca te pasioneaza sportul, stilul de viata sanatos si dezvoltarea armonioasa, aceasta este o idee de afacere de succes. Finantarea permite plata chiriei, a echipamentelor, amenajarea interioara, dotarea cu echipamente, etc.

  Consultnata si accesare Start-Up Nation pentru demararea unei afaceri de tipul spalatorie auto. In prim plan aparatele pentru spalat masini, in fundal o masina la inceputul ciclului de spalare si doi angajati.

  Spalatorie Auto

  Momentan exista un deficit de oferta pe aceasta zona de carwash si servicii anexe in zonele urbane. Nici macar nu va trebui sa alergi dupa clienti, ei vor vor fugi dupa tine! Daca vrei sa construiesti o afacere profitabila investeste cu incredere intr-o spalatorie auto.

  Consultanta Start-Up Nation pentru afaceri in domeniul constructii. Soarele apune, un constructor pe santier lucreaza, se vede cupa escavatorului si soarele cum apune printre schele.

  Afacere in Constructii

  Afacerile in domeniul constructiilor sunt profitabile si de actualitate. Majoritatea utilajelor care sunt folosite in lucrarile de constructii sunt eligibile a fi cumparate pe fonduri europene (inclusiv escavatoare, bulldozere, buldoescavatoare, macara, incarcator, platforma, etc).

  CURS PROIECTE FONDURI EUROPENE -SCRIERE SI ACCESARE-

  990 LEI 650 LEI

  Grila de Punctaj Start-Up Nation

  Punctajul Maxim Start-Up Nation este 100 pct. Punctajul minim este de 50 de puncte.

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta StartUp Nation :

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  ARTICOLE

  • O masa pe care se vad mani si tot felul de mesaje: in centru StartUp Nation iar pe margini alte mesaje strategie, idei, crestere, comunicare.

  StartUp Nation Diaspora

  • 200.000 lei  
  • 95% Fonduri Europene - 5% Contributie Proprie
  • Pt: Persoane din diaspora(care doresc sa deschida firma), Firme micro, mici si mijlocii  
  • Angajamente: crearea a cel putin unui loc de munca  
  • Cheltuieli Eligibile: achizitie spatii / echipamente / utilaje, plata salarii, chirii, website  
  • O masa pe care se vad mani si tot felul de mesaje: in centru StartUp Nation iar pe margini alte mesaje strategie, idei, crestere, comunicare.

  Conferinta Gratuita Startup Nation 2022

  • 200.000 lei  
  • 100% Fonduri Europene - 0% Contributie Proprie
  • Pt: Persoane (care doresc sa deschida firma), Firme mici si mijlocii  
  • Angajamente: crearea a cel putin unui loc de munca  
  • Cheltuieli Eligibile: achizitie spatii / echipamente / utilaje, plata salarii, chirii, website  

  CONSULTANTA START-UP NATION

  View More

  CONSULTANTA PROIECTE FONDURI EUROPENE

  View More

  CONSULTANTA FINANTARE NERAMBURSABILA

  View More

  Procedura Start-Up Nation Diaspora

  Procedura de implementare

  a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

  ”Start-up Nation – ROMANIA”

  1. Obiectivul Programului

  Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA”, denumit în continuare Programul, este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare.

  Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare.

  Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

  Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,cu modificările și completările ulterioare.

  Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  2. Bugetul schemei de minimis și valabilitatea schemei de ajutor de minimis

  2.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

  (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condițiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

  2.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 11.000.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:

  – Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;

  – Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei.

  2.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 55.000 de beneficiari, din care 50.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 5.000 aferenți pilonului II – Start-up Nation Diaspora.

  2.4. Aplicanții nu vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.

  3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

  3.1. (1) Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

  (e) Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice.

  (2) În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.

  3.2.1 Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

  a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;

  b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

  c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;

  d) au capital social integral privat;

  e) persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;

  f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

  g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

  h) sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;

  i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

  j) (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

  (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. j alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia2 , dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.

  (3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

  (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  (5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

  (6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

  (7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.

  (8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.

  (9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

  (10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

  k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

  l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

  m) (1)creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

  (2)În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;

  n) Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.

  3.2.2 Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

  • producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing, precum și:

  a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013 :

  – 031 – Pescuitul

  – 032 – Acvacultura

  b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013;

  c) activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:

  i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

  ii. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

  Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

  d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

  f) ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)

  – 051 – Extracția cărbunelui superior

  – 052 – Extracția cărbunelui inferior

  – 061 – Extracția petrolului brut

  – 062 – Extracția gazelor naturale

  – 0721 – Extracția minereurilor de uraniu și toriu

  – 0892 – Extracția turbei

  – 091 – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

  – 099 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  g) Ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

  3.2.3 (1) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

  (2) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

  (3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune împreună cu cererea de rambursare o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.

  Notă referitoare la conflictul de interese :

  Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;

  (4) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;

  (5) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii locului de muncă ocupat cel puțin 2 ani începând cu data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanțare.

  (6) Nu sunt eligibile în cadrul Programului societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;

  (7) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

  3.3 (1) În plus față de criteriile de eligibilitate explicitate la art. 3.2, aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

  (2) Documentele care atestă calitatea de rezident în cel puțin ultimele 12 luni până la înscriere sunt prevăzute în Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate publicat în Monitorul Oficial al României nr. 223 / 25 martie 2016.

  (3) Aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora, trebuie să fie născuți pe teritoriul României.

  4. Tipurile de ajutor financiar

  4.1 (1) MAT, prin intermediul AIMMAIPE, administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local, și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.

  (2) Între MAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează Programul.

  (3) Instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate are/au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de minimis și poate/pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea cererilor de finanțare.

  4.2. Prin Program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

  a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

  – Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

  b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

  – Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

  4.3.1. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  a) (1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

  (2) În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

  (3) Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

  (4) Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

  (5) Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabilă” înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

  (6) Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

  (7) Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

  b) (1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

  (2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

  (3) În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

  c) (1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

  (2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

  (3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

  (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

  d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

  e) (1) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

  (2) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;

  (3) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

  f) (1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

  (2) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

  (3) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

  g) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

  h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

  i) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

  j) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

  – una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

  – una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

  k) Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

  4.3.2 (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

  (2) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

  4.3.3 Activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.

  4.4 (1) Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”, cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii.

  (2) Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.

  (3) Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.

  4.5. Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe Program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

  4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

  4.7. Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.

  4.8. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toata perioada de valabilitate a acordului de finantare și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

  4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziții:

  (1) Solicitanții care au semnat acordul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

  (2) În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea tuturor principiilor prevăzute la art. 4.9, alin. (1), respectiv există diferențe disproporționate între prețurile de achiziție și prețurile medii de piață, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.

  (3) Aplicanții vor avea posibilitatea încărcării de oferte la momentul înscrierii.

  4.10. (1) O întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiași sesiuni de Program calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul Programului.

  (2) O persoană fizică nu poate fi furnizor sau nu poate avea calitatea de acționar / asociat / administrator / reprezentant legal într-o firmă furnizoare către firmele beneficiare de AFN în care deține calitatea de asociat/acționar/administrator/reprezentant legal.

  4.11. (1)Pentru obținerea punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și dovada dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare.

  (2)Un brevet poate fi utilizat în cadrul programului de către un singur aplicant, pentru un singur formular de înscriere.

  (3)Dacă același brevet este utilizat de doi sau mai mulți aplicanți, vor fi respinse toate formularele de înscriere.

  (4) Brevetul trebuie să fie valabil la data înscrierii, iar titularul acestuia trebuie să fie asociat/acționar al întreprinderii aplicante.

  5. Procedura de înscriere în Program

  5.1. (1) Înscrierea în Program, creare profil, user, parolă și completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.

  (2) Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul creat la înscriere în aplicația informatică, adresa de e-mail folosită la înscriere, precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare acord de finanțare, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare, etc.).

  (3) Toată corespondența și transmiterea de anunțuri/ clarificări/ notificări oficiale ce țin de implementarea Programului vor avea loc electronic prin intermediul aplicației informatice de înscriere și gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanții au obligația de a verifica permanent contul din aplicația informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.

  (4) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

  a) Etapa de creare profil, user și parolă, în care aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele IMM aplicante.

  b) Etapa de înscriere în cadrul celor doi piloni Start-up Nation România și Start-up Nation Diaspora, în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere conform Anexei 1.

  5.2. (1) Prima etapă de creare profil, user și parolă este activă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.

  (2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere aferentă celor doi piloni din cadrul Programului Start-up Nation se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

  (3) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

  (4) Platforma electronică de înscriere este unică pentru ambele categorii de aplicanți aferenți celor doi piloni ai schemei de ajutor.

  (5) După finalizarea etapei de înscriere, aplicația va genera 2 liste distincte de înscriere ce vor respecta ordinea la finanțare conform prezentei proceduri, respectiv aplicanții care au optat pentru pilonul 2 Start-up Nation Diaspora vor fi afișați în lista aferentă acestuia, iar aplicanții care nu au optat pentru componenta de diaspora în listă separată.

  5.3. (1) Adresa de e-mail folosită la înscriere trebuie să aparțină aplicantului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă fiind folosită pentru corespondență, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Programului.

  (2) După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a Programului, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării acordului de finanțare, descărcării și încărcării de documente diverse, clarificări, documente aferente plății sau monitorizării, etc. în mod electronic.

  5.4. (1) În momentul transmiterii formularului de înscriere, aplicația electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în contul aferent aplicației informatice.

  (2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.

  (3) Ordinea la contractare în cadrul ambilor piloni ai programului se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

  (4) Calcularea punctajului se face în timp real și transparent, conform Anexei 1 la procedura Programului.

  (5) În maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (3) și în conformitate cu punctajul obținut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, iar ministerul va posta pe site listele aplicanților înscriși în ordinea numerelor RUE, pentru fiecare dintre cei doi piloni ai Programului.

  (6) Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere, la punctaje egale departajarea făcându-se în funcție de criteriile enumerate în Anexa 1 la prezenta procedură.

  5.5. (1) Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

  (2) Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc decizie de respingere pentru ambele înregistrări, indiferent dacă au înscris o societate de două ori pe același pilon sau o societate pe ambii piloni ai programului.

  5.6. Aplicația de înscriere va solicita încărcarea de documente semnate electronic de către reprezentantul legal sau împuternicit, drept pentru care, pentru accesarea Programului, deținerea unei semnături electronice este obligatorie, iar achiziția acesteia este cheltuială eligibilă în cadrul Programului atât înainte, cât și după semnarea acordului de finanțare.

  5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în cadrul aplicației informatice atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

  6. Verificarea și selecția beneficiarilor

  (1) În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite. Formularele de înscriere care intră în etapa de verificare vor fi stabilite în funcție de bugetul Programului și vor fi repartizate la AIMMAIPE de care aparțin.

  (2) Ministerul poate repartiza în plus formulare de înscriere în vederea verificării acestora în așa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele nouă AIMMAIPE.

  6.1. (1) Verificarea veridicității informațiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, a încadrării în categoria IMM, a declarațiilor asumate de aplicant, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE și conduce la admiterea cererii de finanțare din formularul de înscriere sau la respingerea acesteia.

  (2) Verificarea formularelor de înscriere (Anexa 1 la procedură) se va face în ordinea numărului RUE și în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea formularelor de înscriere se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții nu semnează acordul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.

  (3) În cazul admiterii cererii de finanțare aferentă formularului de înscriere se va emite Decizie privind acceptarea de principiu la finanțare, care se transmite automat de către aplicație în contul aplicantului. Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul din aplicație și informațiile referitoare la Program postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale.

  (4) În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare clarificare în contul din aplicația electronică. Răspunsurile la clarificări se încarcă în aplicație în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.

  (5) În cazul în care, în urma analizei formularului de înscriere, se constată neconcordanțe cu prevederile procedurale sau legale, sau faptul că informațiile declarate de solicitant în formularul on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare. De asemenea, dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este inferior celui generat automat de aplicație, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare transmisă automat în contul său din aplicație. Dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este superior celui generat automat de aplicație, solicitantul va rămâne cu punctajul acordat de aplicație.

  6.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicației AIMMAIPE de care aparține, o contestație, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

  6.3. Contestația va cuprinde:

  – datele de identificare ale solicitantului;

  – obiectul contestației;

  – motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

  – dovezile pe care se întemeiază;

  – semnătura reprezentantului legal.

  Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).

  6.4. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al formularului de înscriere pentru care s-a depus contestație.

  6.5. Termenul de soluționare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin intermediul aplicației informatice.

  6.6 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera acord de finanțare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicația electronică.

  (2) Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca acordul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

  (3) După semnarea acordului de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a acordului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va putea vizualiza documentul semnat.

  (4) Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.

  (5) În cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții admiși la finanțare nu încarcă dovada cofinanțării sau nu semnează acordul de finanțare în termenul prevăzut de prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere la finanțare, transmisă automat în contul aferent aplicației informatice.

  (6) MAT, prin AIMMAIPE, va transfera în contul/conturile de tranzit deschis/deschise la instituțiile de credit partenere, cu rol de agenții de implementare, bugetele reprezentând ajutor de minimis.

  (7) Acordul de finanțare va fi reziliat și ajutorul financiar nerambursabil acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, sau se instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanțare semnat de părți.

  (8) Pentru solicitanții care solicită credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinanțare), cu acceptul AIMMAIPE.

  (9) Acordurile de finanțare în cadrul celor doi piloni ai Programului se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.

  (10) În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.10.2023, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (Anexa 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

  (11) După depunerea cererii de rambursare AIMMAIPE poate solicita clarificări.

  (12) Beneficiarii, care au obținut punctaj și ordine la finanțare conform criteriilor selectate la înscriere, trebuie să respecte exact procentele asumate prin formularul de înscriere. Dacă procentele nu sunt respectate, AIMMAIPE va diminua suma aprobată astfel încât să se respecte procentele asumate.

  (13) În situația neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.

  (14) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la momentul transmiterii electronice a cererilor de rambursare se anexează toate documentele justificative conform Anexei 7 la procedura Programului.

  (15) În sensul prezentei măsuri se consideră că:

  – valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

  – beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

  – beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.

  (16) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului sau on-line a reprezentanților instituției bancare partenere sau a reprezentanților AIMMAIPE/MAT. Reprezentanții instituției de credit partenere/ AIMMAIPE/ MAT vor face verificări la fața locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  (17) În situația în care, la momentul certificării, se constată neefectuarea cheltuielilor aprobate, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea;

  (18) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe cheltuieli pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanților acordul de finanțare, aceștia au obligația de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură, cu respectarea procentelor pentru care a obținut punctaj și ordine la finanțare.

  6.7. (1) Plata acordurilor de finanțare se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

  (2) Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

  (3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în acordul de finanțare (Anexa 6). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

  6.8. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți, (Anexa 6).

  6.9. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentei măsuri și pentru implementare, precum și cheltuiala cu semnătura electronică.

  6.10. Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

  6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.

  6.12. (1) Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obținut punctaj și ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția aferentă acestor procente să fie îndeplinită.

  (2) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

  – După primirea facturilor și efectuarea integrală a plăților, beneficiarul transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și documentele justificative aferente acesteia, conform anexei 7.

  – AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și, în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, banca este notificată automat de către aplicație și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente. AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

  7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea ajutorului de minimis

  7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se va face de către UIP din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plății AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanțare.

  7.2. Reprezentanții MAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la locația implementării operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

  7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete/nereale și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de finanțare (Anexa 6) sau în legislația schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile aferente.

  7.4. (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MAT a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

  (2) Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

  7.5. UIP monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare, precum și menținerea activității operaționale / curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data plății AFN.

  7.6. (1) În situația în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvență se va proceda la recuperarea ajutorului acordat prin Program.

  (2) În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părți sociale/ acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

  7.7. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri, precum și a prevederilor acordului de finanțare conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

  7.8. Identificarea, de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.

  8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis

  8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul ministerului și, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului de ministru pentru aprobare, se va transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  8.2. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat si minimis, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.

  8.3. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

  8.3.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

  8.3.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

  8.3.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

  8.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

  8.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri.

  8.6. Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

  8.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.

  8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat si minimis pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

  8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

  8.10. Acordurile, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

  9. Reguli de promovare/ publicitate a Programului

  Beneficiarii au obligația, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plății, de a afișa și de a menține la loc vizibil cele două plăcuțe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul Start –up Nation România. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:

  – una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

  – una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

  Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.

  10. Confidențialitate

  10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE și UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

  10.2. MAT – prin direcția de specialitate și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, activitatea pentru care a primit finanțare, suma și/sau scopul ajutorului de minimis acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).

  11. Precizări

  Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al ministrului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA