HoReCa 2 – Consultanta Neotrust – Program Fonduri Nerambursabile

Home/HoReCa 2 – Consultanta Neotrust – Program Fonduri Nerambursabile

HoReCa (Restaurante, baruri, hoteluri, catering, cafenele), precum si alte structuri de turism (pensiuni, agropensiuni, parcuri de rulote, campinguri, agentii de turism, tour operatori) si organizatori de evenimente , precum si domeniul cultural (activitati suport pentru interpretare artistica, sali de spectacolo, creatie artistica) pot acccesa fonduri europene si guvernamentale nerambursabile prin aceasta schema de ajutor de stat. Suma accesata se doreste a fi o compensare a cresterii costurilor suportate de beneficiari in 2022 comparativ cu 2019.

SCHEMA AJUTOR DE STAT HORECA 2 – TURISM SI CULTURA 2022 PE SCURT

SESIUNE DE DEPUNERE ESTIMATA: FINAL DE 2022

Valoare Finantare

30% din DIFERENTA dintre cheltuielile estimate cu energia si gazul pe anul 2022 si cele din anul 2021

DIFERENTA dintre restul cheltuielilor pe anul 2022 si cheltuielile pe anul 2021 (exceptand cheltuielile cu energia si gazul

Angajamente

 • Efectuarea platilor in maxim 12 luni + 24 de luni de monitorizare si raportare

Eligibilitate Beneficiar

 • Agentii de Turism, Tour Operatori;

 • Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate (Hoteluri, Pensiuni, Agropensiuni, Parcuri Rulote, Campinguri & Tabere);

 • Structuri de Alimentatie (Restaurante, Operatori Catering, Baruri , Cafenele);

 • Organizatori de evenimente (CAEN 8230)

 • Domeniul Cultural

Intensitate Finantare

 • 100% Finantare cu fonduri europene si guvernamentale nerambursabile;

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

* Lista cheltuielilor eligibile urmeaza sa fie publicata

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Schema de Ajutor de Stat HoReCa 2 – Fonduri Europene si Guvernamentale

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig gratuit.

  Conditii eligibilitate detaliate Schema Ajutor de Stat HORECA 2

  Conditii eligibilitate detaliate

  Sunt eligibile urmatoarele coduri CAEN:

  MMuri si Intr. Mari mai vechi de 31 Decembrie 2020

  • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
  • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
  • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 5610 Restaurante
  • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
  • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
  • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
  • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
  • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
  • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
  • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
  • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
  • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
  • 9003 Activități de creație artistica
  • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta pt HORECA 2 2022 – Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile:

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Codurilor CAEN Eligibile Schema Ajutor de Stat HORECA in context COVID-19 2021 (Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile)

  Sunt eligibile

  • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
  • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
  • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
  • 5590 Alte servicii de cazare
  • 5610 Restaurante
  • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
  • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
  • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
  • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
  • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
  • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
  • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
  • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
  • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
  • 9003 Activități de creație artistica
  • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  CITESTE PORCEDURA HORECA 2:

  Schema de ajutor de stat și componentele acesteia HORECA 2

  1. Obiectivul schemei de ajutor de stat:

  1.1 Prin prezenta schemă de ajutor de stat se are în vedere acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

  1.2 Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt compatibile cu piața internă, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene – Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01), denumită în continuare Cadrul temporar Ucraina și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  1.3 Schema este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) în parteneriat cu furnizorul selectat pentru crearea și administrarea aplicației electronice de gestiune și implementare a schemei de ajutor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare.

  1.4 După obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prezenta schemă de ajutor va fi aprobată prin Ordonanță de Urgență a Guvernului și publicată în Monitorul Oficial al României.

  2. Bugetul Schemei și perioada de implementare

  2.1 Bugetul Schemei este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei, prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

  2.2 Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

  2.3 Schema se derulează până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare alocate.

  2.4 Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar (prorată calculată conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat) din bugetul total alocat măsurii de sprijin.

  2.5 Schema se implementează pe o perioadă de 3 ani după cum urmează:

  – 1 an de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023 pentru efectuarea tuturor plăților și fără a depăși termenul maxim de semnare a contractelor impus de Cadrul Temporar Ucraina;

  – 24 de luni din momentul efectuării plății de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor.

  3. Beneficiarii de ajutor de stat

  3.1 Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

  4. Criterii cumulative de eligibilitate

  4.1 Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

  a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

  b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

  c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

  d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;

  e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

  f) (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

  (2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

  5. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

  5.1 MAT, prin intermediul AIMMAIPE, administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, prezenta schemă de ajutor.

  5.2 (1) Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv:

  a) Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

  b) Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

  (2) Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

  (3) Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin Taxa pe Valoare Adăugată(TVA), această taxă nefiind eligibilă în cadrul schemei de ajutor.

  5.3 Ajutorul de stat va fi calculat automat de către aplicația informatică, în două momente distincte și în concordanță cu prevederile Cadrului Temporar Ucraina pentru fiecare pilon în parte, după cum urmează:

  a) Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicația informatică va interoga din bilanțul contabil aferent exercițiului financiar 2021, valoarea cheltuielilor totale aferente anului 2021, iar aplicanții vor încărca în aplicație toate facturile și documentele de plată aferente costurilor lunare cu energia și/sau gaz din anul 2021, documente în baza cărora va completa / edita în aplicația de înscriere un total general al acestora aferent întregului an 2021, iar aplicația va calcula și afișa diferența dintre cele două valori;

  b) Pentru Pilonul 1 exercițiul financiar 2022, la momentul înscrierii aplicanții vor estima, pe baza cheltuielilor și facturilor cu energia electrică și / sau gaz emise în primele 10 luni ale anului, valoarea cheltuielilor totale 2022, precum și costurile totale anuale cu energia și/sau gaz și le vor completa / edita în aplicația informatică ce va afișa diferența dintre cele două valori;

  c) Aplicația va calcula la momentul înscrierii, în baza valorilor și estimărilor de mai sus, creșterea cheltuielilor anuale totale, cu excepția costurilor cu energia și/sau gaz, ca diferență între anul 2022 și anul 2021, creștere datorată crizei generate de războiul din Ucraina, denumită în continuare VSP1 (valoare solicitată Pilon 1);

  d) Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicația va prelua de la Pilonul 1 valoarea totalului costurilor lunare cu energia și/sau gaz aferente anului 2021, precum și valoarea anuală estimată a cheltuielilor cu energia și/sau gaz în anul 2022 și va calcula și afișa VSP2 (valoare solicitată pilon 2) după următorul algoritm:

  – 30% din Costul eligibil (CE) ce reprezintă produsul următoarelor elemente: numărul de unități de gaze naturale și energie electrică achiziționate de întreprindere de la furnizori externi în calitate de consumator final în perioada cuprinsă între 1 februarie 2022 și 31 decembrie 2022, cel târziu și o anumită creștere a prețului pe care întreprinderea îl plătește pe unitate consumată (măsurat, de exemplu, în EUR/MWh). Această creștere de preț se calculează ca diferența dintre prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă și dublul (200%) prețului unitar plătit de întrep rindere în medie în perioada de referință cuprinsă între 1 ianuarie 2021și 31 decembrie 2021;

  e) Se calculează automat de către aplicația informatică totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VEP1+VEP2, denumit în continuare VET (valoare eligibilă totală);

  f) se calculează automat de către aplicația informatică prorata per aplicant, ca procent al valorii eligibile totale (VET) din totalul valorilor eligibile aferente tuturor aplicanților declarați admiși la finanțare în urma verificărilor administrative și de eligibilitate;

  g) Se aplică prorata per aplicant ca procent individual aplicat întregului buget alocat schemei de ajutor de la bugetul de stat pentru stabilirea ajutorului financiar nerambursabil ce urmează a fi contractat.

  Formulă simplificată de calcul pentru litera d):

  CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)

  P (t) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă

  P (ref) – prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință

  q (t) – numărul de unități de gaze naturale și energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă

  5.4. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

  5.5 (1) Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

  (2) Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere, așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

  5.6 Grup-Întreprinderea:

  (2) Grup-Întreprinderea include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  (a) o întreprindere / o persoană fizică deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

  (b) o întreprindere / o persoană fizică are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

  (c) o întreprindere / o persoană fizică are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  (d) o întreprindere / o persoană fizică care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

  (e) Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi sau persoane fizice, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate grup-întreprinderi.

  6. Procedura de înscriere în cadrul Schemei

  6.1 (1) Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac on-line, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la Schemă postate pe site-ul MAT, pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, efectuare plăți, monitorizare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front-office (FO).

  (2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:

  a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, conform Anexei nr. 3, cât și datele întreprinderii eligibile. Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

  b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, vor încărca declarații pe proprie răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedură (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 24 luni, își vor asuma pe proprie răspundere că întreprinderea nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței. Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca facturile și documentele de plată aferente acestora pentru costurile lunare cu energia electrică și/sau gaz, în anul 2021, semnate electronic.

  6.2 (1) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul Schemei se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

  (2) Aplicația electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user și parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.

  (3) Aplicația electronică aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

  6.3. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare, vor putea vizualiza documentația transmisă și vor avea posibilitatea descărcării și semnării contractului de finanțare, încărcării de documente diverse aferente plății, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului/împuternicitului acestuia și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Schemei.

  6.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreună cu toate celelalte documente solicitate, semnate electronic de reprezentantul legal / împuternicit, aplicația electronică va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, împreună cu numărul de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE. Acest mesaj se va regăsi în front-office (FO).

  (2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreună cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.

  (3) După trimiterea formularului, împreună cu toate documentele solicitate, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării, în timp real pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Schemei.

  (5) Verificarea, evaluarea și contractarea se va face în ordinea înscrierii.

  7. Contractarea beneficiarilor

  7.1 Aplicația va aplica prorata per aplicant generată conform algoritmului prevăzut la art. 5.3 la valoarea totală a creditelor de angajament prevăzute în bugetul ministerului antreprenoriatului și turismului cu această destinație și va prelua automat valorile aferente fiecărui aplicant la generarea contractelor de finanțare.

  7.2 Pentru încadrarea în termenele impuse de Cadrul Temporar Ucraina, aplicația informatică va permite va genera contract de finanțare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. …. la prezenta procedură, care se va regăsi în front-office și va transmite pe adresa de corespondență a aplicantului un mesaj de atenționare în acest sens.

  7.3 Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maximum 10 zile de la transmitere, dar nu mai târziu de termenul impus de Cadrul Temporar Ucraina.

  7.4 Aplicanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanțare în termenul de 10 zile de la transmitere, sau depășesc termenul impus de Cadrul Temporar Ucraina, vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul terțiar de credite, transmisă prin contul din aplicație.

  7.5 După semnarea contractului de către beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul terțiar de credite și reîncărcat în aplicație. Contractarea se face în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.

  8. Verificarea condițiilor administrative și de eligibilitate post-contractare:

  8.1 Pentru inițierea etapei de verificare post-contractare, beneficiarii au obligația de a încărca în front-office, pînă la data de 31.03.2023, toate facturile și documentele de plată aferente costurilor lunare ale anului 2022 cu energia electrică / gaz, precum și obligația depunerii în același termen limită la instituțiile abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului 2022, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

  8.2 (1) Verificarea documentelor depuse on-line și a valorilor asumate și/sau estimate de către aplicanți se va face din punct de vedere administrativ și al eligibilității în funcție de apartenența la AIMMAIPE a sediului social al întreprinderii solicitante, de către Unitatea de Evaluare Schemă din cadrul fiecărei AIMMAIPE, denumită în continuare UES, a cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin decizie a ordonatorului terțiar de credite.

  (2) Se vor verifica următoarele:

  a) formularul electronic de înscriere și existența documentelor încărcate,

  b) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a obligațiilor aplicanților conform prevederilor schemei de ajutor;

  c) existența facturilor și documentelor de plată aferente cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, semnate electronic de reprezentantul legal / împuternicit;

  d) corespondența dintre valoarea totală declarată de aplicant a cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz aferente anului 2021 și valoarea reală rezultată în urma însumării valorilor din facturi / documente de plată;

  e) existența la data de 31.03.2023 a depunerii la instituțiile abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului 2022;

  f) existența la data de 31.03.2023 a depunerii în front-office, pînă la data de 31.03.2023, a tuturor facturilor și documentelor de plată aferente costurilor lunare ale anului 2022 cu energia electrică / gaz;

  g) diferența dintre valorile estimate de beneficiari la momentul înscrierii și valorile reale din situațiile financiare 2022 și facturile / documentele de plată aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022.

  (3) solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative, criteriile de eligibilitate sau nu-și îndeplinesc obligațiile specificate în schema de ajutor în termenele legale, vor primi decizie de respingere.

  (4) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări prin intermediul aplicației electronice, solicitantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se încarcă de către solicitant în aplicația electronică de înscriere, în maxim 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea cererii.

  (5) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

  8.3 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.

  8.4 Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

  8.5 (1) Contestația se formulează în scris, se transmite prin intermediul aplicației electronice și va cuprinde:

  h) datele de identificare ale solicitantului;

  i) obiectul contestației;

  j) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

  k) dovezile pe care se întemeiază;

  l) semnătura reprezentantului legal.

  (2) Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, efectuare plăți, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 8.4 și 8.5 (1) se adresează AIMMAIPE și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.

  (3) Se poate depune o singură contestație pe etapă. Contestațiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau în calcul.

  8.6 Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

  8.7 Termenul de soluționare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin front-office, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email înscrisă în aplicație.

  8.8 În urma etapei de verificare post-contractare, pentru beneficiarii care au îndeplinit toate condițiile administrative și de eligibilitate, UES va proceda după cum urmează:

  a) Pentru situația în care diferența dintre valorile estimate de beneficiari la momentul înscrierii și valorile reale din situațiile financiare 2022 și facturile / documentele de plată aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022, calculată de către UES, generează o prorata per aplicant reală MAI MARE decât cea contractată de beneficiar, , UES va emite acordul de plată pentru valoarea existentă în contract;

  b) Pentru situația în care diferența dintre valorile estimate de beneficiari la momentul înscrierii și valorile reale din situațiile financiare 2022 și facturile / documentele de plată aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022, calculată de către UES, generează o prorata per aplicant reală MAI MICĂ decât cea contractată de beneficiar, UES va calcula și aplica prorata reală la valoarea bugetului alocat și va emite acordul de plată pentru valoarea diminuată;

  9. Plata ajutorului de stat

  9.1 Plățile din cadrul Schemei se efectuează prin intermediul băncilor comerciale partenere în program.

  9.2 MAT va selecta băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Între MAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează schema de ajutor de stat. Instituțiile partenere selecționate au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de stat și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru societățile aplicante în cadrul Schemei.

  9.3 Beneficiarii eligibili declarați admiși, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanțare la instituția parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare. În cadrul Schemei, aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării Schemei.

  9.4 MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituțiile partenere selectate, cu rol de agenții de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare / acordurilor de plată, proporțional, în limita creditelor bugetare alocate.

  9.5 După semnarea și încărcarea în aplicație a acordurilor de plată, instituția de credit parteneră selectată va face plata ajutorului financiar nerambursabil.

  9.6 Finanțarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Schemei, după semnarea contractului de finanțare în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră. Instituția financiară parteneră va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari în termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor în contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă între AIMMAIPE și beneficiar, în baza contractelor de finanțare ale acestora semnate cu AIMMAIPE și va încărca în aplicație dovada plății. Plata beneficiarilor poate fi efectuată în tranșe până la acoperirea integrală a contractului de finanțare, conform creditelor bugetare alocate cu această destinație in bugetul MAT.

  9.7 Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

  a) Când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului.

  b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.

  c) Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

  10. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei și recuperarea ajutorului de stat

  10.1 Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei se va face de către MAT/AIMMAIPE.

  10.2 Reprezentanții MAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor și activității făcute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților MAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea integrală a ajutorului de stat.

  10.3 Beneficiarii pot fi controlați și de reprezentanții Consiliului Concurenței și de reprezentanții Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) și art. 32 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  10.4 În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că beneficiarii nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor, au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat, nu au respectat obligația menținerii activității în condițiile prezentei scheme, nu au plătit cu prioritate datoriile către bugetul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2 la prezenta procedură) sau în legislația schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

  10.5 AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare (menținerea activității, plata obligațiilor fiscale către bugetul central). Menținerea activității pe o perioadă de minim 24 luni de la data primei plăți, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale, se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/Administrația Națională de Administrare Fiscală.

  Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligațiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligația de a încărca în aplicația electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor și dovada plății.

  10.6 În situația în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea integrală a ajutorului de stat acordat prin Schemă, cu dobânda calculată de la data acordării și până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.

  10.7 Beneficiarii care înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, își iau angajamentul să le achite din ajutorul acordat în cadrul Schemei, în termen de maxim 6 luni din momentul primei plăți a ajutorului financiar către beneficiar, conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat.

  10.8 În cazul în care se constată că nu au fost achitate obligațiile fiscale restante prevăzut la art. 9.7., solicitanții vor primi Decizie de respingere a finanțării cu recuperare integrală a ajutorului de stat și a dobânzii aferente, semnată electronic de ordonatorul de credite.

  10.9 Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  10.10 Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

  11. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat

  11.1 Prezenta schemă de ajutor va fi aprobată prin Ordonanță de Urgență și va fi publicată integral pe site-ul MAT.

  11.2 Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza Schemei se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

  11.3 (1) Furnizorul de ajutor are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

  (2) Furnizorul de ajutor are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

  (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

  11.4 Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor.

  11.5 AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declarației pe proprie răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar Ucraina cu modificările și completările ulterioare, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei Scheme nu depășește la nivelul grup- întreprinderii pragurile impuse de Cadrul Temporar Ucraina.

  11.6 Furnizorul de ajutor va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Schemei, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Schemei.

  11.7 Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Schemei, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.

  11.8 Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat.

  11.9 Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat, MAT, în calitate de furnizor de ajutor de stat, MAT are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a Schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei Scheme, se vor încărca prin intermediul aplicației informatice automat în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MAT, în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat.

  12. Confidențialitate

  12.1 Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Schemei sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE având obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

  12.2 MAT/AIMMAIPE este autorizată să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totală a finanțării nerambursabile, activitatea/activitățile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, locația geografică a proiectului (localitatea și județul).

   

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA