Afla cum poti castiga finantarea prin Start-up Nation

Start-Up Nation creste in popularitate nu doar datorita faptului ca este unul dintre cele mai permisive programe de Fonduri Europene in ceea ce priveste cheltuielile eligibile, dar si pentru ca intensitatea finantarii este de 100%. Pasii pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a te califica pentru primirea de fonduri europene nerambursabile prin acest porgram sunt urmatorii:

Cum sa castigi Start-Up Nation, un board cu multe post-ituri dintre care pe unul scrie Make It Happen.

1. Indeplinire conditii de eligibilitate.

Despre aceasta sectiune am vorbit in acest articol: Mergi la sectiunea Conditii Start-Up Nation .

2. Realizare Punctaj.

Mai jos gasiti grila de punctaj Start-Up Nation pentru anul 2020, insa despre aceasta am vorbit in acest articol: Punctaj Start-Up Nation . Dati click pe link pentru mai multe detalii.

StartUp Nation Grila Punctaj si Caluclator onine Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte) E 1 Nici unul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 10 2 Acționarii/asociații solicitantului au mai avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 0 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte) F 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu 5 Densitate IMM (maximum 5 puncte) G 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 5 2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 0 Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte) H 1 Achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii 2 2 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate 2 3 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc). 4 4 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică 2 Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (maximum 10 puncte) I 1 Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 10 2 Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere sub 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.StartUp Nation Grila Punctaj si calculator online Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri Nr. crt. Criterii Punctaj Domeniul de activitate – în funție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 puncte) A 1 Producţie 2 Serviciile/industriile creative** 3 Servicii 4 Comerţ şi alte activităţi Inovare (maximum 10 puncte) B 1 Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, a unui contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 10 2 Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 0 Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) C 1 6000 lei 15 2 5000 lei 10 3 4000 lei 5 Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte) D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 15 2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10 3 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5

3. Indeplinire criterii aditionale de departajare

Aceasta sectiune este una dintre cele mai importante in procesul de acesare de fonduri europene prin Start-Up Nation.

Conform procedurii programului, la punctaje egale va prevala:

punctajul obtinut la criteriul A – „Domeniul de activitate”

procentul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totala a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);Sunt considerate echipamente tehnologice clasele din HG 2139 din 2004. Vezi HG 2139-2004.

numarul de locuri de munca ce urmează a fi create in cadrul programului;

data şi ora inscrierii in program.

Vezi Ghid Complet Start-Up Nation :

Share This Post!

Cum sa castigi start-up nation, banner pentru link spre serviciile de consultanta.

AFLA MAI MULTE DESPRE

START-UP NATION

Vezi detalii
Cum sa castigi Start-Up Nation

FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA

Completeaza formularul de mai jos si un consultant Neotrust te va suna pentru o sedinta de consultanta gratuita.

    Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

    Aboneaza-te la Newsletter

    NEOTRUST

    Consultanta Fonduri Europene