START-UP NATION – CHELTUIELI

Mai jos gasiti lista detaliata a cheltuielilor acceptate, grupate pe categorii. Neotrust va sta la dispozitie pentru orice intrebari/neclaritati. Oferim o prima sesiune gratuita de consultanta pentru Start-Up Nation (sesiune telefonica).

Pentru mai multe detalii despre Start-Up Nation click pe linkul din dreapta.

Lista Completa de Cheltuieli Eligibile Start-Up Nation

Start-Up Nation este unul dintre cele mai permisive programe in ceea ce priveste cheltuielile eligibile, iar aceasta, alaturi de faptul ca intensitatea finantarii este de 100% contribuie la popularitatea programului.

Mai jos gasiti lista detaliata de cheltuieli eligibile Start-Up Nation, grupate pe categorii.

1. Echipamente tehnologice.

Echipamente tehnologice inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.

Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. In categoria spatii sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.

3. Mijloace de Transport.

Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

– Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

– Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

– În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.

5. Echipamente economie energie/surse regenerabile.

Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

6. Echipamente incalzire/climatizare.

Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii.

7. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.

– Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri.

8. Website.

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.

9. Active necorporale.

– referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;

10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene.

– pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei.

11. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

12. Consultanţă.

Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

13. Programe informatice.

Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.

14. Cheltuieli Credite.

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

15. Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Share This Post - Cheltuieli Eligibile Start-Up Nation!

FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA

Completeaza formularul de mai jos si un consultant Neotrust te va suna pentru o sedinta de consultanta gratuita.

  Cheltuieli Eligibile Start-Up Nation voucher valoric.

  ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER

  Iti oferim o SEDINTA DE CONSULTANTA GRATUITA pentru Start Up Nation. Completeaza formularul de mai jos si un consultant te va suna pentru o evaluare gratuita a eligibilitatii tale si identificarea oportunitatilor de finantare cu Fonduri Europene.

  Credem in spiritul antreprenorial, credem in tine!

   NEOTRUST

   Consultanta Fonduri Europene

   Verificare Eligibilitate

   • Efectuam o verifiare completa / extinsa a eligibilitatii tale pentru Start-Up Nation si a proiectului/ ideii de afacere

   Aceasta etapa este una dintre ele mai importante in procesul de accesare de fonduri europene si este necesara o atentie sporita si un consultant cu experienta pentru a nu risca pierderea finantarii.

   Proiecte Start-Up Nation

   • Iti scriem proiectul pe baza formata cu privire la linia pe care doresti sa o accesezi
   • Clarificam, modelam, slefuim, elaboram, organizam si prezentam ideea ta intr-un Plan de Afacere  conform cu cerintele programului de fonduri europene.
   • Realizam Bugetele si alte Proiectii Financiare, Studiile de Marketing si completam cererile de finantare.

   + Oferim servicii de Implementae si Post-Implementare Proiect Start-Up Nation

   Pregatire Dosar

   • Iti pregatim dosarul Start Up Nation cu toate documentele necesare
   • Intocmim cererea de finantare

   Achizitii

   • Achizitii Start-Up Nation
   • Intocmire Cereri de Rambursare

   Etapa critica –Standarde calitative ridicate

   Audit si Monitorizare

   • Conformitate cerinte informare-publicitate Start-Up Nation
   • Audit financiar
   • Audit de Conformitate cu cerintele Programului de fonduri nerambursabile
   • Project management
   • Monitorizare

   Infiintare Firme

   • Consultanta si asistenta infiintare firma
   • Gazduire sediu social
   • Verificare disponibilitate nume firma ONRC
   • Rezervare nume firma ONRC
   • Publicarea informarii in Monitorul Oficial
   • Depunerea capitalului social
   • Depunere/ridicare Dosar ONRC

   Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene

   Aboneaza-te la Newsletter