Fonduri Europene Digitalizare IMMuri 2022 2023 – Consultanta Neotrust

Home/Fonduri Europene Digitalizare IMMuri 2022 2023 – Consultanta Neotrust

IMM-urile pot obtine intre 30.000 si 100.000 euro pentru a cumpara calculatoare si alte echipamente sau servicii pentru digitalizare prin Programul pentru Digitalizarea IMMurilor (Actiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica – cu un buget total de 100 milioane euro).

DIGITALIZARE IMMuri PE SCURT

sesiune depunere: 1 Februarie – 31 Martie 2023

Valoare Finantare

min. 20.000 euro – max. 100.000 euro

-20.000 – 30.000 euro pt microintreprinderi

20.000 – 50.000 euro pt intreprinderi mici

20.000 – 100.000 euro pt intreprinderi mijlocii

 

Angajamente

 • Realizarea unei investitii pentru digitalizarea afacerii

 • Beneficiarii se angajeaza ca la finalul implementarii proiectului sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) -vezi mai jos detalii

   

* Perioada de implementare este maxim pana in iunie 2025

Eligibilitate Beneficiar

 • IMMuri

 • Nu au datorii la Bugetul de Stat

 • Nu se afla in dificultate, insolventa, faliment, dizolvare

Majortiatea codurilor CAEN sunt eligibile, cu mici exceptii. Vezi Codurile CAEN care sunt excluse de la finantare

Intensitate Finantare

 • Microintreprinderi: 100% Finantare cu fonduri nerambursabile , 0% Cofinantare

 • Intreprinderi Mici Mijlocii: 90% Finantare cu fonduri nerambursabile , 10% Cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • – Hardware TIC
 • – Echipamente pt automatizari si robotica
 • – Aplicatii software, licente
 • – Tehnologii blockchain
 • – Sisteme inteligenta artificiala, VR, AR
 • – Website
 • – Instruire, Consultanta tehnica

Detalii Criterii Intensitate Digitala

Beneficiarii se angajeaza ca la finalul implementarii proiectului sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI), respectiv:

 • intreprinderi in care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet in scopuri de afaceri;
 • utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informatii intre diferite zone functionale comerciale;
 • viteza maxima de download contractata a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixa este de cel putin 30 Mb/s;
 • intreprinderi in care vanzarile on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totala si vanzarile web catre consumatori privati (B2C) mai mult de 10% din vanzarile web;
 • utilizarea IoT;
 • utilizarea de retele sociale (intreprinderile care folosesc retelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licenta de utilizator in functie de cerintele si tipul de social media; intreprinderile care platesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunturi banner) fie direct catre proprietarul retelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul intreprinderilor care ofera servicii online pentru postarea automata a mesajelor publicitare pe retelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • utilizarea CRM;
 • cumpararea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricand, convenabil si/sau la cerere acces prin retea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. retele, servere, stocare, aplicatii si servicii – care pot fi rapid furnizate si lansate cu un efort minim de management sau cu o interactiune minima de la un furnizor de servicii. Exista trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platforma ca serviciu (PaaS) si Infrastructura ca un serviciu (IaaS));
 • utilizarea tehnologiei de AI;
 • cumpararea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • vanzari prin comert electronic de cel putin 1% din total vanzari (in vanzarile de bunuri sau servicii prin comert electronic, comanda este plasata prin site- uri web, aplicatii sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comertul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizarea a doua sau mai multe retele sociale.

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul Digitalizare 2023

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  Procedura

  Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid.

  Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

  Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare prezentate mai jos. Toate cererile de finanțare care au obținut punctaj necesar pentru a fi selectate vor face obiectul verificării suplimentare pentru a valida atât punctajele obținute ca urmare a aplicării criteriilor de selecție cât și pentru validarea criteriilor de eligibilitate stabilite pentru solicitanți potrivit ghidului solicitantului.

  Criterii de punctare și selecție:

  I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității: aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă:

  1. a) Rentabilitatea activității operaționale: este indicator de măsurare a activității operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor și se determină cu formula de calcul:

  Unde:

  – Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de finanțare;

  – Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

  – Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

  Notă: Valorile negative ale profitului operațional  nu iau în calcul la determinarea ratei de rentabilitate  iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

  Punctajul acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale rentabilității operaționale  se acordă un punctaj proporțional cu valoarea rentabilității operaționale determinate pe baza situațiilor financiare, respectiv un punct procentual  potrivit formulei de calcul:

  Unde:

  – punctajul aferent valorii rentabilității operaționale;

  –         valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  – Pentru valori ale rentabilității operaționale  se acordă un punctaj maxim egal cu 15 puncte pentru anul 2021;

  1. b) Evoluția profitului operațional: este indicatorul care măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

  Se determină cu următoarea formulă de calcul:

  Unde:

  – evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților;

  – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor;

  – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2020 la Ministerul Finanțelor;

  Punctajul acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale evoluției profitului operațional  se acordă punctaj proporțional cu valoarea determinată pentru  pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Un punct procentul este egal . Numărul de puncte obținute pentru evoluția profitului operațional se va obține cu formula de calcul:

  p

  Unde:

  – numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional;

  – valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față de anul 2020;

  – Pentru valori ale evoluției profitului operațional  se acordă un punctaj maxim pentru acest criteriu de 15 puncte;

  Valorile negative ale profitului operațional  nu iau în calcul la determinarea evoluției profitului operațional  iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

  II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

  1. a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie: este indicatorul care urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării iar din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

  Rata activelor de digitalizare și inovare se determină cu formula:

  Unde:

  – rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor;

  – reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de solicitant potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv soldul contului 208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de solicitanți;

  – reprezintă soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021;

  Punctaj acordat: 20 de puncte

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru rata activelor de digitalizare și inovare cu valori cuprinse între  punctajul se acordă proporțional cu valoarea ratei activelor de digitalizare. Un punct procentual . Numărul de puncte total se va determina cu relația de calcul:

  Unde:

  – numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare;

  – valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  – Pentru rata activelor de digitalizare și inovare  punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

  1. b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei: cu ajutorul acestui indicator se măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii cu ajutorul formulei de calcul:

   

  Unde:

  – reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) prognozate pe o perioadă de 3 ani după implementarea proiectului și numărul mediu de angajați la sfârșitul perioadei de 3 ani după implementare a proiectului. Dacă numărul mediu de angajați este mai mic decât cel raportat în situațiile financiare pentru anul 2021 atunci se va lua în calcul numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare pentru anul 2021.

  – productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 2021 și numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  Punctajul acordat: 20 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale creșterii productivității muncii  se acordă un punctaj proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul . Formula de calcul este următoarea:

  Unde:

  – punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii;

  – valoarea productivității muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse pentru anul 2021 la Ministerul Finanțelor, potrivit formulei de mai sus;

  – Pentru valori ale creșterii productivității mai mari de  punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

  Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. În situația în care solicitantul nu realizează veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de reformă/investiții va recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor operaționale planificate.

  1. c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale desfășurate de către solicitanți. Se determină cu formula de calcul:

  Unde:

  – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor operaționale prognozate pentru o perioadă de trei ani după implementarea proiectului;

  – costul investiției care cuprinde totalitatea costurilor incluse în proiectul de digitalizare reprezentând: valoarea grantului, cheltuieli eligibile, neeligibile precum și cofinanțarea;

  Notă: Proiecțiile de venituri și cheltuieli operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată netă ca urmare a implementării proiectului de digitalizare nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse.

  Punctaj acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare  punctajul se acordă proporțional cu valoarea rentabilității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui punct procentual este . Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul:

  Unde:

  – puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  – valoarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  – Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare  se va acorda punctajul maxim de 15 puncte;

  1. d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

  – industrie alimentară;

  – industrie prelucrătoare;

  – industrie auto;

  – construcții;

  – transport și distribuție;

  – producție;

  – servicii adresate populației;

  Punctaj acordat: 10 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului: se verifică apartenența codului de activitate CAEN la domeniile de activitate considerate de importanță strategică la nivel național.

  Solicitanții care nu se încadrează în domeniile de activitate economică menționate anterior vor avea 0 puncte;

  1. e) apartenența la soldul balanței comerciale:

  – sold pozitiv – 5 puncte;

  – sold negativ – 0 puncte;

  Total 100 puncte

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Digitalizare IMMuri 2023 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Codurilor CAEN exclude de la finantare Program Digitalizare 2023

  011 Cultivarea plantelor nepermanente

  012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

  013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

  014 Creșterea animalelor

  015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

  016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

  017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

  031 Pescuitul

  032 Acvacultura

  051 Extracția cărbunelui superior

  052 Extracția cărbunelui inferior

  101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

  102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

  104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

  105 Fabricarea produselor lactate

  106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

  1081 Fabricarea zahărului

  1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

  110 Fabricarea băuturilor

  120 Fabricarea produselor din tutun

  131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

  191 Fabricarea produselor de cocserie

  192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

  2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

  2051 Fabricarea explozivilor

  206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

  242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

  243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

  2451 Turnarea fontei

  2452 Turnarea oțelului

  2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

  254 Fabricarea armamentului și muniției

  301 Construcția de nave și bărci

  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

  641 Intermediere monetară

  642 Activități ale holdingurilor

  643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

  649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

  651 Activități de asigurări

  652 Activități de reasigurare

  653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

  920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

  981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

   

  • 5829 – Activități de editare a altor produse software;

  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  • 6312 – Activități ale portalurilor web;

  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

  • 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

  • 7219 – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

  Procedura Completa Program: Ghid Finantare

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

  GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE

  AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE:

  PILONUL III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE

  COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

  INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT

  MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

  INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

  APEL 1

  MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE – COORDONATOR DE REFORME ȘI INVESTIȚII

  DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE PNNR ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

  ADRESĂ: ȘOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 1–1B, VICTORIA OFFICE INTRAREA STR. MENUETULUI, NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI

  E-MAIL: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro.

  PREAMBUL

  Acest document se aplică apelului de proiecte aferente Componentei C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

  Apelul de proiecte se lansează prin aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

  Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, aprobat și publicat pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene .

  Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență al României și modul său de implementare vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

  IMPORTANT

  Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.

  Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet www. https:/mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/ pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

  INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

  Prezentul ghid specific a fost elaborat de către DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE PNNR ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în cadrul Componentei C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

  La baza elaborării prezentului ghid se află următoarele acte normative/măsuri europene:

  – Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

  – Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;

  – Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;

  – Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

  – Regulamentul (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

  – Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);

  – Ordonanţ de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;

  – Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

  – Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;

  – Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare

  – Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;

  – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

  – Memorandumul nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;

  – Memorandumul nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;

  – Memorandumul nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR;

  – Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

  INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII

  2.1.Pilonul, componenta, obiectivul general

  Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice.

  Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

  Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat

  Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor

  Instrumentul de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere va sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale cum ar fi achizițiile de hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile de automatizare a proceselor robotizate și a fluxurilor tehnologice, achiziționarea de tehnologii blockchain, achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, învățarea automată, realitatea augmentată, realitatea virtuală, achiziționarea unui site de prezentare, achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor, formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT, consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență stabilește ca obiectiv obligatoriu ca cel puțin 20% din alocarea totală a planului să contribuie la tranziția digitală sau la provocările digitale. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România (SNADNR) a contribuit la asigurarea coerenței și la consolidarea sinergiilor între acțiuni și investiții în diferite domenii ale economiei digitale. Cu toate acestea, efectele implementării SNADNR sunt minime.

  Digitalizarea are un impact profund și generalizat asupra tuturor aspectelor societății și ale economiei: producția, distribuția, consumul, muncă și timpul liber. IMM-urile sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, în vederea adaptării în consecință a modelelor proprii de afaceri și a adoptării tehnologiilor digitale necesare, astfel încât clienții să le considere în continuare competitive și atractive. În acest context, Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) a definit digitalizarea drept cea mai mare provocare pentru majoritatea IMM-urilor europene .

  Digitalizarea are multiple beneficii. IMM-urile își pot crește competitivitatea prin raționalizarea și accelerarea proceselor din etapa de concepere până în etapa de livrare, pot să își extindă accesul pe piață și integrarea lanțului valoric prin intermediul platformelor digitale și pot să îmbunătățească relațiile cu clienții utilizând platformele de comunicare socială și serviciile digitale pentru clienți. În plus, digitalizarea poate permite IMM-urilor să inoveze, oferind noi produse sau servicii digitale sau lărgindu-și gama existentă de servicii cu servicii digitale suplimentare.

  Digitalizarea duce la apariția unor noi modele de organizare a muncii în cadrul IMM-urilor. Adoptarea unor modalități de lucru inovatoare, care să implice într-o anumită măsură munca de la distanță și care să ofere o autonomie mai mare angajaților prin crearea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, poate răspunde nevoilor managerilor și angajaților, adesea obligați, în cazul întreprinderilor mai mici, să își asume numeroase roluri. Pe de altă parte, ea poate duce la noi forme de instabilitate și de alienare, care implică riscul subminării satisfacției angajaților și a mediilor de lucru din cadrul IMM-urilor.

  De asemenea, există o serie de provocări asociate cu digitalizarea. IMM-urile se confruntă cu incertitudini în ce privește rentabilitatea investițiilor în digitalizarea proceselor de afaceri, deoarece clienții nu sunt neapărat dispuși să plătească un preț mai mare pentru bunuri și servicii. În același timp, ele se confruntă cu o concurență mai mare în materie de prețuri, în cadrul unor piețe tot mai digitale și mai globalizate.

  Costurile de oportunitate ale lipsei digitalizării vor crește pentru IMM-uri, deoarece modelele de afaceri digitale devin un standard, nemaifiind doar o sursă de avantaj concurențial. IMM-urile care aleg să își amâne transformarea digitală ar putea să se găsească în situația de a fi obligate să adopte oricum unele tehnologii digitale și încă fără o pregătire adecvată, deoarece tranzacțiile cu partenerii de afaceri, administrația publică și clienții devin tot mai digitalizate. IMM-urile care nu se adaptează la așteptările consumatorilor, aflate în continuă evoluție, vor fi marginalizate treptat de concurenții cu o vizibilitate mai mare și cu o prezență online mai activă. Această tendință se va accentua pe măsură ce crește numărul „nativilor erei digitale” în rândul consumatorilor.

  Toate investițiile vor fi conforme cu criteriile de selecție ale următoarele câmpuri de intervenție prezentate în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241: 010 (alocare de 315 milioane EUR), 012 (alocare de 35 de milioane EUR).

  Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025.

  Obiectivul componentei îl reprezintă crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

  Obiectivul investiției este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale.

  Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii

  Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

  achiziții de hardware TIC;

  achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

  dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

  achiziții de tehnologii blockchain;

  achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

  achiziționare website de prezentare;

  achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

  instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

  consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

  Indicatorii apelului de proiecte

  Număr de IMM-uri digitalizate (inclusiv comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, centre de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-up-uri în domeniul TIC, B2B), din care:

  a) microîntreprinderi;

  b) întreprinderi mici;

  c) întreprinderi mijlocii.

  Număr de participanți (anagajați ai solicitantului) la sesiuni de formare a competențelor digitale.

  Indicatori suplimentari de rezultat (se pot formula și alți indicatori relevanți pentru proiect, unde este cazul).

  Numărul de angajați în anul 3 de operare.

  ATENȚIE!

  Numărul de angajați în anul 3 de operare trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2021. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2021, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de operare trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de angajați cu anul 2021.

  În situaţia în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

  Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

  (1) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 347,50 milioane euro.

  (2) Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.

  (3) Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprindere.

  În afara acestei valori, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă ce va fi suportată de beneficiar.

  Definiții

  În cadrul prezentului apel, următorii termeni se utilizează cu următoarele înțelesuri:

  AI – Artificial intelligence reprezintă sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea și analizarea unor cantități mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea limbajului natural, învățarea automată, învățarea profundă pentru a culege și/sau utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acțiune pentru atingerea unor obiective specifice;

  act de acordare a ajutorului de minimis (sau contract de finanțare) – actul juridic semnat între furnizorul/administratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis. În cadrul acestuia se va specifica cuantumul ajutorului acordat în temeiul prezentei scheme, precum și caracterul de minimis al acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile ;

  activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

  administrator al schemeI de ajutor de minimis (apelului de proiecte) – Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE prin intermediul DGIPNRRIF, în calitate de Coordonator de reforme/investiții în cadrul PNRR, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de transfer, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor;

  activitățile proiectului – totalitatea investițiilor și acțiunilor care urmează a fi implementate în proiect și care au relevanță pentru domeniul de activitate al întreprinderii (CAEN-ului unic) pentru care a fost solicitată finanțarea;

  beneficiar al ajutorului de minimis – întreprindere care îndeplinește condițiile prezentei scheme și care semnează un act de acordare a ajutorului în temeiul acesteia;

  beneficiar real – orice persoană fizică în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, așa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

  B2C – vânzări ale întreprinderilor către consumatori privați;

  comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

  CRM – Customer Relationship Management este o metodologie de management care plasează clientul în centrul activității de afaceri, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaționale pentru a colecta, integra, procesa și analiza informațiile legate de clienți;

  cofinanțare – procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către beneficiari, prin contribuția proprie a acestora, prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;

  data acordării ajutorului – data semnării contractului de finanțare;

  dublă finanţare – finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi art. 191 din Regulamentul financiar;

  ERP – Enterprise Resource Planning reprezintă unul sau mai multe seturi de aplicații software care integrează și procesează informații pentru diverse funcțiuni/ departamente din cadrul întreprinderii. Produsele ERP integrează informații referitoare la planificare, aprovizionare, vânzări, marketing, financiar și resurse umane. Sistemele ERP au următoarele caracteristici: sunt proiectate pentru un mediu client – server (tradițional sau web – based); integrează majoritatea proceselor întreprinderii; prelucrează marea majoritate a tranzacțiilor la nivelul întreprinderii (organizației); utilizează baze de date care stochează fiecare informație doar o singură data; permite accesul la date în timp real;

  ghid specific – act administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, cuprinzând regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR;

  IoT – Internet of Things reprezintă dispozitive sau sisteme interconectate numite dispozitive „inteligente” sau sisteme „inteligente” care colectează și fac schimb de date și care pot fi monitorizate sau controlate de la distanță prin Internet, prin software pe orice fel de computere, smartphone-uri sau prin interfețe precum comenzi montate pe perete;

  întreprindere – orice entitate care desfășoară o activitate economică astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ; în cadrul acestui ghid întreprinderile eligibile sunt cele reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  IMM-uri – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR.

  întreprindere unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

  o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

  o întreprindere este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

  Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus constituie, de asemenea, o întreprindere unică.

  întreprindere mijlocie – o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane de euro și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 de milioane de euro;

  întreprindere mica – o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane de euro;

  microîntreprinderea – o întreprindere care are până la 9 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane de euro;

  întreprindere aflată în dificultate este o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

  În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani) atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

  În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

  Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

  Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

  perioada de durabilitate – intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate este de 3 ani. Termenul începe să curgă de la momentul finalizării proiectului. Durabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.

  prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

  produse agricole – produsele enumerate în Anexa I a Tratatului, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

  perioada de implementare a proiectului – exprimată în luni calendaristice și specificată în cererea de finanțare, precum și în contractul de finanțare semnat;

  plan de afaceri – un instrument managerial de acțiune, elaborat in mod logic, ce presupune o gândire de perspectiva asupra dezvoltării unei afaceri prin prima digitalizării activităților și pornind de la obiectivele acesteia, include toate acele faze si resurse care sunt implicate in atingerea lor, într-un termen prestabilit;

  rețele sociale – sunt aplicații bazate tehnologii IT care permit utilizatorilor să se conecteze prin crearea de profiluri cu informații personale pentru a distribui anumite interese și/sau activități, împărtăși idei, a invita alți utilizatori să acceseze profilul lor și să creeze comunități de oameni cu interese comune.

  proiecte.pnrr.gov.ro – aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https:// proiecte.pnrr.gov.ro.

  INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

  Tipul apelului de proiecte

  Apelul lansat este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul subsecțiunii 2.2.

  Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare:

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: ……………………….

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: ……………….., ora 24:00.

  Calendar orientativ

  Activitate Perioadă

  Lansare apel: ……..

  Rezultate: ……..

  Jalon 263: Investiția 3.1 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor

  Descrierea jalonului: Numărul de contracte de finanțare semnate cu întreprinderile, care permit adoptarea de tehnologii/soluții digitale precum inteligența artificială, datele, tehnologia de cloud, platformele, tehnologia blockchain și transformarea digitală a proceselor de lucru ale întreprinderilor (de ex. utilizarea tehnologiilor digitale pentru automatizarea proceselor de lucru, utilizarea datelor pentru managementul dinamic al activelor și un leadership predictiv/prescriptiv, utilizarea/dezvoltarea platformelor locale pentru vânzarea de produse/servicii, dezvoltarea de noi servicii digitale) în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 262. La sfârșitul proiectului de investiții, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care atestă conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

  Tinta: 5492- Număr de contracte de finanțare semnate

  Modalitatea de depunere a proiectelor

  Apelul de proiecte “INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE” este unul competitiv, cu depunere la termen până la data închiderii apelulului.

  Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

  Manualul ce conține informațiile necesare, cu privire la modalitatea de completare și transmitere a cererii de finanțare și a documentelor anexă, se regăsesc în Instrucțiunile de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR – Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor, Anexă la prezentul ghid.

  Cererile de finanțare transmise în afara perioadei menționate la secțiunea de mai sus, nu vor fi luate în considerare. Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii cererii prin sistemul electronic.

  Cererile de finanțare se vor depune de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită de către acesta obligatoriu printr-o împuternicire, conform modelului anexat la prezentul ghid (Model I), semnată electronic de către reprezentantul legal și împuternicit, sau printr-o împuternicire în formă autentică, notarială și vor fi depuse prin sistemul informatic împreună cu toate documentele care le însoțesc, în format .pdf.

  Toate documentele se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, după caz, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta.

  Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele personale ale reprezentanților beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în platforma informatică https://proiecte.pnrr.gov.ro.

  Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, si/sau pentru interpuși cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate în evaluarea proiectului.

  Alocarea financiară a apelului de proiecte

  Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 347,50 milioane euro*, echivalent în lei, după cum urmează:

  Alocarea bugetului pe regiuni de dezvoltare este următoarea:

  Regiune Buget raportat la % de intreprinderi nedigitalizate (euro) Buget raportat la % de intreprinderi nedigitalizate (lei) Pondere

  Nord Est 44,978,494.27 218,851,859.57 12.94%

  Sud Est 48,153,174.18 234,298,899.61 13.86%

  Sud-Muntenia 46,925,013.34 228,323,037.41 13.50%

  Sud-Vest Oltenia 49,891,137.64 242,755,308.41 14.36%

  Vest 49,752,100.56 242,078,795.69 14.32%

  Nord-Vest 40,621,999.20 197,654,461.51 11.69%

  Centru 41,247,666.04 200,698,768.65 11.87%

  București-Ilfov 25,930,414.78 126,169,619.20 7.46%

  Total 347,500,000.00 1,690,830,750.05 100.00%

  În cazul în care în urma activității de evaluare și selecție bugetul alocat unei/unor regiuni de dezvoltare nu este contractat, proiectele aflate pe lista de rezervă din regiunile care au epuizat alocarea prevăzută la alin. (1) se vor ierarhiza și contracta în funcție de punctajul obținut și în limita bugetului alocat.

  Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2022: 1 euro = 4.8657 lei.

  *Valoarea de 347,50 milioane euro poate fi suplimentată pentru atingerea țintei jalonului 263, conform art. 24 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

  Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

  (1) Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

  a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

  b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

  c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

  Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte

  (1) Prevederile prezentului ghid se aplică întreprinderilor, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

  (2) Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

  sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

  nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

  au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

  se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;

  nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

  nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;

  nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

  nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

  nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

  nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

  nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

  nu desfășoară comerț sexual;

  nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

  nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

  nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

  solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute la art. 6 alin. (2) din schema de ajutor.

  se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

  i. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;

  ii. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

  iii. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;

  iv. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;

  v. utilizarea IoT;

  vi. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

  vii. utilizarea CRM;

  viii. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

  ix. utilizarea tehnologiei de AI;

  x. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;

  xi. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

  xii. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

  ATENȚIE!

  Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021 pe întreprindere, nu pe locația/ locațiile de implementare. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, pentru care la data depunerii proiectului, codul CAEN este autorizat.

  (3) Conform schemei de minimis aprobată prin OMIPE……, nu sunt eligibile:

  ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură ;

  ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

  ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

  atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

  ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

  ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

  ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

  întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

  5829 – Activități de editare a altor produse software;

  6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

  6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

  6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

  6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

  6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312 – Activități ale portalurilor web;

  6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

  7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

  7219 – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

  (4) Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate la alin. (3), mai puțin lit. g), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

  (5) Nu pot beneficia de finanțare în condițiile prezentului ghid întreprinderile al căror reprezentant legal, la data depunerii aplicației de proiect și pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractate se află în următoarele situații:

  a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

  este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/unionale în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;

  a indus în eroare cu intenție o Autoritate de management, un Organism intermediar sau o comisie de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din programele operaționale în oricare dintre perioadele de programare;

  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis pe parcursul procesului de evaluare și selecție a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din programele operaționale în oricare dintre perioadele de programare.

  Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte

  Prezentul ghid se adresează proiectelor ce prevăd activități care au ca scop digitalizarea IMM-urilor prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și respectă condițiile de eligibilitate din prezentul ghid.

  AJUTORUL DE MINIMIS

  Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică

  Activitățile propuse în cadrul proietelor intră sub incidența ajutoarelor de minimis, în acest sens, se vor aplica următoarele prevederi:

  (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentei scheme de ajutor.

  (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul acordării ajutorului de minimis), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.

  (3) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la alineatul (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon .

  (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pentru care se aplică plafonul de 100.000 euro desfășoară și alte activități, în cazul întreprinderii respective se poate aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

  (5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achizitie sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

  (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.

  (8) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul curent acordării ajutorului de minimis), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

  (9) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, al cărui model va fi inclus în Ghidul solicitantului, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta și de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a aplicației de proiect, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea aplicației de proiect. În cazul în care anul depunerii aplicației de proiect nu coincide cu anul acordării ajutorului, respectiva declarație va fi actualizată de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.

  (10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 11 alin. (2) din prezenta schemă.

  (11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

  CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.

  Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum și pe perioada derulării contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.

  Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Pentru verificarea acestor criterii se va folosi Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (CAE), prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni.

  Eligibilitatea solicitantului și a activităților

  Forma de constituire a solicitantului

  Solicitanții eligibili se regăsesc la secțiunea 3.7.

  Solicitantul face dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului și finanţare pentru cheltuielile neeligibile

  Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de angajament pentru solicitant (Model A).

  Solicitantul și/sau reprezentantul legal, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate

  Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate (Model B), în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestei operațiuni.

  Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul investiției

  Activitățile/acțiunile eligibile a fi finanțate prin intermediul Investiției sunt activități specifice care au ca scop digitalizarea IMM-urilor prin utilizarea tehnologiei informației.

  Activitățile eligibile care fac obiectul prezentului apel vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare. Excepție fac activitățile aferente achiziționării de serviciilor de consultanță, inclusiv consultanță IT pentru elaborarea proiectului.

  Ȋncadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă

  În cazul în care valoarea proiectului este mai mare decât valoarea eligibilă, cheltuielile sunt suportate de beneficiar.

  Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și cu Declarația de angajament (Model A)

  Solicitantul și/sau reprezentantul legal, nu se află în situația unui conflict de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

  Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași construcții/aceluiași segment de construcție implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

  Se va vedea Declaraţia privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări (Model K). Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

  7. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2025

  Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.

  Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.

  8. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea

  În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

  Se va vedea Declaraţia de angajament (Model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

  9. Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)

  (1) Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

  (2) În vederea respectării principiului de la alin.(1), echipamentele hardware TIC, alte dispozitive și echipamente trebuie să respecte prevederile din Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model H) .

  (3) Solicitantul, pentru a îndeplini conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), va depune odată cu cererea pentru acordul de finanțare, planul de afaceri în va prezenta orice riscuri potențiale care pot decurge pentru mediu și care sunt metodele de abordare a acestora.

  (4) La sfârșitul proiectului de investiții, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care atestă conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

  10. Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică

  (1) Solicitanții trebuie să respecte plafonul de minimis, ce are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentului apel.

  (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul acordării ajutorului de minimis), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentului apel, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.

  (3) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la alineatul (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon .

  (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pentru care se aplică plafonul de 100.000 euro desfășoară și alte activități, în cazul întreprinderii respective se poate aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

  (5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achizitie sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

  (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

  (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.

  (8) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică pe parcursul a 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul curent acordării ajutorului de minimis), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

  (9) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, al cărui model va fi inclus în Ghidul solicitantului, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta și de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a aplicației de proiect, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea aplicației de proiect. În cazul în care anul depunerii aplicației de proiect nu coincide cu anul acordării ajutorului, respectiva declarație va fi actualizată de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.

  (10) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 11 alin. (2) din prezenta schemă.

  (11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

  Eligibilitatea cheltuielilor

  (1) Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

  (2) Cheltuielile sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat;

  sunt angajate în perioada de implementare/ eligibilitate a proiectului;

  sunt prevăzute în bugetul proiectului;

  sunt proporționale/ rezonabile și necesare pentru implementarea proiectului;

  sunt efectuate exclusiv în scopul atingerii obiectivelor și rezultatelor proiectului (justificate) în concordanță cu principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența;

  sunt identificabile și verificabile.

  să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

  (3) Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, sunt:

  cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;

  cheltuieli pentru managementul proiectului;

  cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

  cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

  cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

  cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

  cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

  cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

  cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

  cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

  cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

  cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);

  cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

  (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1), lit. a), b), c) și l) nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Rederesare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de beneficiar.

  * Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (art. 24. Alin. 4 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

  ATENȚIE! Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare.

  (5) Cheltuieli neeligibile

  – Sumele care vor depăși pragurile menționate la alin.(3) și valoarea TVA aferentă, fiind suportate din bugetul beneficiarului.

  – alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;

  – cheltuielile privind costuri administrative;

  – echipamente second-hand;

  – cheltuielile de personal;

  – cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;

  – contribuția în natură;

  – amortizarea;

  – achiziții în regim de leasing;

  – achiziţia de terenuri.

  Atenție! Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;

  • Trebuie să fie amortizabile;

  • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

  Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

  • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),

  • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

  Notă*: Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. b) din OUG nr. 124/2021).

  COMPLETAREA CERERII DE FINANTARE

  Cererea de finanțare este compusă din:

  Cererea de finanțare care se va transmite în format pdf., sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau după caz, a persoanei împuternicite de către acesta.

  Planul de afaceri.

  Anexele la cererea de finanțare – set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format pdf., semnate digital cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite de către acesta și transmise.

  Documentele transmise, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

  6.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

  Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

  6.2 Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel

  Documentele enumerate mai jos se vor transmite obligatoriu prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

  Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:

  – sunt înglobate în cererea de finanțare;

  – se descarcă în format pdf. editabil – necesită semnare electronică a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau după caz a persoanei împuternicite de către acesta și transmitere în formă electronică;

  – se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant, sub semnătură electronică extinsă, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau după caz a persoanei împuternicite de către acesta.

  1) Documentele de identificare ale reprezentantului legal/ împuternicit

  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Vor fi prezentate (după caz) : – certificat de înregistrare.

  2)Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

  [se transmite în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa la cererea de finanțare o copie a cărții de identitate.

  3) Cererea de finanțare și Planul de afaceri

  4) Declarații

  [se descarcă în format .pdf editabil – se completează, se salvează și se semnează electronic. Atenție! Declarațiile nu se scanează după semnare]

  Declaraţie de angajament pentru solicitant (Model A)

  Declaraţia de eligibilitate (Model B)

  Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare (Model C)

  Declaraţie de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor (Model D)

  Conform Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 22, alin. 2, lit. d corelat cu Regulamentul (UE) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 6, solicitantul este obligat să declare beneficiarul real al investiției.

  Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Model E)

  Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate (Model E.1)

  Declarație pe propria răspundere privind ajutorul de minimis (Model F)

  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model G)

  Beneficiarii de finanțare au obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

  Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Beneficiarii trebuie să facă dovada ca au obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, în conformitate cu prevederile legale menționate.

  Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model H)

  Model împuternicire (Model I)

  Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

  Declarația privind respectarea atingerii a minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) (Model J)

  Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări (Model K)

  Declarația că la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor achiziționate, acestea se vor recicla (Model L).

  6.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

  Pentru transmiterea cererilor de finanțare, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:

  Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită.

  sau

  Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

  Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi transmise în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

  Atenţie!

  Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.

  7. VERIFICAREA ȘI CONTRACTAREA

  Cererile de finanţare se transmit obligatoriu prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

  În cazuri excepționale, aplicanții care întâmpină dificultăți în transmiterea proiectelor, din cauze ce privesc în mod exclusiv funcționalitatea platformei, sunt rugați să transmită cererea de finanțare și documentele anexă pe adresa de email: evaluare.c9@mfe.gov.ro, respectând perioada de depunere a proiectelor. Toate documentele comunicate pe email vor fi transmise ulterior și în secțiunea “Clarificări”, după închiderea apelului.

  Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare şi contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea alocată.

  Procesul de evaluare si selectie constă în parcurgerea următoarelor etape:

  – etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;

  – etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;

  – etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție.

  7.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE)

  După depunerea cererii de finanţare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate.

  Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa informațiilor în secţiunile din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

  În vederea evitării conflictului de interese, în procesul de evaluare, selecție, contractare MIPE se va asigura de existența în procedurile interne de lucru a Declarației de imparțialitate și confidențialitate.

  Pentru verificarea conformității administrative a propunerii de proiect este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  – cererea de finanțare împreună cu toate documentele însoțitoare au fost încărcate electronic, în cadrul platformei informatice proiecte.pnrr.gov.ro, până la termenul limită de depunere precizat în apelul de proiecte;

  – cererea de finanțare are completate toate câmpurile (unde nu există informații sau nu se aplică se scrie “nu este cazul” sau „-”);

  – toate documentele însoțitoare solicitate respectă cerințele și modelele din cadrul prezentului Ghid Specific;

  – pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările din cadrul grilei de verificare administrative și a eligibilității. În caz contrar, propunerea este respinsă și nu va intra în etapa de evaluare tehnică și financiară.

  În cazul constatării unor informații lipsă/ neclarități fată de cele depuse de către solicitant Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate transmite o solicitare de clarificare/completare asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. La solicitarea de clarificare, solicitantul trebuie să răspundă în termenul precizat în solicitare, calculat în zile lucrătoare, prin platforma electronică proiecte.pnrr.gov.ro.

  În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate solicita o clarificare cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate.

  Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 3 zile lucrătoare.

  Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare.

  După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.

  Grila de verificare a conformității administrative, a eligibilității solicitantului și a eligibilității proiectului se regăsește în Anexa 1 la prezentul ghid.

  7.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor

  În cazul în care solicitanții se consideră nemultumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestație, în termen de 30 zile lucrătoare de la data înștiințării de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestațiile depuse după termenul anterior de 30 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

  Decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene o nouă contestație având același obiect.

  7.3. Renunțarea la cererea de finanțare

  Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului (cererii de finanţare).

  Modalitatea de retragere a cererii de finanțare se regăsește în Anexa la prezentul ghid – Instrucțiune de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR – Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor.

  7.4. Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect (ETF)

  Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid.

  Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

  Cererile de finanțare se vor selecta la finanțare în funcție de ordinea punctajului descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare prezentate mai jos. Toate cererile de finanțare care au obținut punctaj necesar pentru a fi selectate vor face obiectul verificării suplimentare pentru a valida atât punctajele obținute ca urmare a aplicării criteriilor de selecție cât și pentru validarea criteriilor de eligibilitate stabilite pentru solicitanți potrivit ghidului solicitantului.

  Criterii de punctare și selecție:

  I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității: aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă:

  a) Rentabilitatea activității operaționale: este indicator de măsurare a activității operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor și se determină cu formula de calcul:

  R_op=π_op2021/〖CA〗_netă ×100 [%]

  Unde:

  R_op – Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de finanțare;

  π_op2021 – Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

  〖CA〗_(netă 2021) – Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021;

  Notă: Valorile negative ale profitului operațional π_op nu iau în calcul la determinarea ratei de rentabilitate R_op iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

  Punctajul acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale rentabilității operaționale R_op∈[0%-20%] se acordă un punctaj proporțional cu valoarea rentabilității operaționale R_op determinate pe baza situațiilor financiare, respectiv un punct procentual 1%=0,75 p potrivit formulei de calcul:

  〖PR〗_op=〖VR〗_op [%]×0,75p

  Unde:

  〖PR〗_op – punctajul aferent valorii rentabilității operaționale;

  〖VR〗_op [%] – valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  – Pentru valori ale rentabilității operaționale R_op≥20% se acordă un punctaj maxim egal cu 15 puncte pentru anul 2021;

  b) Evoluția profitului operațional: este indicatorul care măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

  Se determină cu următoarea formulă de calcul:

  ∆π_op=(π_op2021-π_op2020)/π_op2020 [%]

  Unde:

  ∆π_op – evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților;

  π_op2021 – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor;

  π_op2020 – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare depuse de solicitant în anul 2020 la Ministerul Finanțelor;

  Punctajul acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆π_op∈[0%-15%] se acordă punctaj proporțional cu valoarea determinată pentru ∆π_op pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Un punct procentul este egal 1%=1 p. Numărul de puncte obținute pentru evoluția profitului operațional se va obține cu formula de calcul:

  P∆π_op=V∆π_op×1p

  Unde:

  P∆π_op – numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional;

  V∆π_op – valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față de anul 2020;

  – Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆π_op≥15% se acordă un punctaj maxim pentru acest criteriu de 15 puncte;

  Valorile negative ale profitului operațional π_op nu iau în calcul la determinarea evoluției profitului operațional ∆π_op iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte;

  II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

  a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie: este indicatorul care urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării iar din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

  Rata activelor de digitalizare și inovare se determină cu formula:

  R_ADI=A_di/A_t ×100[%]

  Unde:

  R_ADI – rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor;

  A_di – reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de solicitant potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv soldul contului 208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de solicitanți;

  A_t – reprezintă soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021;

  Punctaj acordat: 20 de puncte

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru rata activelor de digitalizare și inovare cu valori cuprinse între R_AD∈[0%-10%] punctajul se acordă proporțional cu valoarea ratei activelor de digitalizare. Un punct procentual 1%=2 p. Numărul de puncte total se va determina cu relația de calcul:

  〖PR〗_ADI=VR_ADI [%]×2p

  Unde:

  〖PR〗_ADI – numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare;

  VR_ADI – valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  – Pentru rata activelor de digitalizare și inovare R_ADI≤10% punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

  b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei: cu ajutorul acestui indicator se măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii cu ajutorul formulei de calcul:

  ∆W_PD=(W_PD-W_2021)/W_2021 ×100[%]

  Unde:

  ∆W_PD – reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  W_PD – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) prognozate pe o perioadă de 3 ani după implementarea proiectului și numărul mediu de angajați la sfârșitul perioadei de 3 ani după implementare a proiectului. Dacă numărul mediu de angajați este mai mic decât cel raportat în situațiile financiare pentru anul 2021 atunci se va lua în calcul numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare pentru anul 2021.

  W_2021 – productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 2021 și numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021;

  Punctajul acordat: 20 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale creșterii productivității muncii ∆W_PD∈[0%-20%] se acordă un punctaj proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul 1%=1p. Formula de calcul este următoarea:

  PW_PD=VW_PD×1p

  Unde:

  PW_PD – punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii;

  VW_PD – valoarea productivității muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse pentru anul 2021 la Ministerul Finanțelor, potrivit formulei de mai sus;

  – Pentru valori ale creșterii productivității mai mari de ∆W_PD≥20% punctajul maxim acordat este de 20 puncte;

  Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. În situația în care solicitantul nu realizează veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de reformă/investiții va recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor operaționale planificate.

  c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale desfășurate de către solicitanți. Se determină cu formula de calcul:

  R_PD=〖VNA〗_PD/CI×100

  Unde:

  R_PD – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  〖VNA〗_PD – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor operaționale prognozate pentru o perioadă de trei ani după implementarea proiectului;

  CI – costul investiției care cuprinde totalitatea costurilor incluse în proiectul de digitalizare reprezentând: valoarea grantului, cheltuieli eligibile, neeligibile precum și cofinanțarea;

  Notă: Proiecțiile de venituri și cheltuieli operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată netă ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 〖VNA〗_PD nu vor depăși o rată anuală de creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse.

  Punctaj acordat: 15 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului:

  – Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare R_PD∈[0%-10%] punctajul se acordă proporțional cu valoarea rentabilității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui punct procentual este 1%=1,5p. Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul:

  PR_PD=VR_PD×1,5p

  Unde:

  PR_PD – puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  VR_PD – valoarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;

  – Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare R_PD≥10% se va acorda punctajul maxim de 15 puncte;

  d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

  – industrie alimentară;

  – industrie prelucrătoare;

  – industrie auto;

  – construcții;

  – transport și distribuție;

  – producție;

  – servicii adresate populației;

  Punctaj acordat: 10 puncte;

  Modalitatea de acordare a punctajului: se verifică apartenența codului de activitate CAEN la domeniile de activitate considerate de importanță strategică la nivel național.

  Solicitanții care nu se încadrează în domeniile de activitate economică menționate anterior vor avea 0 puncte;

  e) apartenența la soldul balanței comerciale:

  – sold pozitiv – 5 puncte;

  – sold negativ – 0 puncte;

  Total 100 puncte.

  ATENȚIE!

  Odată cu depunerea Planului de afaceri, solicitanții vor atașa și documentul din care să reiasă calculul indicatorilor financiari, în format .pdf.

  7.5. Etapa de selecție a proiectelor

  Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis, cu modificările ulterioare.

  La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2021. Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

  Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte, în limita bugetului disponibil.

  Proiectele care întrunesc un punctaj sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.

  ATENȚIE!

  Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

  a) punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (punctaj minim de calitate);

  b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

  Proiectele admise în urma evaluării tehnice și financiare, dar neselectate pentru finanțare se vor constitui în lista de rezervă.

  7.6. Depunerea și soluționarea contestațiilor privind verificarea administrativă și a eligibilității, respectiv evaluarea tehnică și financiară

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin DGIPNRRIF va transmite solicitanților prin aplicația electronică proiecte.pnrr.gov.ro, Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv rezultatul evaluării tehnice și financiare. În cazul în care aplicația electronică proiecte.pnrr.gov.ro nu permite, Notificările sunt transmise prin e-mail/posta/fax la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina oficială a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în cadrul secțiunii destinată Anunțuri PNRR.

  Contestaţiile vor fi semnate de către reprezentantul legal al întreprinderii contestatare sau o persoană împuternicită de acesta.

  Rezultatul evaluării, aferent fiecărei etape, poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Solicitantul transmite la MIPE DGIPNRRIF contestația prin aplicația electronică proiecte.pnrr.gov.ro, în termenul menționat în Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv rezultatul evaluării tehnice și financiare (în termen de 5 de zile de la data primirii Notificării). Dacă aplicația electronică nu permite, contestațiile vor fi transmise prin poștă/curier, e-mail sau depuse direct la registratura DGIPNRRIF. Contestația trebuie să conțină elementele minime ce sunt mentionate în cuprinsul actului contestat – identificarea actului administrativ atacat, datele de identificare ale contestatorului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, dovada calității de împuternicit a contestatorului, persoană fizică sau juridică potrivit legii, în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin DGIPNRRIF soluționează contestațiile depuse împotriva Notificărilor privind rezultatul verificărilor în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizie de solutionare a contestatieide admitere în tot sau în parte a contestației sau de respingere a contestației, decizie care este definitivă în sistemul căilor de atac administrative conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004. Decizia va fi comunicată contestatorului potrivit prevederilor legale și procedurale. DGIPNRRIF va încărca decizia și adresa de înaintare a acesteia în aplicația proiecte.pnrr.gov.ro și se va transmite prin e-mail/fax/poștă. În cazul în care aplicația electronică proiecte.pnrr.gov.ro permite, Deciziile de soluționare a contestațiilor sunt transmise prin e-mail/posta/fax la datele de contact menționate în cererea de finanțare.

  Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată doar în fața instanțelor judecătorești competente, în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

  7.7. Contractarea proiectelor

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va întocmi documentațiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte.

  În vederea demarării etapei contractuale se va transmite solicitantului o scrisoare care va cuprinde:

  – solicitarea cu privire la acceptarea de către solicitant a finanțării;

  – solicitarea de a transmite toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare.

  În urma verificării documentațiilor de contractare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

  Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare.

  Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

  7.8. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanţare

  – Solicitantul, va prezenta atât la prima Cerere de transfer cât și la ultima Cerere de transfer Raportul tehnic IT întocmit de un auditor acreditat.

  Pentru prima cerere de transfer, auditorul tehnic IT va certifica faptul că proiectul depus urmărește îndeplinirea a cel puțin 6 criterii DESI.

  Pentru ultima cerere de transfer, auditorul tehnic IT va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.

  În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, cerere de transfer nu va fi acceptată la plată.

  – La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care atestă conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

  8.IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL

  În perioada de implementare a proiectului, care nu poate depăși data de 30 iunie 2025.

  Beneficiarii au obligația să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclu de viață a investiției, modul în care sunt respectate obiectivelor asumate cu privire la indicatorii din domeniul climei (calculate pe baza coeficientul de 100%, 40% sau 0% – după caz, aferent sprijinului) și din domeniul digital (calculate pe baza coeficientul de 100%, 40% sau 0% – după caz, aferent sprijinului), pentru proiectele care vizează îndeplinirea acestor indicatori conform ANEXEI VI și ANEXEI VII din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

  Achiziții

  Pentru achizițiile derulate în cadrul proiectului, beneficiarii vor respecta prevederile ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență (Anexa 7).

  Mecanismul de transfer al sumelor

  (1) În perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MIPE în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractelor.

  (2) În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de transfer întocmită conform Contractului de finanțare, MIPE autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație. După efectuarea plății, MIPE notifică Beneficiarul plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

  (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, beneficiarul va efectua plata/va asigura, după caz, efectuarea plății exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer.

  (4) În termen de 30 de zile de la data notificării de către MIPE cu privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită MIPE declarația de utilizare a cererii de transfer din care să reiasă faptul că sumele primite, au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de MIPE.

  (5) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau a unor răspunsuri la clarificări solicitate de MIPE, termenul de 10 (zece) zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 (zece) zile lucrătoare.

  (6) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 (patruzeci și cinci) de zile.

  (7) Beneficiarul are obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

  Raportare și monitorizare

  Beneficiarul implementează proiectul, urmărește permanent obținerea rezultatelor estimate și furnizează periodic către MIPE informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional:

  (1) MIPE va efectua monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea realizării proiectului și a indicatorilor cuprinși în Cererea de finanțare, pe toată durata acesteia, inclusiv pe perioada durabilității proiectului;

  (2) Beneficiarul va transmite trimestrial către MIPE, în primele 5 zile lucrătoare de la finele trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se vor solicita în scris de MIPE, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investiției ce face obiectul prezentului Contract.

  (3) Beneficiarul va transmite către MIPE până la data de 5 a ultimei luni a trimestrului anterior sumele în lei estimate a fi utilizate în trimestrul următor.

  (4) MIPE va urmări stadiul implementării proiectului de finanțare prin:

  a) verificarea documentelor aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise de către beneficiar/ încărcate de către Beneficiar în Sistemul informatic de management al PNRR și pe baza datelor primite de la beneficiar (inclusiv progresul fizic al proiectului). În procesul de monitorizare se verifică dacă datele raportului de progres al proiectului sunt reale, că proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale și respectă prevederile legislației naționale și europene. De asemenea, verifică rezultatele raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare. Totodată, prin Raportul de progres se va asigura și colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.

  b) vizite de monitorizare la fața locului/ vizite de monitorizare în format on-line. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului progresul fizic al proiectului și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării (identificarea eventualelor deficiențe), precum și de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarul. Vizitele la fața locului/ verificările în format on-line se vor efectua ori de câte ori situația o impune (sesizări, interpelări, articole în presă, la solicitarea coordonatorului național), inclusiv în vederea aprobării/respingerii propunerilor de modificare a contractelor de finanțare transmise de beneficiari.

  (5) Beneficiarul va transmite către MIPE, anual, până în data de 31 ianuarie a fiecărui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei, respectiv ori de câte ori se vor solicita în scris de MIPE, raportul de durabilitate a proiectului pentru perioada de durabilitate a investiției ce face obiectul prezentului Contract.

  9. MĂSURI DE INFORMARE ȘI COMUNICARE

  Beneficiarii sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „proiect finanțat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU”, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și disponibil la următorul link: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf

  Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar/Structura de implementare a utilizării, pentru toate materialele de informare și comunicare a prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR. Beneficiarii sunt responsabili pentru informarea publicului despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.

  Beneficiarii trebuie să respecte și următoarea măsură minimă de informare și comunicare a Proiectului: „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”.

  10. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC

  Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.

  11. ANEXE

  Anexa 1 Declarații modele standard

  Anexa 2 Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

  Anexa 3 Grila de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect (ETF)

  Anexa 4 Instrucțiunile de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR – Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor

  Anexa 5 Soldul balantei comerciale – se va publica ulterior

  Anexa 6 Planul de afaceri – model orientativ

  Anexa 7 ÎNDRUMAR METODOLOGIC pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

  În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard:

  Declaraţie de angajament pentru solicitant (Model A)

  Declaraţia de eligibilitate (Model B)

  Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare (Model C)

  Declaraţie de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor (Model D)

  Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Model E)

  Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate (Model E.1)

  Declarație pe propria răspundere ajutor de minimis (Model F)

  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model G)

  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model H)

  Model împuternicire (Model I)

  Declarația privind respectarea atingerii a minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) (Model J)

  Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări (Model K)

  Declarația că la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor achiziționate, acestea se vor recicla (Model L)

  Buget indicativ și surse de finanțare

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA