IMM-urile pot obtine intre 30.000 si 100.000 euro pentru a cumpara calculatoare si alte echipamente sau servicii pentru digitalizare prin Programul pentru Digitalizarea IMMurilor (Actiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica – cu un buget total de 100 milioane euro).

DIGITALIZARE IMMuri PE SCURT

sesiune depunere: prima jumatate a aanului 2021

Valoare Finantare

min. 30.000 euro – max. 100.000 euro

Angajamente

 • Realizarea unei investitii pentru digitalizarea afacerii

* Perioada de implementare este de maxim 9 luni

Eligibilitate Beneficiar

 • IMMuri

 • Nu au datorii la Bugetul de Stat

 • Nu se afla in dificultate, insolventa, faliment, dizolvare

Majortiatea codurilor CAEN sunt eligibile, cu mici exceptii. Vezi Codurile CAEN care sunt excluse de la finantare

Intensitate Finantare

 • 90% Finantare cu fonduri nerambursabile , 10% Cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Achizitii hardware TIC, dispozitive si echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in funcțiune), justificate din punct de vedere al implementarii aplicatiei de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatură cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin aplicațtia de proiect;
 • Cheltuieli aferente realizarii retelei LAN necesara pentru implementarea aplicatiei de proiect;

 • Cheltuieli aferente achizitiei si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Achizitie / realizare a unui website de prezentare a companiei, inschiriere domeniu “ro” direct de la furnizorul national de domenii;

 • Semnatură electronica;

 • Aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

 • Soluțiilor IT pentru comertul electronic;

 • Consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii aplicației de proiect propusa spre finantare si/sau managementul aplicatiei de proiect (inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii aplicatiei de proiect);

 • Instruire personalului care va utiliza produsele implementate/ achizitionate si cel care va asigura mentenanta;

 • Achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara (conform reglementarilor nationale in domeniul financiar-contabil) și tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului aplicatiei de proiect cu aplicatia de finantare si obiectivele POC);

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul Digitalizare 2021

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  Inca nu a fost anuntat daca va exista o grila de punctaj sau doar criteriile de eligibilitate

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Digitalizare IMMuri 2021 :

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Codurilor CAEN exclude de la finantare Program Digitalizare 2021

  011 Cultivarea plantelor nepermanente

  012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

  013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

  014 Creșterea animalelor

  015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

  016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

  017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

  031 Pescuitul

  032 Acvacultura

  051 Extracția cărbunelui superior

  052 Extracția cărbunelui inferior

  101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

  102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

  104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

  105 Fabricarea produselor lactate

  106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

  1081 Fabricarea zahărului

  1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

  110 Fabricarea băuturilor

  120 Fabricarea produselor din tutun

  131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

  191 Fabricarea produselor de cocserie

  192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

  2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

  2051 Fabricarea explozivilor

  206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

  242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

  243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

  2451 Turnarea fontei

  2452 Turnarea oțelului

  2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

  254 Fabricarea armamentului și muniției

  301 Construcția de nave și bărci

  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

  641 Intermediere monetară

  642 Activități ale holdingurilor

  643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

  649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

  651 Activități de asigurări

  652 Activități de reasigurare

  653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

  920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

  981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

  NEOTRUST

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA