Sprijin pentru Microintreprinderi Regiunea Vest – Consultanta Neotrust

Home/Sprijin pentru Microintreprinderi Regiunea Vest – Consultanta Neotrust

Microintreprinderile din regiunea VEST ( judetele Timis Arad, Caras-Severin, Hunedoara) pot accesa finantare nerambursabila de pana la 200.000 euro pentru: Investitii in spatii de productie de tip constructie industriala, Dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalattii de lucru, mobilier) si active necorporale, Extinderea pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare, Activitati care respecta principiul economiei circulare. Prin intermediul acestui apel de proiecte se urmareste cresterea competitivitatii si a capacitatii de productie a microintreprinderilor din Regiunea Vest. În acest scop, prin PR Vest, au fost alocate 20 de milioane euro.

Sprijin pt Microintreprinderi din Regiunea VEST PE SCURT

sesiune depunere: est Martie/Iunie 2023

Valoare Finantare

min. 30.000 euro – max. 200.000 euro

-max 200.000 euro – pentru solicitantii care au obtinut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare

-max 60.00 euro – pentru solicitantii care au obtinut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obtinut venituri din codul CAEN relevant in anul anterior depunerii cererii de finantare

Angajamente

 • Realizarea unei investitii pentru digitalizarea afacerii

 • Beneficiarii se angajeaza ca la finalul implementarii proiectului sa atinga minim 6 dintre criteriile de intensitate digitala, conform Indicelui economiei si societatii digitale (DESI) -vezi mai jos detalii

   

* Perioada de implementare este maxim pana in iunie 2025

Eligibilitate Beneficiar

 • IMMuri – DOAR MICROINTREPRINDERI (0-9 angajati) – cu sediul social si locatia de implementare in Regiunea VEST in mediul urban si statiunile turistice atestate

 • Nu au datorii la Bugetul de Stat

 • Nu se afla in dificultate, insolventa, faliment, dizolvare

Vezi Lista codurilor CAEN eligibile: Coduri CAEN Eligibile -PRV_Ghid-Micro_2022

Intensitate Finantare

 • Microintreprinderi locatia implementarii jud Timis: 76% Finantare cu fonduri nerambursabile , 24% Cofinantare

 • Microintreprinderi locatia implementarii jud Arad: 83% Finantare cu fonduri nerambursabile , 17% Cofinantare

 • Microintreprinderi locatia implementarii jud Hunedoara si Caras Severin:90% Finantare cu fonduri nerambursabile , 10% Cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • – Amenajarea Terenului, Cheltuieli pentru relocarea/ protectia /asigurarea utilitatilor
 • – Constructii si instalatii – Costul eligibil pentru C+M 600 euro/mp cu TVA inclus pentru proiecte care propun lucrari care nu necesita AC
 • – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita sau nu necesita montaj, montaj, Dotari
 • – Active necorporale – Maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei
 • – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 • – Cheltuieli pentru activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite – Maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei
 • – Cheltuieli pentru activitati in domeniul economiei circulare – Maxim 5% din valoarea totala eligibila

MAI MUTE DETALII CHELTUIELI ELIGIBILE ,ai jos

Detalii Cheltuieli Eligibile

Microintreprinderile pot accesa finantare nerambursabila de pana la 200.000 euro pentru:

 • Investitii in spatii de productie de tip constructie industriala;
 • Dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalattii de lucru, mobilier) si active necorporale;
 • Extinderea pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare;
 • Activitati care respecta principiul economiei circulare.

Prin intermediul acestui apel de proiecte se urmareste cresterea competitivitatii si a capacitatii de productie a microintreprinderilor din Regiunea Vest. În acest scop, prin PR Vest, au fost alocate 20 de milioane euro.

DETALII CHELTUIELI ELIGIBILE

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul Sprijin pentru Microintreprinderi din Regiunea VEST 2023

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  Procedura

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Program Sprijin Microintreprinteri Regiunea VEST 2023 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Procedura Sprijin Microintreprinderi Regiunea VEST 2023

  SUMA CARE SE POATE ACCESA: max 200.000 EURO

  Min. 30.000 euro 

  Max. 200.000 euro

  *Pentru solicitantii care au obtinut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finantare

  Max. 60.000 euro

  *Pentru solicitantii care au obtinut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obtinut venituri din codul CAEN relevant in anul anterior depunerii cererii de finantare

  Contributia programului, respectiv cuantumul finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa reprezinte maximum: 

  1. a) 83% din valoarea totala eligibila a proiectului pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Arad, 
  2. b) 90% din valoarea totala eligibila a proiectului pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetele Hunedoara sau Caras-Severin, 
  3. c) 76% din valoarea totala eligibila a proiectului pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Timis, 

  in limita plafonului de minimis de care poate beneficia o intreprindere unica – 200.000 euro, conform prevederilor legale in domeniu. 

  Contributia solicitantului la finantarea investitiei este de minimum: 

  1. a) 17% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Arad, 
  2. b) 10% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetele Hunedoara sau Caras-Severin, 
  3. c) 24% din valoarea totala eligibila a investitiei pentru microintreprinderile care au sediul social in regiunea Vest si locatia de implementare in judetul Timis.

  SUNTETI ELIGIBIL DACA:

  Sunteti Microintreprinderi (0-9 angajati) cu sediul social si locatia de implementare in Regiunea Vest, in mediul urban si in statiunile turistice atestate.

  1. a) Solicitantul este o societate constituita in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita in baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D.
  2. b) Sediul social al solicitantului de finantare este situat in regiunea Vest si locatia de implementare a proiectului in mediul urban din Regiunea Vest sau in statiunile turistice atestate din Regiunea Vest.
  3. c) Solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform sectiunii C Încadrarea in categoria IMM, din Anexa 2_Declaratia de asumare si a verificarii efectuate in baza Anexei Grila de verificare a incadrarii in categoria microintreprinderilor la Anexa 3_Grila de evaluare si selectie a cererii de finantare, datele solicitantului se incadreaza in pragurile aferente categoriei microintreprinderi.

  CE TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ PROIECTELE

  Cresterea competitivitatii in domeniile in care microintreprinderile activeaza;

  – Cresterea capacitatii de productie;

  – Cresterea productivitatii muncii si profitabilitatii societatii;

  – Extinderea pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la principalele canale si platforme de internationalizare;

  – Activitati in domeniul economiei circulare, precum si activitati de dezvoltare de noi lanturi de aprovizionare ecologice ٫ in procent limitat.

  CE TREBUIE SA AI IN VEDERE INAINTE DE A DEPUNE PROIECTUL:

  – Lista codurilor CAEN eligibile este anexata la ghidul solicitantului de finantare;

  – Locurile de munca nou create prin proiect trebuie sa vizeze strict activitatea finantata;

  – Solicitantul trebuie sa detina dreptul de a realiza investitia asupra imobilului, conform legislatiei in vigoare;

  – Proiectele care implica constructii se depun cu Certificat de urbanism;

  – Nu sunt eligibile investitiile localizate in mediul rural, cu exceptia investitiilor in statiunile turistice atestate;

  – Nu sunt eligibile proiectele care includ numai achizitia de active necorporale. Mijloacele fixe vor reprezenta minim 60%  din valoarea eligibila a proiectului;

  – Nu se finanteaza bunuri care intra in categoria obiectelor de inventar, investitii in sediile si spatiile administrative.

  CHELTUIELI ELIGIBILE:

  – Amenajarea Terenului

  – Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

  – Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor

  – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

  – Constructii si instalatii – Costul eligibil pentru C+M 600 euro/mp cu TVA inclus pentru proiecte care propun lucrari care nu necesita AC

  – Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

  – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

   – Dotari

   – Active necorporale – Maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei

  –  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

  –  Cheltuieli conexe organizarii de santier

  – Cheltuieli diverse si neprevazute – Maxim 3 % din valoarea totala eligibila a investitiei pentru proiectele care propun lucrari care necesita AC

  – Cheltuieli pentru activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite – Maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei

  – Cheltuieli pentru activitati in domeniul economiei circulare – Maxim 5% din valoarea totala eligibila

  – Costuri indirecte – Maxim 5 % din valoarea eligibila a costurilor directe definite in conformitate cu prevederile capitolului 2.3 din GSF

  ANGAJAMENTE:

  – Demararea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

  – Realizarea in maxim 3 an de la prima transa de vanzari in procent de minim 30% din valoarea primei transe

  – Sa va mentineti pe profit pe perioada de monitorizare

  DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI:

  – Certificatul constatator ONRC;

  – Situatiile financiare anuale;

  – Certificatul de atestare fiscala la bugetul de stat din care sa rezulte ca nu are datorii scadente neachitate la termen sau neesalonate;

  – Certificatul de cazier fiscal din care sa rezulte ca nu are fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale.

  – Planul de afaceri, inclusiv Macheta financiara

  – Declaratia de asumare a reprezentantului legal al solicitantului de finantare.

  – Certificarea aplicatiei, in cazul in care reprezentantul legal al solicitantului de finantare este cetatean strain nerezident.

  – Devizul general intocmit pe modelul din HG 907/29.11.2016, asumat de catre solicitantul de finantare si proiectant, pentru proiectele care propun lucrari, indiferent daca este sau nu este necesara Autorizatia de construire.

  – Formularul digital al cererii de finantare generat din MySMIS.

  – Document privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finantare; Document preluat din contul MySMIS al solicitantului de finantare.

  – Documente statutare: act constitutiv, statut.

  – Mandatul special/imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare, conform legii, daca reprezentantul legal al solicitantului de finantare este un cetatean strain nerezident.

  – Certificatul de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local

  – Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisa de autoritatea de mediu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificarii.

  – Plan de amplasare a activelor achizitionate prin proiect.

  – Hotararea AGA de aprobare a proiectului

  – Documente care confera solicitantului de finantare dreptul de a realiza investitia:

  1. a) pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii:
  • contract de vanzare-cumparare/contract de concesiune/contract de superficie/contract de comodat/contract de inchiriere/contract de donatie/contract de locatiune etc;
  • În situatia in care imobilul care reprezinta locatia de implementare a proiectului este ipotecat, se va transmite acordul institutiei in favoarea careia a fost constituita ipoteca din care sa rezulte dreptul solicitantului de finantare de a implementa investitia, iar in situatia in care solicitantul de finantare nu este proprietarul imobilului, dreptul acestuia de a incheia contractul de comodat/inchiriere.
  1. b) pentru proiecte care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire: contract de vanzare-cumparare/contract de concesiune/contract de superficie.

  – Certificat de urbanism in termen de valabilitate, emis pentru investitia propusa a se finanta in cadrul proiectului, pentru proiectele care propun realizarea de lucrari care necesita autorizatie de construire.

  – Adresa Primariei

  – Raport de expertiza contabila din care sa reiasa:

  1. a) numarul de locuri de munca, calculat conform reglementarilor UE in echivalenti medii cu norma intreaga anuala (ENI) in anul anterior depunerii cererii de finantare;
  2. b) clasele CAEN in care se incadreaza veniturile obtinute de catre solicitantul de finantare, in anul anterior depunerii cererii de finantare;
  3. c) ponderea veniturilor inregistrate de solicitantul de finantare din activitatea desfasurata in clasa CAEN pentru care solicita finantare in cifra de afaceri obtinuta, in anul anterior depunerii cererii de finantare;
  4. d) ponderea veniturilor obtinute pe piata nationala si ponderea veniturilor obtinute pe piata externa, in anul anterior depunerii cererii de finantare.

  Programul Regional Vest 2021-2027

  Ghidul solicitantului de finanɒare

  Sprijin pentru microîntreprinderi

  GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

  APELUL DE PROIECTE NR. PRV/1.3.A/1

  Obiectiv de politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

  Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

  Obiectiv specific RSO1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

  Intervenția regională 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi

  DRAFT 1

  CE CONȚINE GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE?

  1. DESPRE APEL 5

  1.1       Obiectivul apelului și investițiile sprijinite      5

  1.2       Caracteristicile apelului          5

  1.3       Indicatori        6

  1.4       Alocarea apelului        7

  1.5       Valoarea asistenței financiare nerambursabile         8

  1.6       Contribuția programului și a solicitantului     8

  1.7       Reguli de acordare a ajutorului de minimis   9

  1. ACCESAREA FINANȚĂRII 10

  2.1       Eligibilitatea solicitantului      11

  2.2       Eligibilitatea proiectului          18

  2.3       Eligibilitatea cheltuielilor        24

  2.4       Calitatea proiectului   27

  1. TRANSMITEREA PROIECTULUI 33

  3.1       Depunerea proiectului           33

  3.2       Completarea cererii de finanțare       33

  3.3       Documentația necesară finanțării      34

  1. EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR 37

  4.1       Etapa de evaluare și selecție  37

  4.2       Etapa de contractare  39

  4.3       Retragerea proiectului de la finanțare           40

  4.4       Contestații      40

  1. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 42

  5.1       Comunicare și vizibilitate        42

  5.2       Raportare        42

  5.3       Plăți     43

  5.4       Monitorizare post implementare       44

  6          ANEXE 44

  6.1       Anexe aferente Formularului cererii de finanțare     44

  6.2       Documente suport     45

   

   

  1. DESPRE APEL

  Legislația aplicabilă Programului Regional Vest 2021-2027 și prezentului ghid poate fi consultată pe site-ul www.adrvest.ro la următorul link: …

  1.1       Obiectivul apelului și investițiile sprijinite

  În cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027 – PRV, apelul de proiecte nr. PRV/1.3.A/1 este aferent obiectivului de politică 1 O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale,  prioritatea  1  O  regiune  competitivă  prin  inovare,  digitalizare  și  întreprinderi dinamice, obiectivul specific RSO1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, intervenția regională 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi.

  Obiectivul apelului de proiecte este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

  Ca urmare a implementării proiectelor, se urmărește îmbunătățirea productivității și competitivității microîntreprinderilor, inclusiv prin sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în microîntreprinderi, prin introducerea de metode noi sau avansate de producție, tehnologii sustenabile, contracararea efectelor schimbărilor climatice, transformarea verde și digitală, în vederea dezvoltării întregului sistem regional de producție.

  Investițiile sprijinite prin prezentul apel de proiecte propun creșterea competitivității microîntreprinderilor pe plan regional, național și extern prin creșterea capacităților de producție, susținerea inovării și utilizarea principiilor economiei circulare și constau în:

  1. a) Investiții în spații de producție de tip construcție industrială. Sunt excluse sediile și spațiile administrative;
  2. b) Dotare cu active corporale: ex. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată de natura mijloacelor fixe și active necorporale: ex. brevete, licențe, aplicații și programe informatice, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea activității solicitantului de finanțare;
  3. c) Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;
  4. d) Activități din domeniul economiei circulare.

  1.2       Caracteristicile apelului

  Prezentul apel de proiecte este un apel de proiecte competitiv, cu depunere la termen.

  În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Schema de ajutor de minimis, Anexa 29 la prezentul ghid, aprobată prin … și publicată pe site-ul ADR Vest la link-ul …

   

   

   

   

   

  5

   

   

  1.3       Indicatori

  1.3.1    Indicatori care fac obiectul monitorizării performanțelor programului:

  1. a) Indicatori de realizare

   

  Cod indicator  Denumire indicator    Unitate de măsură

  RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)            Număr întreprinderi

  RCO02 Întreprinderi granturi care     beneficiază      de        sprijin  prin     Număr întreprinderi

  Termenul de realizare a indicatorilor de realizare este data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar.

  1. b) Indicatori de rezultat

   

  Cod indicator  Denumire indicator    Unitate de măsură

  RCR01 Locuri  de        muncă create  în beneficiază de sprijin          entitățile         care     ENI anual*

  RCR03 IMM-uri care introduc inovații produse sau procese în  materie      de        Număr întreprinderi

  * ENI reprezintă numărul de locuri de muncă exprimate în echivalenți medii cu normă întreagă, creați în linie de activitatea susținută de proiect. Noile posturi create trebuie să fie ocupate și pot fi cu normă întreagă, cu normă parțială sau sezoniere. În calculul ENI, nu sunt luate în considerare pozițiile vacante. Solicitantul de finanțare are obligația menținerii poziției nou create pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare. Indicatorul este calculat ca diferența dintre ENI-urile anuale completate la depunerea cererii de finanțare și la un an după finalizarea proiectului.

  ENI anual este definit ca raportul dintre orele de lucru efectiv lucrate pe parcursul unui an calendaristic împărțit la numărul total de ore lucrate convențional în aceeași perioadă de către o persoană sau un grup. Prin convenție, o persoană nu poate efectua mai mult de un ENI anual. Numărul de ore lucrate convențional este determinat pe baza normelor de muncă normative/statutare  conform  legislației  naționale.  O  persoană  cu  normă  întreagă  va  fi identificată cu referire la statutul său de angajare și tipul de contract, cu normă întreagă sau cu normă parțială.

  Termenul de realizare a indicatorilor de rezultat este 1 an de la data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar.

   

  1.3.2    Indicatori specifici

  Acești indicatori specifici sunt utilizați la măsurarea investițiilor finanțate prin întreg PRV și se completează prin selecția obligatorie din lista derulantă din MYSMIS a tipologiei de lucrări/servicii incluse în proiectul propus spre finanțare. Nerespectarea/ajustarea țintelor stabilite în cererea de finanțare pentru acești indicatori specifici nu conduce în mod direct la recuperarea proporțională a finanțării acordate, însă conduce la obligativitatea ajustării valorilor acestora în conformitate cu realitatea, atât în procesul de evaluare și selecție, cât și în procesul de implementare. Se vor consulta prevederile Anexei 4_Contract de finanțare.

   

   

  Nr.crt. 

  Indicator specific        Unitate de măsură

  1. Produse inovative număr
  2. Procese inovative număr
  3. Construcții noi/modernizate/extinse număr
  4. Construcții noi/modernizate/extinse mp
  5. Echipamente/dotări noi achiziționate număr
  6. Active necorporale achiziționate număr
  7. Participări la târguri și evenimente externe număr
  8. Contracte noi pe piețe externe număr
  9. Participări la târguri și evenimente naționale număr
  10. Contracte noi pe piețe naționale număr

   

  1.4       Alocarea apelului

  Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este:

   

  Total nerambursabil (85%FEDR1 + 15%BS2)

  euro    Total nerambursabil (FEDR + BS)

  lei3      FEDR

  euro    FEDR

  lei        BS

  euro    BS

  lei

  20.000.000,00             17.000.000,00             3.000.000,00  

   

   

  1 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională

  2 BS – Bugetul Statului Român

  3 Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna …

  7

   

   

  1.5       Valoarea asistenței financiare nerambursabile

  Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro și maximum

  60.000 sau 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna…, în conformitate cu cele detaliate mai jos:

  Valoarea minimă pentru asistența financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este de 30.000 euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro4 valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna …, indiferent de ponderea veniturilor obținute din clasa CAEN pentru care se solicită finanțare în cifra de afaceri aferentă anului anterior depunerii cererii de finanțare.

  Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu  poate  depăși  plafonul  de  minimis  de  care  poate  beneficia  o  întreprindere  unică: echivalentul în lei a 200.000 euro, la cursul de schimb InforEuro5 valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna … cu respectarea plafonului de minimis calculat inclusiv la momentul acordării ajutorului, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi6, conform prevederilor din ghidul solicitantului de finanțare și modalității de calcul din Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis.

  Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, aceasta reprezentând o activitate nouă la nivelul societății, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși echivalentul în lei a 60.000 euro, la cursul de schimb InforEuro7 valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna … cu respectarea plafonului de minimis calculat inclusiv la momentul acordării ajutorului, o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, conform prevederilor din ghidul solicitantului de finanțare și modalității de calcul din Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis.

  1.6       Contribuția programului și a solicitantului

  Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

  Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate

  trebuie să reprezinte maximum:

  1. a) 83% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad,

   

   

  4 Cursurile de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budg/inforeuro

  5 Cursurile de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budg/inforeuro

  6 În cazul întreprinderii unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro, calculat la momentul acordării ajutorului, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, conform modalității de calcul din Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis.

  7 Cursurile de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budg/inforeuro

  8

   

   

  1. b) 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin,
  2. c) 76% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș,

  în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică – 200.000 euro, conform prevederilor legale în domeniu.

  Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:

  1. a) 17% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad,
  2. b) 10% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin,
  3. c) 24% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile care au sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș.

   

   

  1.7       Reguli de acordare a ajutorului de minimis

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderii unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, pe durata a trei exerciţii financiare.

  În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis – 200.000 euro se aplică întreprinderii unice. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

  1. O întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  2. O întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  3. O întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  4. O întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

   

   

  9

   

   

  Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică, spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B, atunci A și B împreună vor putea beneficia de

  200.000 euro/100.000 euro, nu fiecare în parte câte 200.000 euro/100.000 euro. La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.

  Plafonul de minimis – 200.000 euro/100.000 euro de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.

  În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menţionat mai sus, întreprinderea poate beneficia de ajutor de minimis, dacă solicită acest lucru, doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.

  În vederea identificării întreprinderii unice, precum și a verificării calculului ajutorului de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică și a verificării încadrării în categoria solcitantului eligibil se va consulta Anexa 16_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis.

  1. ACCESAREA FINANȚĂRII

  Criteriile de evaluare și selecție detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, în condițiile stipulate de contractul de finanțare, cu următoarele excepții:

  1. a) criteriul de evaluare a eligibilității proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
  2. b) criteriul de evaluare a eligibilității solicitantului de finanțare cu privire la încadrarea în categoria microîntreprinderilor a cărui respectare este obligatorie până la data acordării finanțării, respectiv data semnării contractului de finanțare.

  În Anexa 3_Grila de evaluare și selecție a cererii de finanțare se regăsesc detaliile cu privire la modalitatea de verificare a fiecărui criteriu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

  Procedura Completa Program: Ghid Finantare

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA