Cod CAEN Firma de Constructii 2021

Home/Cod CAEN Firma de Constructii 2021

Cod CAEN Firma Constructii.

Pentru infiintarea unei firme de constructii trebuie sa deschideti firma la ONRC, iar pentru aceasta veti alege codurile CAEN necesare. Mai jos gasiti un sumar al codurilor CAEN de care se poate sa aveti nevoie pentru o firma de constructii, acesta nefiind insa exhaustiv 100%:

1. Clasa 41 Cod CAEN- Constructii de Cladiri

 • 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
 • 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

2. Clasa 42 Cod CAEN – Lucrari de geniu civil

 • 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate
 • 4212 – Lucrari de Constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 • 4213 – Constructia de poduri si tuneluri
 • 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 – Lucrari de constructiii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 • 4291- Constructii hidrotehnice
 • 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

3. Clasa 43 Cod CAEN Lucrari speciale de constructii

 • 4311 -Lucrari de demolare a constructiilor
 • 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
 • 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 • 4321 – Lucrari de instalatii electrice
 • 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 • 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 • 4331 – Lucrari de ipsoserie
 • 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 • 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 • 4339 – Alte lucrari de finisare
 • 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terasa de constructii
 • 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a

De asemenea, va recomandam sa accesati foduri europene nerambursabile. Puteti primi 200.000 de lei pentru deschiderea unui start-up firma de constructii, sau pana la 1.000.000 euro pentru dezvoltarea unei afaceri existente. Pentru detalii contactati-ne, va putem ajuta cu proiectul.

Va recomandam si articolul: Cum sa Deschizi o Firma de Constructii cu Fonduri Europene

Mai multe informatii despre accesarea programului Startup Nation: Consultanta StartUp Nation



Invata sa scrii singur cereri de finantare & proiecte si sa accesezi fonduri europene


Descriere completa coduri CAEN pentru constructii:

Mai jos gasiti descrierea detaliata pentru principalele coduri CAEN pentru infiintarea unei firme de constructii.

Cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara

Această clasă include:

 • dezvoltarea proiectelor de construcții, pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice și fizice pentru realizarea proiectelor de construcții în vederea vânzării ulterioare

Clasă CAEN 4110 exclude:

 • construcția de clădiri, vezi CAEN 4120
 • activități de arhitectură și de inginerie, vezi CAEN 711
 • servicii de management a proiectelor privind construcția de clădiri, vezi CAEN 711

Cod CAEN 4120 – Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Această clasă include:

 • construcția tuturor tipurilor de clădiri rezidențiale:
 • case pentru o singură familie
 • clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn)
 • construcția tuturor tipurilor de clădiri nerezidențiale:
 • clădiri pentru producție industrială, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc
 • spitale, scoli, clădiri de birouri
 • hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante
 • clădiri pentru aeroporturi
 • săli de sport și similare
 • garaje, inclusiv garaje subterane
 • depozite
 • edificii religioase
 • asamblarea și ridicarea de construcții din prefabricate pe șantier

Această clasă include de asemenea:

 • modificarea și renovarea structurilor rezidențiale existente

Clasă CAEN 4120 exclude:

 • ridicarea construcțiilor prefabricate complete din părți deja fabricate, dar nu din beton, vezi diviziunile CAEN 16 și CAEN 25
 • construcția de instalații industriale, cu excepția clădirilor, vezi CAEN 4299
 • activități de arhitectură și de inginerie, vezi CAEN 711
 • servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi CAEN 711

Cod CAEN 4211 – Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor

Această clasă include:

 • construcția de autostrăzi, străzi, drumuri și alte căi de acces pentru vehicule și pietoni
 • lucrări de suprafață pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri:
 • asfaltarea drumurilor
 • lucrări de marcare a drumurilor și alte marcaje
 • instalarea de grilaje de protecție, indicatoare de circulație și alte dispozitive similare
 • construcția pistelor de aerodrom

Clasă CAEN 4211 exclude:

 • instalarea iluminatului stradal și a semnelor electrice, vezi CAEN 4321
 • activități de arhitectură și de inginerie, vezi CAEN 711
 • servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi CAEN 711

Cod CAEN 4213 – Construcția de poduri si tuneluri

Această clasă include:

 • construcția de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate
 • construcția de tuneluri

Clasă CAEN 4213 exclude:

 • instalarea stâlpilor și echipamentelor pentru iluminat și a semnalelor electrice, vezi CAEN 4321
 • activități de arhitectură și de inginerie, vezi CAEN 711
 • servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi CAEN 711

Cod CAEN 4221 – Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Această clasă include construcția liniilor de distribuție pentru transportul fluidelor și a clădirilor și structurilor conexe, care sunt părți integrante din aceste sisteme.

Această clasă include:

 • lucrări de geniu civil pentru:
 • sisteme de conducte pentru transportul la mare distanță și sisteme locale (urbane și/sau rurale) de conducte
 • construcția conductelor magistrale de apă
 • sisteme de irigație (canale)
 • rezervoare
 • construcția de:
 • sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora
 • stații de eliminare a apelor uzate
 • stații de pompare
 • Această clasă include de asemenea:
 • forarea puțurilor de apă

Clasă CAEN 4221 exclude:

 • activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi CAEN 7111

Cod CAEN 4222 – Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

Această clasă include construcția liniilor de distribuție a energiei electrice și a liniilor de telecomunicații. Sunt incluse aici lucrările de construcții a clădirilor și structurilor ce sunt părți integrante din aceste sisteme.

Această clasă include:

 • executarea lucrărilor de geniu civil pentru:
 • linii de telecomunicații și linii de distribuție a energiei electrice la mare distanță și urbane
 • centrale electrice
 • Clasă CAEN 4222 exclude:
 • activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi CAEN 7111

Cod CAEN 4291 – Construcții hidrotehnice

Această clasă include:

 • construcția de:
 • căi de navigație, porturi și regularizări de râuri, porturi de agrement, ecluze etc.
 • baraje și diguri
 • lucrări de dragare a căilor de navigație

Clasă CAEN 4291 exclude:

 • activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi CAEN 7111

Cod CAEN 4299 – Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

Această clasă include:

 • construcția de unități industriale, cu excepția clădirilor, cum sunt:
 • rafinării
 • uzine chimice
 • lucrări de construcții, altele decât clădiri, cum sunt:
 • unitățile sportive în aer liber

Această clasă include de asemenea:

 • parcelarea terenurilor cu îmbunătățirea acestora (de exemplu adăugarea de drumuri, infrastructruri utilitare etc.)

Clasă CAEN 4299 exclude:

 • parcelarea terenurilor fără îmbunătățirea acestora, vezi CAEN 6810
 • activități de management a proiectelor pentru lucrărilor de geniu civil, vezi CAEN 7111

Cod CAEN 4311 – Lucrari de demolare a construcțiilor

Această clasă include:

 • demolarea clădirilor și a altor structuri

Cod CAEN 4312 – Lucrari de pregatire a terenului

Această clasă include:

 • curățarea amplasamentelor
 • lucrări de mutare a pământului: excavații, umplere, nivelarea și împrejmuirea amplasamentelor, săparea șanțurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.
 • pregătirea șantierelor pentru exploatări miniere:
 • îndepărtarea surplusului de pământ și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a șantierelor miniere, cu excepția amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol și de gaze naturale

Această clasă include de asemenea:

 • executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor
 • executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și forestiere

Clasă CAEN 4312 exclude:

 • lucrări de foraj pentru extracția petrolului sau a gazului, vezi CAEN 0610, CAEN 0620
 • decontaminarea solului, vezi CAEN 3900
 • forarea puțurilor de apă, vezi CAEN 4221
 • săparea puțurilor, vezi CAEN 4399

Cod CAEN 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru construcții

Această clasă include:

 • lucrări de forare, sondare și extracția de probe (eșantioane), explorări geofizice, geologice sau în alte scopuri similare

Clasă CAEN 4313 exclude:

 • lucrări de foraj pentru extracția petrolului sau a gazului, vezi CAEN 0610, CAEN 0620
 • forarea puțurilor de apă, vezi CAEN 4221
 • săparea puțurilor, vezi CAEN 4399
 • prospectarea zăcămintelor de petrol și gaze, studii geofizice, geologice și seismice, vezi CAEN 7112

Cod CAEN 4321 – Lucrari de instalatii electrice

Această clasă include lucrările de instalații electrice în toate tipurile de clădiri și lucrarile de geniu civil:

 • instalații (cablaje) electrice și de armături electrice
 • instalații (cablaje) pentru telecomunicații
 • instalații (cablaje) pentru rețele de calculatoare și televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre optice
 • antene satelit
 • sisteme de iluminat
 • alarme de semnalizare a incendiilor
 • alarme antiefracție
 • iluminat stradal și semnalizatoare electrice
 • sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi

Această clasă include de asemenea:

 • conectarea (racordarea) aparatelor electrice și a echipamentului casnic, inclusiv sisteme de încălzire prin pardoseli

Clasă CAEN 4321 exclude:

 • construcția liniilor de comunicații și de transport a energiei electrice, vezi CAEN 4222
 • monitorizarea și supravegherea de la distanță a sistemelor electronice de securitate, cum ar fi alarme antiefracție și alarme de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea și întreținerea acestora, vezi CAEN 8020

Cod CAEN 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

Această clasă include lucrări de instalații sanitare, lucrări de instalare a sistemelor de încălzire și aer condiționat, inclusiv completări, modificări, întreținere și reparare.

Această clasă include:

 • instalarea în clădiri sau alte construcții de:
 • sisteme de încălzire (electrice, cu gaze și petrol)
 • cuptoare, turnuri de răcire
 • dispozitive de colectare a energiei solare pentru obținerea de energie, alta decât cea electrică
 • instalații și echipamente sanitare
 • echipament și tubulatură pentru instalațiile de ventilație și aer condiționat
 • armături pentru tevi de gaz
 • conducte de abur
 • sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)
 • sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafețe cu gazon)
 • instalarea sistemelor de conducte

Clasă CAEN 4322 exclude:

 • instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli, vezi CAEN 4321

Cod CAEN 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru construcții

Această clasă include instalarea de echipamente altele decât sistemele electrice, sanitare, de încălzire, de aer condiționat sau a utilajelor industriale, în clădiri și alte structuri de geniu civil.

Această clasă include:

 • instalarea în clădiri sau alte construcții de:
 • lifturi, scări rulante
 • uși automate și turnante (rotative)
 • instalații de paratrăznet
 • sisteme de curățare prin aspirare
 • izolații termice, fonice sau antivibrații

Clasă CAEN 4329 exclude:

 • instalarea mașinilor industriale, vezi CAEN 3320

Cod CAEN 4331 – Lucrari de ipsoserie

Această clasă include:

 • lucrări de ipsoserie pe interiorul sau exteriorul clădirilor sau alte tipuri de construcții, inclusiv montarea de elemente prefabricate din materiale similare

Cod CAEN 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor

Această clasă include:

 • montarea, acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri sau în alte tipuri de construcții de:
 • plăci din ceramică, beton sau piatră (pentru pardoseli și pereți), repere din teracotă pentru sobe
 • parchet și alte acoperitoare de pardosea din lemn, lambriuri
 • mochetă și linoleum, inclusiv acoperitoare pentru pardoseli din cauciuc sau mase plastice
 • elemente de acoperire, pentru pardoseli sau pereți din gresie, granit, marmură
 • tapete

Cod CAEN 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Această clasă include:

 • lucrări de vopsitorie și zugrăveli, interioare și exterioare ale clădirilor
 • lucrări de vopsitorie și zugrăveli pentru construcții inginerești sau lucrări de geniu civil
 • montarea de geamuri, oglinzi etc.

Clasă CAEN 4334 exclude:

 • instalarea ferestrelor, vezi CAEN 4332

Cod CAEN 4339 – Alte lucrari de finisare

Această clasă include:

 • curățarea clădirilor noi după finalizarea lucrărilor de construcții
 • alte lucrări de finisare a clădirilor n.c.a.

Clasă CAEN 4339 exclude:

 • activități ale designerilor de decorațiuni interioare, vezi CAEN 7410
 • curățirea spațiilor interioare din clădiri și din alte structuri, vezi CAEN 8121
 • lucrări specializate de curățire a clădirilor, la interior și exterior, vezi CAEN 8122

Cod CAEN 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții

Această clasă include:

 • realizarea structurii acoperișurilor
 • montarea elementelor de acoperire

Clasă CAEN 4391 exclude:

 • închirierea utilajelor și echipamentelor de construcții fără operator, vezi CAEN 7732

Cod CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de construcții n.c.a.

Această clasă include:

 • activități de construcții specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare sau echipament specializat:
 • construcții de fundații, inclusiv fixarea pilonilor
 • lucrări de izolații împotriva igrasiei și hidroizolații
 • îndepărtarea igrasiei din clădiri
 • forarea puțurilor de apă
 • înălțarea elementelor de structură din oțel fabricate de terți
 • fasonarea oțelului
 • zidării din cărămidă și piatră
 • înălțarea și demontarea schelelor și platformelor de lucru, excluzând închirierea de schele și platforme de lucru
 • înălțarea coșurilor și a cuptoarelor industriale
 • lucrări ce impun cerințe speciale care necesită abilități de cățărare și utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la înălțime pe structuri înalte
 • lucrări subterane
 • construcția piscinelor descoperite
 • curățarea clădirilor la exterior cu abur, prin sablare și metode similare
 • închirierea macaralelor și echipamentelor de construcții, de utilizare generală, cu operatori

Clasă CAEN 4399 exclude:

 • închirierea utilajelor și echipamentelor de construcții fără operatori, vezi CAEN 7732

* Nota: Aceasta lista (din articolul Cod CAEN Firma Constructii) nu este exhaustiva, existand mult mai multe optiuni de Coduri CAEN pentru firmele de constructii, in functie de specificul activitatii.


Share articol Cod CAEN Firma Constructii

Completeaza formularul de mai jos pentru iar noi te vom suna pentru o evaluare gratuita a eligibilitatii tale si identificarea oportunitatilor de finantare cu Fonduri Europene

  BLOG

  Articole recente

  • O masa pe care se vad mani si tot felul de mesaje: in centru StartUp Nation iar pe margini alte mesaje strategie, idei, crestere, comunicare.

  StartUp Nation Diaspora

  • 200.000 lei  
  • 95% Fonduri Europene - 5% Contributie Proprie
  • Pt: Persoane din diaspora(care doresc sa deschida firma), Firme micro, mici si mijlocii  
  • Angajamente: crearea a cel putin unui loc de munca  
  • Cheltuieli Eligibile: achizitie spatii / echipamente / utilaje, plata salarii, chirii, website  
  • O masa pe care se vad mani si tot felul de mesaje: in centru StartUp Nation iar pe margini alte mesaje strategie, idei, crestere, comunicare.

  Conferinta Gratuita Startup Nation 2022

  • 200.000 lei  
  • 100% Fonduri Europene - 0% Contributie Proprie
  • Pt: Persoane (care doresc sa deschida firma), Firme mici si mijlocii  
  • Angajamente: crearea a cel putin unui loc de munca  
  • Cheltuieli Eligibile: achizitie spatii / echipamente / utilaje, plata salarii, chirii, website  

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA