Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 Granturi SEE & Norvegiene

Home/Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 Granturi SEE & Norvegiene

Parlamentul Europeana a votat propunerea Comisiei Europene de a extinde anul exercitarii titlului de capitala europeana a culturii pentru Timisoara pana in anul 2023 (va fi din 2021 pana in 2023). Pentru aceasta, entitatile publice sau private din Romania sau Statele Donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), inclusiv ONGurile, pot primi intre 50.000 si 200.000 euro pentru organizarea de evenimente, seminarii, campanii, festivaluri, expozitii, targuri care sa transfere cunostiinte, bune practici.

Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 – Granturi SEE & Norvegiene

PE SCURT

sesiune depunere: Deschisa, pana in 20.12.2021

Valoare Finantare

min 50.000 – max. 200.000 euro

Angajamente

 • Parteneriat cu entitate din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein)

Eligibilitate Beneficiar

 • Orice entitate publica sau privata, ONG din Romania sau Statele Donatoare care realizeaza un parteneriat cu unul sau mai multi parteneri din Statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein)

Activitati Eligibile: organizarea de evenimente, ateliere, conferinte, seminarii, campanii, festivaluri, productii artistice, expozitii, targuri, etc. care vizeaza cooperarea, transferul de cunostinte, tehnologie, experienta si bune practici intre Romania si Statele Donatoare, in domenii relevante, precum:

 • sectoarele culturale si creative

 • conservarea si utilizarea patrimoniului cultural

 • promovarea diversitatii culturale si etnice si a dialogului

 • dezvoltare urbana durabila, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future

 • conexiuni / lectii invatate / cooperare / transferul de bune practici cu Capitale Europene ale Culturii din Statele Donatoare (ex: Bergen 2000, Stavanger 2008 si Bodø 2024)

Intensitate Finantare

 • 100% Finantare cu fonduri nerambursabile, 0% Cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • cheltuieli pentru organizarea evenimentelor bilaterale

 • cheltuieli cu deplasarile externe si interne, sub forma de suma forfetara

 • onorarii si cheltuieli salariale, cu conditia ca acestea sa fie strict legate de implementarea activitatilor bilaterale si obtinerea rezultatelor(costurile salariale pentru „managementul proiectului” nu sunt eligibile)

 • taxe de participare, daca este cazul

 • pierderi de schimb valutar

 • cheltuieli cu serviciile de audit in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de promotorii/ partenerii din statele donatoare sau partenerii din statele beneficiare altele decat Romania

 • TVA nerecuperabil

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 – Granturi SEE & Norvegiene

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 – Granturi SEE & Norvegiene 2021

  Grila Punctaj Fonduri Norvegiene Timisoara Capitala Europeana Culturii 2023
  Grila Punctaj Fonduri Norvegiene Timisoara nerambursabile 2021 2023

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 – Granturi SEE & Norvegiene 2021 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Detalii Program Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023 – Granturi SEE si Norvegiene Nerambursabile

  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

  Fondul pentru Relații Bilaterale

  Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023

  1. Granturile SEE și Norvegiene și Fondul pentru Relații Bilaterale

  Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei, Islandei și Principatului Liechtenstein la reducerea disparităților sociale și economice din Spațiul Economic European și la întărirea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din sudul și centrul Europei. Mai multe informații sunt disponibile pe www.eeagrants.ro.

  Fondul pentru Relații Bilaterale din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene este constituit pentru a sprijini inițiative între entități din România și entități din Norvegia, Islanda și Liechtenstein (denumite în continuare „Statele Donatoare”), cu obiectivul specific de consolidare a relațiilor bilaterale, respectiv, de a contribui la dezvoltarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce. Fondul este gestionat de Punctul Național de Contact pentru Granturile SEE și Norvegiene din România.

  2. Contextul și scopul apelului

  „Capitala Europeană a Culturii” este o inițiativă a Uniunii Europene care urmărește să evidențieze bogăția și diversitatea culturilor din Europa, să celebreze trăsăturile culturale pe care europenii le împărtășesc, să crească sentimentul de apartenență al cetățenilor europeni la o zonă culturală comună și să favorizeze contribuția culturii la dezvoltarea orașelor.

  Timișoara a fost desemnată Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021, cu conceptul de proiect

  „Shine your light – Light up your city!” (mai multe informații sunt disponibile pe timisoara2021.ro).

  Prezentul apel își propune să finanțeze inițiative bilaterale, dezvoltate și desfășurate în cooperare între entități din România și entități din Statele Donatoare, în contextul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023. Inițiativele vor avea drept scop principal dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce între România, Norvegia, Islanda și / sau Liechtenstein.

  3. Cine poate aplica?

  Orice entitate publică sau privată, precum și organizație neguvernamentală, constituită ca persoană juridică, din România sau din Statele Donatoare, este considerată promotor sau partener eligibil.

  Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

  Notă: Autoritățile sau instituțiile din România finanțate din fonduri publice pot stabili acorduri de parteneriat cu entități private din România numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii pentru selectarea partenerilor din sectorul privat.

  4. Ce activități sunt eligibile?

  Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

  • sectoarele culturale și creative,
  • conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
  • promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
  • dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future
  • conexiuni / lecții învățate / cooperare / transferul de bune practici cu Capitale Europene ale

  Culturii din Statele Donatoare (ex: Bergen 2000, Stavanger 2008 și Bodø 2024).

  Inițiativele trebuie să includă cooperarea între una sau mai multe persoane juridice dintr-un stat

  donator și una sau mai multe persoane juridice din România.

  Notă: Tipurile de activități menționate mai sus nu sunt limitative. Activitățile inițiativei bilaterale, altele decât cele menționate mai sus, pot fi considerate eligibile, dacă Promotorul justifică necesitatea realizării lor în scopul acesteia.

  Notă: Evenimentele trebuie să reflecte aspectul bilateral pe tot parcursul programului evenimentului, de ex. printr-un accent pe schimbul de experiențe relevante între Statele Donatoare și România. Atât promotorii cât și partenerii se vor implica activ în planificarea și organizarea activității

  Notă: Acest apel nu finanțează activități economice sau comerciale (toate cheltuielile vor fi acoperite în procent de 100% din grant) și inițiativele bilaterale care generează venituri nu vor fi acceptate pentru finanțare (de exemplu, participarea la evenimente culturale organizate în cadrul inițiativei va fi gratuită, iar biletele emise vor fi fără valoare).

  5. Care este bugetul disponibil?

  Bugetul disponibil pentru prezentul apel este de 2.000.000 de euro. Bugetul disponibil poate fi

  majorat, în funcție de numărul și calitatea cererilor primite.

  6. Care sunt condițiile pentru finanțare și plăți?

  • Rata de finanțare: 100%
  • Bugetul minim al unei inițiative: 50.000 de euro
  • Bugetul maxim al unei inițiative: 100.000 de euro
  • Plățile către promotorii inițiativelor bilaterale selectate se efectuează fie ca pre-finanțare, fie ca rambursare (în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017)

  – pentru entități publice – pre-finanțare de până la 100% din valoarea finanțării sau rambursarea cheltuielilor efectuate

  – pentru entități private – plata în avans de până la 70% din valoarea finanțării și o plată finală de până la 30% sau rambursarea cheltuielilor efectuate7. Ce cheltuieli sunt eligibile?

  7.1 Condiții pentru eligibilitatea cheltuielilor

  Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să fie suportate efectiv de către Promotor sau partener și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  (a) să fie efectuate între data inițială și data finală de eligibilitate a cheltuielilor, conform

  contractului de finanțare;

  (b) să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie menționate în bugetul detaliat al inițiativei

  bilaterale;

  (c) să fie proporționale și necesare pentru implementarea inițiativei bilaterale;

  (d) să fie utilizate numai în scopul atingerii obiectivului sau obiectivelor inițiativei și al realizării rezultatelor așteptate, conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate.

  7.2 Tipuri de cheltuieli considerate eligibile:

  (a) cheltuieli pentru organizarea evenimentelor bilaterale;

  (b) cheltuieli cu deplasările externe și interne, sub formă de sumă forfetară, în conformitate cu dispozițiile Ordinului MFE nr. 348/2018. În cazul în care nu se aplică prevederile acestui Ordin, costurile de deplasare se vor acorda cu respectarea legislației naționale ce reglementează baremele de deplasări aplicabile personalului din sectorul public;

  (c) onorarii și cheltuieli salariale, cu condiția ca acestea să fie strict legate de implementarea activităților bilaterale și obținerea rezultatelor (costurile salariale pentru „managementul proiectului” nu sunt eligibile);

  (d) cheltuieli legate de activități promoționale și de informare;

  (e) taxe de participare, dacă este cazul;

  (f) pierderi de schimb valutar, cu condiția ca acestea să poată fi acoperite din bugetul total aprobat în euro (de exemplu, diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din operațiunile efectuate de Promotor sau Partener, legate de tranzacțiile financiare, vor fi considerate cheltuieli eligibile, dacă valoarea acestora se încadrează în bugetul total al inițaitivei);

  (g) cheltuieli cu serviciile de audit în vederea certificării cheltuielilor efectuate de promotorii / partenerii din statele donatoare sau partenerii din statele beneficiare altele decât România;

  (h) TVA, cu condiția ca acesta să nu fie recuperat de către promotor și / sau partener;

  (i) comisioane/taxe bancare pentru tranzacții financiare generate strict de cerințele contractului de finanțare sau acordului de parteneriat (cum ar fi transferurile către parteneri).

  7.3 Cheltuieli excluse

  (a) dobânzi aferente creanțelor, cheltuielile aferente administrării creanțelor și penalitățile de întârziere la plată;

  (b) cheltuielile legate de tranzacțiile financiare și alte costuri pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de conturilor solicitate de Punctul Național de Contact sau de legea aplicabilă și cheltuielile serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanțare;

  (c) provizioanele pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;

  (d) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;

  (e) pierderi de schimb valutar (de exemplu, dacă un promotor / partener a cheltuit suma totală în euro, dar nu întregul buget în moneda locală, finanțarea nerambursabilă nu va acoperi nicio sumă în afara grantului inițiativei acordat în euro);

  (f) TVA recuperabilă;

  (g) cheltuieli care sunt acoperite de alte surse;

  (h) cheltuieli excesive sau nechibzuite

  (i) cheltuieli indirecte.

  8. Cum vor fi verificate cheltuielile?

  Cheltuielile efectuate de Promotori și parteneri vor fi justificate prin facturi achitate sau, alternativ, prin documente contabile cu valoare probatorie similară. În cazul în care activitățile sunt implementate în cadrul unor proceduri de achiziție, plățile efectuate de promotori și parteneri vor fi justificate pe baza facturilor achitate emise în baza contractelor semnate.

  8.1. Pentru entitățile din România

  Cheltuielile efectuate de Promotorii/partenerii români vor fi justificate prin depunerea documentelor justificative – respectiv facturi sau documente contabile cu valoare probatorie similară. Toate achizițiile efectuate în cadrul inițiativei vor fi verificate pentru conformitate cu legislația aplicabilă (vor fi solicitate toate documentele justificative referitoare la achizițiile efectuate) (Informații suplimentare în Anexa 5).

  8.2. Pentru entitățile din Statele Donatoare

  Un raport întocmit de către un auditor independent și certificat, care certifică faptul că cheltuielile solicitate sunt efectuate în conformitate cu Regulamentele de implementare a Granturilor SEE și Norvegiene, legislația națională și practicile contabile ale entității din statul donator, este considerat o dovadă suficientă a cheltuielilor efectuate. Entitățile din statele donatoare pot, opta pentru transmiterea unui raport emis de un funcționar public competent și independent, recunoscut de autoritățile naționale relevante ca având capacitatea de control financiar și bugetar asupra entității care a efectuat cheltuielile și care nu a fost implicat în realizarea situațiilor financiare, care certifică faptul că cheltuielile solicitate au fost efectuate conform Regulamentelor de implementare a Granturilor SEE și Norvegiene, legislației naționale și practicilor contabile ale entității din statul donator.

  9. Care sunt condițiile pentru achiziții?

  Promotorii și partenerii trebuie să respecte legislația națională și europeană aplicabilă privind achizițiile publice în cadrul implementării inițiativei bilaterale.

  10. Care este perioada de depunere?

  Data lansării apelului: 17 martie 2021

  Data închiderii apelului: 20 decembrie 2021, ora 16:00 (ora României).

  Data limită de implementare a inițiativelor: 31 decembrie 2023.

  11. Cum vor fi evaluate și selectate inițiativele bilaterale?

  Aplicațiile de finanțare primite vor fi evaluate în ordinea înregistrării lor. Evaluarea se efectuează în

  conformitate cu Anexa 6 la prezentul Apel.

  În timpul evaluării, comisia de evaluare poate solicita clarificări ori de câte ori consideră că este cazul. Cererile de clarificare se transmit printr-o scrisoare PDF semnată digital la adresa de e-mail de la care a fost primită aplicația de finanțare.

  Scorul minim pentru aprobarea inițiativei bilaterale este de 60 de puncte.

  Granturile vor fi acordate inițiativelor pe baza listei finale (inclusiv a listei de rezervă), în limita bugetului disponibil. Inițiativele care vor fi incluse în lista de rezervă vor fi eligibile pentru finanțare, în cazul unor fonduri suplimentare sau în limita fondurilor plătite.

  Aplicantul este informat despre rezultatul evaluării/selecției printr-o scrisoare trimisă la adresa de e- mail de la care a fost primită aplicația de finanțare. Decizia comisiei de evaluare și selecție este definitivă și nu poate fi contestată.

  Promotorii inițiativelor bilaterale selectate pentru finanțare vor fi notificați în mod oficial și vor semna un contract de finanțare cu Punctul Național de Contact

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA