PNDR 6.4. Afaceri Neagricole in Mediul Rural

Home/PNDR 6.4. Afaceri Neagricole in Mediul Rural

Fermierii sau Intreprinderile Micro si Mici, PFA, II, IL, SNC, SCA, SRL, Cooperativele pot obtine pana la 200.000 euro pentru a demara si dezvolta afaceri neagricole in mediul rural prin Programul PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021. Sprijinul acordat prin sM 6.4 contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole in mediu rural, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economica durabila si reducerea saraciei in spatiul rural. Eligibilitate atat pentru start-up cat si pentru firme cu vechime.

6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021 PE SCURT

sesiune depunere: 2021

Valoare Finantare

max. 200.000 euro

Angajamente

 • Demararea Plan de Afaceri in max 9 luni de la aprobare

 • In max 3 ani de la prima transa: realizare vanzari in procent de min 30% din valoarea primei transe

Eligibilitate Beneficiar

 • IMMuri (doar Micro si Mici) – PFA, II, SRL, SA, SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA, SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI, SOCIETATE IN NUME COLECTIV, SOCIETATE AGRICOLA, COOPERATIVA AGRICOLA cu Sediul Social (si punctul de lucru daca este cazul) in mediul RURAL

 • Nu sunt in dificultate, insolventa, faliment

 • Nu au mai desfasurat activitatea pe care se depune proiectul

 • NU au datorii la AFIR

Intensitate Finantare

 • 90% Finantare cu fonduri nerambursabile, 10% Cofinantare pentru Activitati de Productie, Servicii Medicale, Sanitar Veterinare si Agroturism sau Fermieri care isi diversifica activitatea,

 • 70% Finantare cu fonduri nerambursabile , 30% Cofinantare pentru restul cazurilor

Program similar unde nu este necesara cofinantarea: Program PNDR 6.2 (70.000 euro)

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv constructia de cladiri, echipamente, utilaje, consultanta, proiectare, marketing propuse in Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

  NU sunt eligibile achizitie de utilaje si echipamente agricole , bunuri second hand, terenuri, cheltuieli infiintare si functionare intreprinderi (salarii, obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative)

   

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

  1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole max 20
  1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).
  * în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia
  20
  2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării max 35
  2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism).
  *Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. – Vezi Anexa 7
  35
  2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare.
  *Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate
  20
  2.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism 10
  3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. max 10
  3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat 5
  3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement7 ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate – vor primi punctaj numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc). 5
  4.Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; max20
  4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 25
  4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 15
  5. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în spațiul rural max 15
  5.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate localizată în spațiul rural 15
  TOTAL 100

  Cum puteti maximiza sansele de a obtine finantarea?

  Cu cat indepliniti mai multe din criteriile de mai jos, cu atat mai mult va puteti creste punctajul si implicit sansele de a obtine finantarea:

  • Sunteti fermier (inregistrat la APIA/SNSVSA, etc) de mai mult de 12 luni / sau societatea d-voastra a desfasurat activitati agricole cel putin 12 luni (la data depunerii dosarului pentru fianantare)
  • Activitatile planului de afacere sunt in sectoarele: agroturism, servicii medicale, sanitar-veterinare, textile si pielarie, mestesuguri, fabricare electronice, fabricare bijuterii, fabricare mobila, lucrari instalatii electrice, incalzire si aer conditionat, ipsoserie, tamplarie, dulgherie, service auto, spalatorii auto, industrii creative)- vezi mai jos Lista Codurilor CAEN cu punctaj aditional
  • Demarati o afacere turistica intr-o zona cu potential turistic ridicat sau zona cu destinatie ecoturistica – vezi Lista Zonelor cu Potential Turistic Ridicat si Lista Zonelor cu Destinatii Ecoturistice
  • Intreprinderea d-voastra a avut activitate in ultimii 3 ani si profit in 2020
  • Intreaga activitate a aintreprinderii d-voastra este in spatiul rural (atat sediul social cat si toate punctele de lucru)

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Codurilor CAEN eligibile Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

  IMPORTANT: S-a anuntat ca nu se va mai permite constructia de pensiuni, agropensiuni si hoteluri. Constructia de bungalowuri, campinguri si parcuri de rulote vor ramane la finantare.

  IMPORTANT: S-a anuntat ca in sesiunea 2021 punctajul pentru codurile  CAEN de Productie va creste / Codurile CAEN de Productie vor fi punctate mai bine decat cele de servicii

  Clasa CAEN Activitatea din economia naţională Eligibil DA/NU
  1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate DA
  1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile DA
  1320 Producţia de ţesături DA
  1330 Finisarea materialelor textile DA
  1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare DA
  1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) DA
  1393 Fabricarea de covoare şi mochete DA
  1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase DA
  1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte DA
  1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile DA
  1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. DA
  1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele DA
  1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru DA
  1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) DA
  1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp DA
  1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. DA
  1420 Fabricarea articolelor din blană DA
  1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie DA
  1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte DA
  1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor DA
  1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament DA
  1520 Fabricarea încălţămintei DA
  1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn DA
  1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri DA
  1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii DA
  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn DA
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite DA
  1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton DA
  1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton DA
  1723 Fabricarea articolelor de papetărie DA
  1724 Fabricarea tapetului DA
  1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. DA
  1811 Tipărirea ziarelor DA
  1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. DA
  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire DA
  1814 Legătorie şi servicii conexe DA
  2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor DA
  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază DA
  2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase DA
  2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice DA
  2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor DA
  2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere DA
  2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) DA
  2052 Fabricarea cleiurilor DA
  2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale DA
  2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. DA
  2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice DA
  2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor DA
  2219 Fabricarea altor produse din cauciuc DA
  2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic DA
  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic DA
  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii DA
  2229 Fabricarea altor produse din material plastic DA
  2311 Fabricarea sticlei plate DA
  2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate DA
  2313 Fabricarea articolelor din sticlă DA
  2314 Fabricarea fibrelor din sticlă DA
  2319 Fabricarea de sticlărie tehnică DA
  2320 Fabricarea de produse refractare DA
  2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică DA
  2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă DA
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental DA
  2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică DA
  2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică DA
  2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică DA
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. DA
  2352 Fabricarea varului şi ipsosului DA
  2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii DA
  2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii DA
  2365 Fabricarea produselor din azbociment DA
  2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos DA
  2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei DA
  2391 Fabricarea produselor abrazive DA
  2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. DA
  2431 Tragere la rece a barelor DA
  2432 Laminare la rece a benzilor înguste DA
  2433 Producţia de profile obţinute la rece DA
  2434 Trefilarea firelor la rece DA
  2441 Producţia metalelor preţioase DA
  2451 Turnarea fontei DA
  2452 Turnarea oţelului DA
  2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare DA
  2454 Turnarea altor metale neferoase DA
  2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice DA
  2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal DA
  2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală DA
  2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice DA
  2561 Tratarea şi acoperirea metalelor DA
  2562 Operaţiuni de mecanică generală DA
  2571 Fabricarea produselor de tăiat DA
  2572 Fabricarea articolelor de feronerie DA
  2573 Fabricarea uneltelor DA
  2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel DA
  2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal DA
  2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri DA
  2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe DA
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. DA
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) DA
  2612 Fabricarea altor componente electronice DA
  2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice DA
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii DA
  2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum DA
  2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie DA
  2652 Producţia de ceasuri DA
  2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie DA
  2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice DA
  2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor DA
  2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice DA
  2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii DA
  2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii DA
  2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică DA
  2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice DA
  2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice DA
  2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat DA
  2751 Fabricarea de aparate electrocasnice DA
  2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice DA
  2790 Fabricarea altor echipamente electrice DA
  2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) DA
  2812 Fabricarea de motoare hidraulice DA
  2813 Fabricarea de pompe şi compresoare DA
  2814 Fabricarea de articole de robinetărie DA
  2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie DA
  2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor DA
  2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat DA
  2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) DA
  2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric DA
  2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic DA
  2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală DA
  2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere DA
  2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului DA
  2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. DA
  2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie DA
  2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii DA
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului DA
  2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei DA
  2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului DA
  2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului DA
  2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. DA
  2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier DA
  2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci DA
  2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule DA
  2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule DA
  3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare DA
  3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement DA
  3020 Fabricarea materialului rulant DA
  3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale DA
  3091 Fabricarea de motociclete DA
  3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi DA
  3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. DA
  3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine DA
  3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării DA
  3103 Fabricarea de saltele şi somiere DA
  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. DA
  3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase DA
  3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare DA
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale DA
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport DA
  3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor DA
  3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice DA
  3291 Fabricarea măturilor şi periilor DA
  3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. DA
  3311 Repararea articolelor fabricate din metal DA
  3312 Repararea maşinilor DA
  3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice DA
  3314 Repararea echipamentelor electrice DA
  3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor DA
  3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale DA
  3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. DA
  3319 Repararea altor echipamente DA
  3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale DA
  3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat DA
  3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase DA
  3812 Colectarea deşeurilor periculoase DA
  3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase DA
  3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase DA
  3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor DA
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate DA
  3900 Activităţi şi servicii de decontaminare DA
  4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii DA
  4321 Lucrări de instalaţii electrice DA
  4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat DA
  4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii DA
  4331 Lucrări de ipsoserie DA
  4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie DA
  4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor DA
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri DA
  4339 Alte lucrări de finisare DA
  4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor DA
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri DA
  4942 Servicii de mutare DA
  5210 Depozitări DA
  5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre DA
  5224 Manipulări DA
  5229 Alte activităţi anexe transporturilor DA
  5320 Alte activităţi poştale şi de curier DA
  5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată DA
  5590 Alte servicii de cazare DA
  5610 Restaurante DA
  5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente DA
  5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. DA
  5811 Activităţi de editare a cărţilor DA
  5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare DA
  5813 Activităţi de editare a ziarelor DA
  5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor DA
  5819 Alte activităţi de editare DA
  5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator DA
  5829 Activităţi de editare a altor produse software DA
  6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune DA
  6201 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) DA
  6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei DA
  6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul DA
  6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei DA
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe DA
  6312 Activităţi ale portalurilor web DA
  6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri DA
  6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. DA
  6910 Activităţi juridice DA
  6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal DA
  7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării DA
  7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management DA
  7111 Activităţi de arhitectură DA
  7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea DA
  7120 Activităţi de testări şi analize tehnice DA
  7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate DA
  7410 Activităţi de design specializat DA
  7420 Activităţi fotografice DA
  7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) DA
  7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a. DA
  7500 Activităţi veterinare DA
  7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv DA
  7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă DA
  7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului DA
  7830 Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă DA
  7911 Activităţi ale agenţiilor turistice DA
  7912 Activităţi ale tur-operatorilor DA
  7990 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică DA
  8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare DA
  8110 Activităţi de servicii suport combinate DA
  8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor DA
  8122 Activităţi specializate de curăţenie DA
  8129 Alte activităţi de curăţenie DA
  8211 Activităţi combinate de secretariat DA
  8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat DA
  8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor DA
  8292 Activităţi de ambalare DA
  8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. DA
  8621 Activităţi de asistenţă medicală generală DA
  8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată DA
  8623 Activităţi de asistenţă stomatologică DA
  8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană DA
  9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) DA
  9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) DA
  9003 Activităţi de creaţie artistică DA
  9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol DA
  9311 Activităţi ale bazelor sportive DA
  9312 Activităţi ale cluburilor sportive DA
  9313 Activităţi ale centrelor de fitness DA
  9319 Alte activităţi sportive DA
  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii DA
  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. DA
  9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice DA
  9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii DA
  9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic DA
  9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină DA
  9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele DA
  9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice DA
  9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor DA
  9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. DA
  9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană DA
  9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare DA
  9603 Activităţi de pompe funebre şi similare DA
  9604 Activităţi de întreţinere corporală DA
  9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. DA

  Detalii Cheltuieli Eligibile Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

   

  Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. INCLUSIV:

  • Constructia de cladiri
  • Achizitie cladiri si teren (maxim 10% din valoarea proiectului)- nu se accepta achizitie apartamente / birouri
  • Echipamente, utilaje, mijloace de transport
  • Consultanta, Proiectare, Marketing
  • Cheltuieli de leasing sunt eligibile doar daca la finalul leasingului financiar beneficiarul are posibilitatea de a le cumpara
  • Achizitie software, brevete, licente, drepturi de autor, marci

  Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

  • – Ambulanta umana;
  • – Autospeciala pentru salubrizare;
  • – Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacela pentru execuția de lucrari la inalțime;
  • – Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
  • – Mașina de maturat carosabilul;
  • – Auto betoniera;
  • – Autovidanja;
  • – Utilaj specializat pentru impraștiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fara a putea fi detasat);
  • – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

  *NU sunt eligibile achizitie de utilaje si echipamente agricole , bunuri second hand, terenuri, cheltuieli infiintare si functionare intreprinderi (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative)

   

   

  Lista Codurilor CAEN care obtin punctaj aditional pe grila de punctaj Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

  IMPORTANT: S-a anuntat ca nu se va mai permite constructia de pensiuni, agropensiuni si hoteluri. Constructia de bungalowuri, campinguri si parcuri de rulote vor ramane la finantare.

  IMPORTANT: S-a anuntat ca in sesiunea 2021 punctajul pentru codurile CAEN de Productie va creste / Codurile CAEN de Productie vor fi punctate mai bine decat cele de servicii

  Clasa CAEN Activitatea din economia naţională Domeniu Punctaj
  1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Textile si Pielarie 30
  1320 Producţia de ţesături Textile si Pielarie 30
  1330 Finisarea materialelor textile Textile si Pielarie 30
  1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Textile si Pielarie 30
  1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Textile si Pielarie 30
  1393 Fabricarea de covoare şi mochete Textile si Pielarie 30
  1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase Textile si Pielarie 30
  1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Textile si Pielarie 30
  1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Textile si Pielarie 30
  1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. Textile si Pielarie 30
  1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Textile si Pielarie 30
  1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Textile si Pielarie 30
  1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Textile si Pielarie 30
  1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp Textile si Pielarie 30
  1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1420 Fabricarea articolelor din blană Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1520 Fabricarea încălţămintei Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie 30
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2313 Fabricarea articolelor din sticlă Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Tehnologia Informatiilor 30
  2612 Fabricarea altor componente electronice Tehnologia Informatiilor 30
  2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Tehnologia Informatiilor 30
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Tehnologia Informatiilor 30
  2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie Tehnologia Informatiilor 30
  2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Tehnologia Informatiilor 30
  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3291 Fabricarea măturilor şi periilor Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Idustrii Creative (Numai pt Mestesug) 30
  3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Servicii pt populatia spatiu rural 45
  3319 Repararea altor echipamente Servicii pt populatia spatiu rural 45
  3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate Servicii pt populatia spatiu rural 45
  3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4321 Lucrări de instalaţii electrice Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4331 Lucrări de ipsoserie Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4339 Alte lucrări de finisare Servicii pt populatia spatiu rural 45
  4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Servicii pt populatia spatiu rural 45
  5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Agroturism 10
  5811 Activităţi de editare a cărţilor Industrii Creative 30
  5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare Industrii Creative 30
  5813 Activităţi de editare a ziarelor Industrii Creative 30
  5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Industrii Creative 30
  5819 Alte activităţi de editare Industrii Creative 30
  5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 30
  5829 Activităţi de editare a altor produse software Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 30
  6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Industrii Creative 30
  6201 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 30
  6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 45
  6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 45
  6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei Industrii Creative / Tehologia Informatiilor 45
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe Tehnologia Informatiilor 45
  6312 Activităţi ale portalurilor web Tehnologia Informatiilor 45
  7111 Activităţi de arhitectură Industrii Creative 45
  7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate Industrii Creative 45
  7410 Activităţi de design specializat Industrii Creative 45
  7420 Activităţi fotografice Industrii Creative 45
  7500 Activităţi veterinare Servicii pt populatia spatiu rural 30
  7911 Activităţi ale agenţiilor turistice Servicii pt populatia spatiu rural 45
  7912 Activităţi ale tur-operatorilor Servicii pt populatia spatiu rural 45
  7990 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică Servicii pt populatia spatiu rural 45
  8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Servicii pt populatia spatiu rural 45
  8621 Activităţi de asistenţă medicală generală Servicii pt populatia spatiu rural 30
  8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată Servicii pt populatia spatiu rural 30
  8623 Activităţi de asistenţă stomatologică Servicii pt populatia spatiu rural 30
  8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Servicii pt populatia spatiu rural 30
  8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Servicii pt populatia spatiu rural 30
  9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Industrii Creative 45
  9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) Industrii Creative 45
  9003 Activităţi de creaţie artistică Industrii Creative 45
  9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol Industrii Creative 45
  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Servicii pt populatia spatiu rural 45
  9603 Activităţi de pompe funebre şi similare Servicii pt populatia spatiu rural 45

  Lista Zonelor cu Destinatii Ecoturistice care obtin punctaj pe Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

  JUDEȚ – LOCALITATE:

  • MARAMURES BUDEȘTI
  • MARAMURES CĂLINEȘTI
  • MARAMURES DESEȘTI
  • MARAMURES OCNA ȘUGATAG
  • BRASOV ORAȘ ZĂRNEȘTI
  • HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG
  • HUNEDOARA TOTEȘTI
  • HUNEDOARA SARMIZEGETUSA
  • HUNEDOARA DENSUȘ
  • HUNEDOARA RĂCHITOVA
  • HUNEDOARA GENERAL BERTHELOT
  • HUNEDOARA BARU
  • HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
  • NEAMT ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
  • NEAMT AGAPIA
  • NEAMT BĂLȚĂTEȘTI
  • NEAMT CRĂCĂOANI
  • NEAMT VÂNĂTORI-NEAMȚ

  NEOTRUST

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA