Tinerii sub 40 de ani care revin din Diaspora sau Intreprinderile Micro si Mici, PFA, II, IL, SNC, SCA, SRL, detinute de persoane care s-au intors/se intorc din Diapora pot obtine 40.000 / 50.000 euro pentru prin Programul PNDR 6.1 Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri Diaspora 2021. Sprijinul acordat prin SM 6.1 contribuie la promovarea activitatilor agricole in mediu rural si incurajarea tinerilor din diaspora de a se reintoarce acasa si a incepe activitati agricole. Conditia pentru accesarea programului este ca tanarul sa nu fi implinit 41 de ani. De asemena tanarul trebuie SAU sa fi avut un loc de munca cel putin 3 luni in ultimele 12 in tari membre UE sau tari terte UE in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara SAU sa fi absolvit în ultimele 60 de luni un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara: postuniversitar, universitar, preuniversitar, in tari membre UE sau tari terte UE. Sesiunea de depuneri este deschisa, concurenta nefifind foarte mare, deci va recomandam sa porfitati de aceasta linie de finantare daca sunteti eligibil.

SPRIJIN INSTLARE TINERI FERMIERI PNDR 6.1 PE SCURT

SESIUNE DE DEPUNERE – ESTIMATA – IUNIE -AUGUST 2021

Valoare Finantare

max 70.000 euro

— 70.000 euro pentru exploatatii intre 30.000 – 50.000 SO cu integrare in planul de afaceri de operatiuni de conditionare-procesare sau agricultura ecologica
— 60.000 euro pentru exploatatii intre 12.000 – 29.999 SO cu integrare in planul de afaceri de operatiuni de conditionare-procesare sau agricultura ecologica
— 50.000 euro pentru exploatatii intre 30.000 – 50.000 SO
— 40.000 euro pentru exploatatii intre 12.000 – 29.999 SO

Intensitate Finantare

 • 100% fonduri europene – contributie proprie 0%

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Eligibilitate Beneficiar

 • Persoane, PFA, II, IF, SRL
 • Tineri peste 18 ani – sub 41 ani , care au absolvit minim 8 clase
 • Trebuie sa aiba pregatire in domeniul agricol /veterinar / economie agrara sau sa fie dispus sa finalizeze un curs dupa aprobarea proiectului (in max 33 de luni)

 • Sa nu apara inregistrari de terenuri/animale mai vechi de 24 de luni la APIA/DSVSA pe numele tanarului (inregistrarile pot fi mai noi de 2 ani)
 • Sa nu fi accesat masurile 6.1, 112, 141 sau 6.3 (nici solicitantul nici sotul/sotia)
 • Sa detina/ia in arenda/in concesiune terenuri /animale de o anumita valoarea economica (cel putin 12.000 SO) pentru a fi eligibil sa depuna proiect- vezi detalii Valoare SO mai jos

Angajamente

 • Demararea Planului de Afaceri trebuie sa înceapa în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
 • Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației (realizare vanzari egale cu 30% din prima transa)
 • Mentinerea investitiei 3 ani
 • Solicitantul trebuie sa inscrie toate suprafetele agricole detinute in registrul Unic de Identificare la APIA/Registrul Agricol la depunere; fara a reduce dimneasiunea economica a exploatatiei pe perioad de implementare si monitorizare (fluctuatie de maxim 15% cu excepia pepinierelor )
   

Cheltuieli Eligibile

 • Pot fi cumparate animale vii, teren sau material biologic
 • Constructia de cladiri necesare in cadrul fermei

 • Echipamente, utilaje mijloace de transport

 • Salarii

 • Consultanta, Proiectare, Marketing

Solicita o sedinta Gratuita de Consultanta Instalare Tineri Fermieri

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig.

  IDEI DE PROIECTE PRIN Programul de fonduri europene pentru Tineri Fermieri Diaspora 2021

  Pentru toate ideile de mai jos, prin intermediul fondurilor europene nerambursabile se poate cumpara teren, tractoare, combine (sau alte utilaje agricole) sere pentru cultura legume, animale. De asemenea se pot plati salarii sau servicii de consultanta pentru scrierea proiectului care trebuie depus in vederea primirii de finantare europeana nerambursabila. Se pot construi hambare sau alte cladiri necesare bunei functionari a fermei.

  O sera de legume achizitionata cu ajutorul de fonduri europene pentru tineri fermieri: se vad rosii coapte atarnand pe tulpini verzi intr-o sera moderna.

  Sere de legume

  Culturi de camp

  Consultnata fonduri europene cultivare legume proaspete, sanatoase - intr-un cos de rachita se regasesc morcovi, ceapa, ardei, rosii, ridichi.

  Culturi mixte

  Instalarea Tinerilor Fermieri masura 6.2 Fonduri Europene pentru culturi si crestere animale - o ferma pe un camp galben, iar in fundal cerul si soarele la apus.

  Culturi si crestere animale

  Fonduri europene pentru vaci, o tanara care zambeste, imbracata in camasa in carourisi vesta, in fata unor vazi de lapte.

  Crestere bovine pentru lapte / carne

  Consultanta Program 6.1 Instalarea tinerilor fermieri - exista fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea unei plantatii de zmeur.

  Arbusti / Pomi fructiferi

  Sprijin pentru tineri fermieri fonduri europene nerambursabile pentru apicultura, crestere de albine, un fagure de miere tinut in mana aduna albinele din imprejurimi.

  Apicultura

  Ferma mixta de animale

  Program 6.1 Instalarea tinerilor fermieri fonduri europene pentru culturi de vita de vie - o vie tanara, strugurii atarna in ciorchine coapte, imbietoare, lparfumate, delicioase.

  Viticultura

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta PNDR 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri Diaspora:

  Citeste mai jos mai multe detalii despre programul PNDR 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri Diaspora 2021:

  CONDITII DE ELIGIBILITATE

  GHIDUL SOLICITANTULUI SUBMĂSURA 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri– Sesiunea 2021– depunere on-line PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DE ZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

  2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

  Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

  *stabilirea tipului de exploataţie, se utilizează referinţele la ha / capete de animale/ familii de albine pentru încadrarea în tipul de zonă.

  *Pentru încadrarea proiectului în teritoriul ITI, terenurile sau efectivele de animale (cuantificate în ha/capete de animale/familii de albine) din teritoriul ITI trebuie să depăşească 50% din total terenuri/efective de animale din exploataţia vizată pentru sprijin – conform Anexei 17 – Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI).

  Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  • o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
  • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

  * exploataţie pomicolă reprezintă exploataţia în care ponderea culturilor de specii pomicole în cadrul calculului SO al exploataţiei este dominantă (procentul cel mai mare) în totalul SO al exploataţiei vegetale. În cazul exploataţiilor mixte, dacă exploataţia este majoritar vegetală, ponderea culturilor din specii pomicole în cadrul calcului SO al sectorului vegetal din exploataţie trebuie să fie dominantă (procentul cel mai mare din total vegetal).

  Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin întreprindere se înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să realizeze activităţi de producţie, şi comerţ, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

  Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

  • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

  N.B.! Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri. Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

  Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.

  Întreprindere parteneră – întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi care se află în următoarea relaţie cu altă/alte întreprindere/întreprinderi: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval);

  Întreprindere legată – întreprinderea care se află în oricare dintre următoarele raporturi:

  • a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
  • b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
  • c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
  • d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

  Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

  Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la lit.a)-d), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004.

  Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. O piaţă adiacentă este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

  Atenție! – Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

  • să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică
  • română;
  • să acţioneze în nume propriu.

  N.B.! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

  Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

  Categoriile de solicitanţi ai submăsurii 6.1 derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la

  finanțare, sunt, după caz:

  • Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
  • Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii măsurii 411-112 „Instalarea tinerilot fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020;

   Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007- 2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul;

  Beneficiarii contractelor de finanțare sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, s.M4.2a – inclusiv din zona ITI) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNDR 2014-2020.

  Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2 / 6.4 în același timp cu submăsura 6.1, dar

  prin Cereri de finanțare diferite.

  N.B.! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0

  (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

  Grila de Punctaj PNDR 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri Diaspora 2021

  Mai jos regasiti grila de punctaj.

  In aceasta sesiune se obtin usor fondurile nerambursabile. Defapt seisunea s-a preluncgit tocmai pentru ca nu s-a consumat bugetul. deci recomandam sa va grabiti sa accesati daca suntei interesat, timpul fiind scurt – sesiunea de depunere se inchide in 5 Iulie 2021.

  Grila de Punctaj 2021

  PS1 Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de samânţă) max 30
  PS1 – Sector zootehnic – bovine, apicultură, ovine și caprine și sector
  vegetal – legumicultură – legume în câmp, în spații protejate, ciupercării,
  producere de material săditor, pomicultură și producere de samânţă
  30
  PS2 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral max 15
  1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole 15
  2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10
  3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 5
  PS3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol max35
  1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 35
  2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 25
  3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 15
  PS4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate max 15
  1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 15
  2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA anexat) 5
  PS5 Principiul raselor/ soiurilor autohtone 5
  TOTAL 100

  Despre Dimensiunea Economica a Exploatatiei (adica terenurile si animalele) Tanarului Fermieri pentru a se putea depune dosarul pe programul 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri :

  Pentru a fi eligibil sa depuna dosarul la programul PNDR SM 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri, terenurile si animalele pe care tanarul le detine / le-a luat in arenda/concesiune trebuie sa aiba o valoare economica de cel putin 12000 SO.

  1. Dar ce este acest SO si cum se calculeaza?

  Pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 dintre elementele care stau la baza determinarii eligibilitatii si punctajul unui proiect nu mai face parte “UDE” (Unitatea de Dimensiune Economica – ce exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei) ci “SO” (Valoarea Productiei Standard / in engleza Standard Output). Productia Standard totala (SO 2010) se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie , luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

  2. Deci SO = Standard Output

  3. Exemple de Exploatatii (teren, animale) ale tanarului care il fac eligibil pentru a depune dosarul pe programul PNDR SM 6.1 Sprijin Instalare Tineri Fermieri:

  – Un tanar care detine/are in arenda/concesiune un teren de 2 Ha pe care cultiva legume (in camp) obtine 12.392 SO, deci este eligibil sa isi depuna dosarul la program

  – Un tanar care detine/are in arenda/concesiune un teren de 0,44 Ha pe care cultiva legume (in sera) obtine 12.103 SO, deci este eligibil sa isi depuna dosarul la program

  -Un tanar care detine 15 vaci de 2 ani sau peste (junici pentru reproductie) obtine 12.020 SO, deci este eligibil sa depuna dosarul la program

  -Un tanar care are 4 vaci de 2 ani sau peste (SO 3271), 100 de gaini ouatoare (SO 2156) , doua bivolite pentru lapte (SO 2400), doi cai ( SO 2808 ), 5 capre destinate reproducerii (SO 564), 10 familii de albine (So 590), 10 curci/curcani (So 420) obtine 12.209 SO, deci este eligibil sa depuna dosarul la program

  4. Mai jos gasiti care este valoarea standard pentru HA de teren pentru diverse culturi sau pentru fiecare cap de animal. Pentru a fi eligibil la program trebuie sa cumulati cel putin 12.000 SO:

  Sector Vegetal apoi sector Zootehnic

   

  Sector Vegetal:

  Coduri EUROSTAT Denumire culturi SO 2013 euro/ha
  0 1 2
  B_1_1_1 Grâu comun (inclusiv seminţe) 614.09
  B_1_1_2 Grâu dur (inclusiv seminţe) 432.81
  B_1_1_3 Secară (inclusiv seminţe) 354.27
  B_1_1_4 Orz+Orzoaică (inclusiv seminţe) 529.44
  B_1_1_5 Ovăz (inclusiv seminţe) 331.88
  B_1_1_6 Porumb boabe (inclusiv seminţe) 641.80
  B_1_1_7 Orez (inclusiv seminţe) 913.26
  B_1_1_99 Alte cereale (sorgul, triticale, meiul, hrişca, iarba
  -cănăraşului, altele) (inclusiv seminţe)
  452.74
  B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce (inclusiv seminţe) 533.77
  B_1_2_2 Linte, bob, măzăriche şi năut (inclusiv seminţe) 454.79
  B_1_3 Cartofi (inclusiv cartofi noi, material săditor, cartof dulce destinat consumului uman) 3167.88
  B_1_4 Sfeclă de zahăr (exclusiv seminţe) 1449.74
  B_1_5 Plante rădăcinoase pentru nutreţ (sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brasiceelor, morcovi furajeri, batata(cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc)(exclusiv seminţe) 1101.45
  B_1_6_1 Tutun 1696.83
  B_1_6_2 Hamei 4105.24
  B_1_6_4 Rapiţă (inclusiv seminţe) 647.72
  B_1_6_5 Floarea soarelui (inclusiv seminţe) 564.52
  B_1_6_6 Soia (inclusiv seminţe) 611.00
  B_1_6_7 In pentru ulei (inclusiv seminţe) 1563.56
  B_1_6_8 Alte plante pentru ulei (ricin, şofrănaş, susan, arahide, mac, muştar, alte culturi oleaginoase)(inclusiv seminţe) 374.00
  B_1_6_9 In textil (exclusiv seminţe) 307.17
  B_1_6_10 Cânepă (exclusiv seminţe) 518.11
  B_1_6_12 Plante medicinale şi aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea pentru cafea: muşeţel, mătrăguna, menta, mac, angelica, chimen, genţiana, iasomia, lavanda, levănţica, origanul, şofranul, salvia, valeriana, gălbeneaua, etc 937.85
  B_1_6_99 Alte plante industriale
  – cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenţionate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături)
  717.56
  B_1_7_1_1 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni
  – în câmp:
  – varză, conopidă, broccoli, sparanghel
  – legume pt. frunze (praz, salată, spanac, etc.)
  – tomate
  – porumb dulce
  – legume cultivate pentru fructe
  – vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
  – legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichi, napi
  – legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului)
  – fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
  6196.49
  B_1_7_1_2 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni
  – în grădină destinate comercializării:
  – varză, conopidă, broccoli, sparanghel
  – legume pt. frunze (praz, salată, spanac, etc.)
  – tomate
  – porumb dulce
  – legume cultivate pentru fructe
  – vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
  – legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichii, napi
  – legume păstăi(fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului)
  – fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
  7176.16
  B_1_7_2 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni
  – în sere şi solarii:*
  – varză, conopidă, broccoli, sparanghel
  – legume pt. frunze (praz, salată, spanac, etc.)
  – tomate
  – porumb dulce
  – legume cultivate pentru fructe
  – vinete, ardei, dovleci şi dovlecei, castraveciori
  – legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepţie cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichii, napi
  – legume păstăi (fasole, mazăre cu excepţia lintei şi a năutului)
  – fructele plantelor neperene (căpşuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas)
  27507.66
  B_1_8_1 Flori
  – în câmp
  – bulbi de flori, cormi şi tuberculi
  – flori tăiate şi boboci
  – plante cu flori şi plante ornamentale
  25527.46
  B_1_8_2 Flori
  – în sere şi solarii
  – bulbi de flori, cormi şi tuberculi
  – flori tăiate şi boboci
  – plante cu flori şi plante ornamentale
  83743.81
  B_1_9_1 Plante de nutreţ
  – Iarba temporară
  – iarba semănată pe terenuri arabile cedate producţiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani şi chiar sub un an
  266.22
  B_1_9_2_1 Plante de nutreţ
  – alte furaje verzi
  – porumb siloz
  1029.19
  B_1_9_2_2 Plante de nutreţ
  – alte furaje verzi (culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum sunt firuţa, cruciferele, facelia dacă sunt recoltate verzi şi nu au fost menţionate în altă parte, mazariche, lupin dulce)
  476.13
  B_1_9_2_99 Alte plante de nutreţ (diferite specii de trifoi anual sau peren
  – trifoi alb, trifoi roşu, trifoi de Alexandria
  – diferite varietăţi de lucernă)
  662.78
  B_1_10 Seminţe şi seminiceri
  – semințe de graminee (altele decât cerealele de bază)
  – seminţe pentru horticultură
  – seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase
  2993.73
  B_1_11 Alte plante (culturi de mică importanţă economică care nu pot fi încadrate în altă categorie) 592.99
  B_3_1 Păşuni şi fâneţe permanente
  – păşuni şi fâneţe
  295.04
  B_3_2 Păşuni şi fâneţe permanente
  – pe terenuri accidentate
  – păşuni sărace, inclusiv lăstărişul, de obicei nefertilizate şi neîntrebuinţate – păşuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate şi la altitudini mari, care nu sunt cosite – terenuri stâncoase, terenuri mlăştinoase, bărăganuri
  92.33
  B_4_1_1_1 Fructe, pomi şi arbuşti
  – climă temperată: Mere Pere Piersici şi nectarine Alte fructe: vişine, cireşe, caise, prune, gutui
  2812.04
  B_4_1_2 Livezi de coacăz, smochin, zmeur, muri, agrişe, cătină, afin, goji, măceşe, soc, lonicera, coarne, aronia, dud 3958.34
  B_4_1_3 Fructe, pomi şi arbuşti
  – nuci, alune, migdale, castane
  1754.40
  B_4_4_1 Vii
  – vin nobil
  1981.83
  B_4_4_2 Vii
  – alte vinuri
  1889.96
  B_4_4_3 Vii – struguri de masă 2170.52
  B_4_5 Pepiniere 5614.25
  B_4_6 Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun 487.35
  B_6_1 Ciupercării pe 100mp (Nr. recolte pe an
  – 4) (suprafața totală cultivată = suprafața de bază*numărul de cicluri)
  4456.78

  Sector Animal

  Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SO 2013 euro/cap
  0 1 2
  C_1 Ecvidee 1404.31
  C_2_1 Bovine sub 1 an – total 216.38
  C_2_2 Bovine sub 2 ani – masculi 344.40
  C_2_3 Bovine sub 2 ani – femele 341.49
  C_2_4 Bovine de 2 ani și peste – masculi 817.88
  C_2_5 Bovine de 2 ani și peste – female (juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție) 801.38
  C_2_6 Vaci, bivolite pentru lapte 1200.46
  C_2_99 Bovine de 2 ani și peste – alte vaci 515.85
  C_3_1_1 Oi – mioare montate – oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete 54.91
  C_3_1_99 Oi – alte oi: miei, berbeci, oi reformate – oi sterpe care urmează a fi îngrașate în vederea sacrificării 26.72
  C_3_2_1 Capre – capre montate – capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 112.98
  C_3_2_99 Capre – alte capre: iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării 39.67
  C_4_1_1 Porcine – tineret porcin sub 20 kg 33.36
  C_4_1_2 Porcine – scroafe pentru reproducție peste 50 kg 262.55
  C_4_1_99 Porcine – alte porcine: porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării 388.08
  C_5_1 Pui pentru carne * 473.59
  C_5_2 Gaini ouătoare * 2156.00
  C_5_3_1 Curcani și curci * 4205.56
  C_5_3_2 Rațe * 2824.99
  C_5_3_3 Gâște * 3602.66
  C_5_3_4 Struți * 30083.50
  C_5_3_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepelițe * 900.34
  C_6 Iepuri (femele iepuri) 13.91
  C_7 Familii de albine 59.62

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene