Microgranturi 2000 euro pt IMMuri PFA si ONG 2021

Home/Microgranturi 2000 euro pt IMMuri PFA si ONG 2021

In contextul crizei provocate de COVID-19: IMM-urile cu cifra de afaceri de cel putin 5000 de euro si fara angajati, PFAurile si ONG-urile cu activitate economica obtin un ajutor de stat de 2000 de euro prin programul POC Microgranturi 2021. Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta. Pe acest program s-a desfasurat deja o sesiune de depuneri la finalul anului 2020, insa bugetul nu s-a epuizat si urmeaza inca o sesiune de depuneri la inceputul anului 2021.

MICROGRANTURI 2000 EURO PENTRU IMMuri PFA & ONGuri PE SCURT

– sesiune depuneri: inceputul anului 2021

ValoareAjutor de Stat

2.000 euro

Angajamente

  • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de Microgrant

Eligibilitate Beneficiar

  • Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMMuri) cu CA de cel putin 5000 euro care fac dovada prin situatiile financiare depunse ca nu detin salariati la data de 31 Decembrie 2019 .

  • PFA, CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-10 si care nu au beneficiat de stimulent medical prin Ordonanta 43/2020

  • Conditii pt beneficiari

  • sa fi desfasurat activitate curenta/operationala pe cel putin 1 an calendaristic, cu exceptia PFA si CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la 1 februarie 2020

  • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019

Intensitate Finantare

  • 100% Finantare cu fonduri nerambursabile

  • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

*Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizitiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare .
*Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.
* Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului;
* Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.

Acceseaza acum MICROGRANTURILE de 2000 de euro

SUNA LA 0746325064

NEOTRUST

Consultanta Fonduri Europene

Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Program POC Microgranturi 2021 :

Lista Coduri CAEN eligibile pentru PFA si ONG cu activitate economica

Cheltuieli eligbile:

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite

18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

5811 Activități de editare a cărților

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 Activități de editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 Proiecția de filme cinematografice

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICAȚII

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8510 Învățământ preșcolar

8520 Învățământ primar

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Școli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activități de creație artistică

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102 Activități ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

9313 Activități ale bazelor sportive

9319 Activități ale cluburilor sportive

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

NEOTRUST

Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

CONTACT

FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA