Microgranturi 2000 euro pt IMM, PFA, II, IF, ONG, Profesii Liberale – Masura 1- 2021

Home/Microgranturi 2000 euro pt IMM, PFA, II, IF, ONG, Profesii Liberale – Masura 1- 2021

In contextul crizei provocate de COVID-19: IMM-urile cu cifra de afaceri de cel putin 5000 de euro si fara angajati, PFAurile , II , IF , Profesii Liberale, Profesionisti si ONG-urile cu activitate economica obtin un ajutor de stat de 2000 de euro prin programul POC Microgranturi 2021. Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta. Pe acest program s-a desfasurat deja o sesiune de depuneri la finalul anului 2020, insa bugetul nu s-a epuizat si urmeaza inca o sesiune de depuneri intre 25 Octombrie- 24 Noiembrie 2021 – SESIUNEA ESTE MOMENTAN DESCHISA, SE DEPUN CERERI.

MICROGRANTURI 2000 EURO PENTRU IMMuri, PFA, II, IF, Profesii Liberale & ONGuri – Masura 1 – PE SCURT

– sesiune deschisa: 25 Octombrie – 24 Noiembrie 2021

ValoareAjutor de Stat

2.000 euro

Angajamente

 • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de Microgrant

Eligibilitate Beneficiar

 • Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMMuri) cu CA de cel putin 5000 euro care fac dovada prin situatiile financiare depunse ca nu detin salariati la data de 31 Decembrie 2019 .

 • PFA, II (Intreprinderi Individuale), IF (Intreprinderi Familiale) ONG-uri si Profesii Liberale cu CAEN prevazut in Anexa 1 OUG 130/2020 vezi mai jos lista codurilor CAEN.

 • PFA, CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-10 si care nu au beneficiat de stimulent medical prin Ordonanta 43/2020

 • Conditii pt beneficiari

 • sa fi desfasurat activitate curenta/operationala pe cel putin 1 an calendaristic, cu exceptia PFA si CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la 1 februarie 2020

 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019

Intensitate Finantare

 • 100% Finantare cu fonduri nerambursabile

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

*Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizitiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare .
*Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.
* Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului;
* Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.

Acceseaza acum MICROGRANTURI – Masura 1 de 2000 de euro

SUNA LA 0746325064

NEOTRUST

Consultanta Fonduri Europene

Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Program POC Microgranturi 2021 – Masura 1 :

Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

Lista Coduri CAEN eligibile pentru PFA si ONG cu activitate economica

Cheltuieli eligbile:

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite

18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

5811 Activități de editare a cărților

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 Activități de editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 Proiecția de filme cinematografice

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICAȚII

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agențiilor de știri

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

85. ÎNVĂȚĂMÂNT

8510 Învățământ preșcolar

8520 Învățământ primar

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Școli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activități de creație artistică

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102 Activități ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

9313 Activități ale bazelor sportive

9319 Activități ale cluburilor sportive

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Lista Profesii Liberale, activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi cele cu regim juridic special,cu instituirea unor restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii

Definiţii:

– Legislaţie comunitară: Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale: „…profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificări profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate şi de o manieră profesională independentă, de persoanele care oferă servicii intelectuale şi conceptuale în interesul clientului şi al publicului. Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligaţii juridice specifice, bazate pe legislaţia naţională şi reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează şi îmbunătăţesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor şi confidenţialitatea relaţiilor cu clientul.”

– Legislaţia română: tratează global profesiile liberale în cadrul profesiilor reglementate şi a activităţilor independente, prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, coroborată cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România şi cu legislaţia fiscală.

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, art. 1, este util să grupăm activităţile în 3 tipuri de profesii reglementate:

 • profesii liberale, care se desfăşoară în temeiul legii şi prin înregistrarea într-un registru ţinut de o autoritate publică sau de un corp profesional, în baza căreia se realizează şi înregistrarea fiscală;
 • profesii reglementate, fie în sensul interzicerii desfăşurării ca activitate independentă, fie în sensul prevederii unor condiţii speciale;
 • activităţi independente pentru a căror desfăşurare sunt prevăzute anumite condiţii de pregătire.

Considerăm că profesiile liberale necesită îndeplinirea, pentru a fi încadrate ca atare, a următoarelor condiţii cumulative:

 • un act normativ care să reglementeze domeniul;
 • o autoritate publică sau un corp profesional care verifică îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a profesiei, eliberează autorizaţia şi o înscrie într-un registru;
 • o prevedere expresă în actul normativ prin care profesia se desfăşoară în baza autorizaţiei şi/sau a legitimaţiei de membru.

         PROFESII LIBERALE SAU CARE SE EXERCITĂ  ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,

FĂRĂ ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

 • LISTĂ ORIENTATIVĂ –
Nr. crt. Denumire profesie/ocupaţie Act normativ
1 ARHITECT Legea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 9-12, art. 17
2 ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

ASISTENT MEDICAL

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
3 asistent social Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social – art.8
4 AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005

privind performanţa energetică a clădirilor, art. 20

Ordinul nr. 550 din  9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente”, modificat prin Ordinul nr. 1083/2009

Ordin nr. 1767 din  6 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

5 AUDITOR FINANCIAR Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1, art. 3, CAP. 4 – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
6 AVOCAT Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare – art. 1 alin. (1)
7 biochimist

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
8 BIOLOG

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
9 CHIMIST

în sistemul sanitar

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – art. 3, art. 4, art. 7
10 CONSERVATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
11 CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art.1 alin.(1), art. 2, art. 20
12 CONSULTANT FISCAL Ordonanţă  Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală,cu modificările ulterioare –  art.9
13 CONTABIL AUTORIZAT Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 10
14 DIRIGINTE DE ŞANTIER Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, art. 6 alin. (2) şi art. 21, alin. (2) lit. b).

Ordin MD nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

15 EXECUTOR JUDECĂTORESC Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art.12 şi art. 16 
16 EXPERT CONTABIL Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată – art.3 şi art. 6
17 expert criminalist Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3-5, art. 10
18 EXPERT TEHNIC JUDICIAR

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR

Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară –  art. 29

Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea “vânătoare” – art. 8

Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar

19 EVALUATOR AUTORIZAT O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1)
20 FARMACIST Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Titlul XIV –     Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art. 574 şi art. 586
21 FIZIOTERAPEUT / KINETOTERAPEUT

 

FIZIOTERAPEUT / FIZIOKINETOTERAPEUT

 

FIZIOTERAPEUT / PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ

 

FIZIOTERAPEUT / BALNEOFIZIO-KINETOTERAPEUT

Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România – art. 14

Hotărârea CFR nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

22 GEODEZ Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
23 INTERPRET LIMBAJ MIMICO – GESTUAL Ordin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
24 LOGOPED O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

25 MOAŞĂ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 – art. 12 şi art. 16
26 MEDIATOR Lege nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator –art. 7, art. 12, art. 22-24
27 MEDIC Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 383
28 MEDIC  DENTIST Lege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, TITLUL XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – art. 476, art. 482, art. 514
29 MEDIC VETERINAR Lege nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul  art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare – art. 1
30 NOTAR PUBLIC Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
31 OPTICIAN-OPTOMETRIST O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

32 PRACTICIAN

ÎN INSOLVENŢĂ

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările ulterioare – art. 3 pct. 27
33 PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ

COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ

Lege nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – art. 6
34 PSIHOLOG Lege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare – art. 7, art. 8
35 RESTAURATOR Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
36 SOCIOLOG O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

37 SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI Legea nr. 350 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38
38 TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE

 

TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE

 

TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică

39 TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

Lege nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3) şi art. 6^¹
40 Expert în fizică medicală

 

Fizician medical

 

Fizician în sistemul sanitar

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 – art. 1 alin. (2)

ORDINUL Ministerului Sănătăţii nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

CONTACT

FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA