Fonduri Norvegiene pentru Inovare in IT – SMEs Growth IT&C

Home/Fonduri Norvegiene pentru Inovare in IT – SMEs Growth IT&C

IMM-urile si Intreprinderile Mari cu vechime de cel putin 1 an pot obtine intre 200.000 euro si 2 milioane de euro pentru extinderea afacerilor si dezvoltarea de tehnologii si servicii inovatoare- prin Programul SMEs Growth IT&C (SMEs Growth Romania ICT) . Sesiunea de depuneri proiecte este deschisa pana in 17 Septembrie 2020 !

SMEs Growth IT&C PE SCURT

Valoare Finantare

min. 200.000 euro – max. 2 milioane euro

Angajamente

 • Realizarea unei investitii initiale

 • Incheiere de parteneriate cu entitati din Norvegia sau Romania

 •  

* Perioada de implementare este pana la 30 Noiembrie 2022 (data finala a eligibilitatii costurilor)

Eligibilitate Beneficiar & Activitati

 • IMM sau Intreprinderi Mari cu max 25% proprietate publica

 • Vechime firma: cel putin 1 an fiscal integral;

 • Activitatile principale in stransa legatura cu cele ale proiectului

 • Activitati Eligibile

 • Dezvoltarea de produse/procese/solutii TIC

 • Dezvoltarea de produse/procese/solutii care utilizeaza componente TIC

Intensitate Finantare

 • maxim 85% Finantare cu fonduri nerambursabile

* % intensitatea finantarii difera in functie de tipul activitatii / costului

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri europene nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Dezvoltarea de produse / procese / solutii IT
 • Dezvoltarea de produse / procese / solutii cu componente IT

 • Achizitia de echipamente noi și second-hand
 • Costuri de personal (inclusiv salarii)

 • Costuri Calatorii, diurne, traininguri

 • Consultanta in inovare, consultanta accesare fonduri nerambursabile

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Programul SMEs Growth IT&C

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp.

  Grila de Punctaj

  Programul SMEs Growth IT&C 2020

  Operatorul de Fonduri va verifica indeplinirea criteriilor administrative si de eligibilitate continute in apelul pentru propuneri, urmand apoi grila de evaluare tehnica si financiara de mai jos. Criteriile de selectie vor fi punctate pe o scara de la unu la sase puncte (1 fiind cel mai scazut, 6 cel mai ridicat). Punctajul va constitui o baza pentru profilul de evaluare. Fiecare dintre criteriile de selectie poate fi un factor critic de succes, un punctaj scazut la anumiti factori critici putand pune in pericol intregul proiect. Profilul de punctaj va forma baza pentru prioritizarea propunerilor de proiecte.

  Criterii de selectie (notate cu un scor de la 1 la 6):

  Relevanta – Masura in care proiectul indeplineste rezultatul specific preconizat al Programului si activitatile eligibile prevazute in Apelul de Propuneri de Proiecte

  Viabilitate si fezabilitate tehnica – Masura in care proiectul este matur, adica viabil din punct de vedere tehnic si fezabil din punctul de vedere al solutiei tehnice, corespunde obiectivelor proiectului si rezultatelor specifice, Solicitantul are capacitatea tehnica/tehnologica sa implementeze proiectul, orarul.

  Nivelul de inovare – Masura in care proiectul include inovare, fie la nivel de intreprindere, sau la nivel de sector, nivel national sau nivel international

  Efectul de lansare – Masura in care proiectul nu ar putea fi realizat fara un grant

  Factori interni – Masura in care Solicitantul si Partenerul(ii) au resurse pentru a implementa proiectull factorii interni sunt factorii pe care Solicitantul poate sa ii influenteze prin alegeri strategice (resurse principale, activitati de baza, productie)

  Capacitatea financiara si riscul operational – Masura in care Solicitantul (si posibilii Parteneri) au capacitatea necesara de cofinantare si capacitatea financiara pentru a implementa proiectul si a suporta riscul operational – evaluarea situatiei financiare si a capacitatilor de imprumutare ale Solicitantului

  Estimari de costuri si finantare – Masura in care proiectul are estimari de costuri clare si bine documentate si un plan de finantare. Bugetul este elaborat in mod corect si corelat cu activitatile proiectului, resursele alocate si estimate.

  Situatia cu privire la DPI (Drepturi de Proprietate Intelectuala) – Resursele non-materiale disponibile pentru proiectul propus

  Piata si situatia cu privire la competitivitate – calitatea analizei de piata, cu echilibrul cererii si ofertei de produse si servicii

  Profitabilitatea proiectului – Masura in care proiectul are potential de profitabilitate

  Buna practica in afaceri – Masura in care solicitantul (si partenerul) adera la bune practici de afaceri, astfel cum sunt definite de recomandarile OCDE si Principiile directoare ale ONU privind afacerile si dreptul uman, inclusiv toleranta zero fata de coruptie (initiative la nivel de solicitant)

  Riscurile proiectului – Masura in care proiectul este sprijinit corespunzator de un plan de management al riscurilor

  Sustenabilitate – Proiectul include masuri clare de sustenabilitate, adica durabilitatea proiectului dupa data implementarii

  Calitatea parteneriatului bilateral (daca este cazul) – Masura in care Acordul de parteneriat include divizarea clara a rolurilor, responsabilitatilor si a fluxului de numerar au fost convenite; evaluarea implicarii Partenerului in pregatirea, implementarea si partajarea rezultatelor proiectului; fiecare partener are o contributie semnificativa la activitatile proiectului

  Chestiuni transversale – Masura in care poriectul respecta chestiunile transversale relevante identificate in formularul de proiect

  Impactul socio-economic –Masura in care proiectul are valoare adaugata, adica profitabilitatea socio- economica

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta POR 2.2 :

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Angajamente Fonduri Norvegiene SMEs Growth IT&C

  Parteneriate cu Entitati din Norvegia

  Incheierea de parteneriate cu entitati SEE este obligatorie, insa sunt incurajate si obtin punctaj suplimentar in timpul evaluarii (un parteneriat presupune ca entitatile *promotorul si partenerul din statul Donator* sa fie independente una de alta si fiecare sa indeplineasca sarcini substantiale si relevante pentru realizarea proiectului, avand un obienctiv economic comun; simpla prestare de servicii nu se califica drept parteneriat de proiect)

  *Partener eligibil = orice entitate publica sau private, comerciala sau necomerciala, inregistrata c persoana juridical in Norvegia sau Romania ; activitatea partenerului trebuie sa fie in stransa legatura cu activitatile pentru care se propune contributia sa.

  Contributie / Indicatori:

  Proiectele trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi din acesti indicatori de rezultat:

  • Tehnologii/procese/solutii TIC dezvoltate
  • Tehnologii/procese/solutii TIC aplicate (noi pentru companie)
  • Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piata)
  • Locuri de munca create

  Toate proiectele trebuie sa contribuie direct la urmatorii indicatori de rezultat (ambii indicatori):

  • Cresterea anuala a cifrei de afaceri
  • Cresterea anuala a profitului operational net

  In plus, pot fi alesi indicatori optionali precum „locuri de munca create”.

  Criterii de Eligibilitate SMEs Growth IT&C

  Sunt Eligibili:

  • Intreprinderi din sector privat (in special IMMuri dar se accepta si Intreprinderi Mari detinute public in proportie de cel mult 25%
  • Vechime: la data termenului limita al apelului – 1 an pt TIC si 3 ani pentru Inovare Verde si Crestere albastra
  • Acivitatile principale ale solicitantului sunt in stransa legatura cu cele pentru care se depune propunerea de proiect
  • Solicitantul si Partenerul (Partenerii) si reprezentantii legali ai acestora, care semneaza propunerea de proiect nu au fapte inscrise in cazierul judiciar si fiscal;
  • Incheierea de parteneriate cu entitati SEE nu este obligatorie, insa este incurajata si obtine punctaj suplimentar in timpul evaluarii (un parteneriat presupune ca entitatile *promotorul si partenerul din statul Donator* sa fie independente una de alta si fiecare sa indeplineasca sarcini substantiale si relevante pentru realizarea proiectului, avand un obienctiv economic comun; simpla prestare de servicii nu se califica drept parteneriat de proiect)

  *Partener eligibil = orice entitate publica sau private, comerciala sau necomerciala, inregistrata c persoana juridical in Norvegia sau Romania ; activitatea partenerului trebuie sa fie in stransa legatura cu activitatile pentru care se propune contributia sa.

  Solicitantii nu sunt eligibili pentru finantare daca:

  1. sunt intreprinderi in dificultate
  2. sunt in faliment, sub administrare judiciara sau in curs de lichidare, au activitatile suspendate
  3. au facut obiectul unei sentinte care are forta de res judicata pentru frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie infractionala sau orice alta activitate cu relevanta pentru solicitare, fara dovezi de masuri substantiale de corectie intreprinse in ultimii ani.
   d) sunt supuse unui ordin de recuperare restant pentru ajutor de stat ilegal sau incompatibil.

  Activitati Eligibile:

  • Dezvoltarea de produse/procese/solutii TIC
  • Dezvoltarea de produse/procese/solutii care utilizeaza componente TIC

  Detalii Intensitate Finantare Fonduri Norvegiene SMEs Growth IT&C

  Intensitate finantare – maxim 85% / cofinantare min 15% (nu se accepta contributii in natura)

  * Contributia financiara din acest program se determina de la caz la caz, luand in considerare toti factorii relevanti, inclusiv rentabilitatea proiectului si situatia financiara generala a companiei.

  Detalii Intensitate Finantare:

  1. Ajutor Regional, articolele 13 si 14 – Investitii facute in urmatoarele regiuni:

  – Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nort-Vest, Sud-Vest, Regiunea Centru: pana la 50% din costurile eligibile; – Ilfov si regiunea Vest: pana la 35% din costurile eligibile;
  – Bucuresti: pana la 10% din costurile eligibile.

  *IMM-urilor li se poate acorda un bonus intre 10% si 20% din costurile eligibile.

  1. Ajutor destinat IMM-urilor, articolele 17 – 19 din UE Regulations 651/2014
   • Ajutoare de investitii destinate IMM-urilor: intensitatea maxima a ajutorului este de 20% din costurile eligibile in cazul intreprinderilor mici si pana la 10% din costurile eligibile in cazul intreprinderilor mijlocii; (imobilizari necorporale, imobilizari corporale, salarii)
   • Ajutoare pentru consultanta in favoarea IMM-urilor: intensitatea maxima a ajutorului este de 50% din costurile eligibile;
   • Ajutoare pentru IMM-uri pentru participarea la targuri: intensitatea maxima a ajutorului este de 50% din costurile eligibile.
  1. Cercetare si Dezvoltare si Inovare, intre 25% si 100% – art 25 UE Regulations 651/2014
  2. Ajutoare de inovare destinate IMM-urilor, art. 28 UE Regulations 651/2014-max 50%
  3. Ajutoare pentru protectia mediului, art 36 – 38 UE Regulations 651/2014 max 40% – 50%
   • Ajutoare pentru investitii care sa permita intreprinderilor sa depaseasca standardele Uniunii pentru protectia mediului sau sa creasca nivelul de protectie a mediului in absenta standardelor Uniunii
   • Ajutoare pentru investitii pentru adaptarea anticipata la viitoarele standarde ale Uniunii
   • Ajutoare pentru investitii pentru masuri de eficienta energetica

  In mod exceptional, sprijinul financiar va fi acordat ca sprijin de minimis in conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1407/2013 (max. 200.000 EUR pe trei exercitii fiscale).

  Lista Cheltuieli Eligibile Fonduri Norvegiene SMEs Growth IT&C

  Sumar Cheltuieli eligibile:

  • Dezvoltarea de produse / procese / solutii IT
  • Dezvoltarea de produse / procese / solutii cu componente IT
  • Achizitia de echipamente noi și second-hand
  • Achizitia de teren / cladiri
  • Costuri de personal
  • Cheltuieli de calatorie
  • Cheltuieli pentru training-uri
  • Consultanta in inovare

  Principii generale de eligibilitate

  Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt acele cheltuieli efectuate de Promotorul de Proiect sau de Partenerul de Proiect, care indeplinesc urmatoarele criterii:

  1. a)  sunt suportate intre data de incepere si data finala de eligibilitate a proiectului, conform contractului de proiect;
  2. b)  au legatura cu obiectul contractului de proiect si sunt indicate in bugetul general estimat al proiectului;
  3. c)  sunt proportionale si necesare implementarii proiectului;
  4. d)  sunt utilizate in scopul unic al realizarii obiectivului proiectului si al rezultatului (rezultatelor) preconizat/e ale acestuia, intr-un mod consecvent cu principiile economiei, eficientei si eficacitatii;
  5. e)  sunt identificabile si verificabile, in special prin faptul ca sunt incluse in inregistrarile contabile ale Promotorului de Proiect si determinate conform standardelor contabile; si
  6. f)  respecta cerintele legislatiei fiscale si sociale aplicabile.

  Cheltuielile se considera a fi fost suportate atunci cand costul a fost facturat, platit, iar obiectul acestuia livrat (in cazul bunurilor) sau prestat (in cazul serviciilor si lucrarilor). In mod exceptional, costurile in legatura cu care s-a emis o factura in ultima luna de eligibilitate se considera si ele a fi fost suportate in termenul de eligibilitate daca aceste costuri sunt platite in termen de 30 de zile de la data finala de eligibilitate. Cheltuielile de regie si deprecierea echipamentelor se considera a fi fost suportate la momentul la care sunt inregistrate in contabilitatea Promotorului de Proiect si/sau a Partenerului de Proiect.

  Procedurile interne de contabilitate si audit ale Promotorului de Proiect trebuie sa permita reconcilierea directa a cheltuielilor si a veniturilor declarate in legatura cu proiectul cu declaratiile financiare si cu documentele justificative aferente.

  Prevederi detaliate de eligibilitate

  2.1 – Cheltuieli directe eligibile

  Cheltuielile directe eligibile pentru un proiect sunt cheltuielile care sunt identificate de Promotorul de Proiect si/sau de Partenerul de Proiect, in conformitate cu principiile contabile si cu regulile interne uzuale ale acestora, ca si cheltuieli specifice in directa legatura cu implementarea proiectului si care, ca urmare, pot fi angajate direct pentru proiect. Urmatoarele cheltuieli directe sunt eligibile, cu conditia sa indeplineasca criteriile prevazute in Articolul 1.5.2:

  1. costul cu personalul alocat proiectului, cuprinzand salariile efective plus contributiile sociale si alte costuri statutare incluse in remuneratie, cu conditia ca acestea sa corespunda politicii uzuale a promotorului de proiect si a partenerului de proiect cu privire la remuneratii;
   ca alternativa, costurile unitare (rate orare) pot fi stabilite in conformitate cu regulile de aplicare a scarilor corespunzatoare de costuri unitare aplicate in cadrul schemelor pentru subventii finantate integral de Romania pentru promotorul de proiect si / sau partener, sau Norvegia pentru partener donator, pentru tipuri similare de proiecte si entitati implicate.
  2. cheltuieli de deplasare si diurne pentru personalul care participa la proiect, cu conditia ca acestea sa fie in conformitate cu practicile uzuale ale promotorului de proiect si ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de deplasare;
   costuri cu echipamente noi sau second-hand, cu conditia ca acestea sa fie amortizate in conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile promotorului de proiect si general acceptate pentru articole de acelasi fel. Operatorul Fondului poate lua in considerare numai partea de amortizare care corespunde duratei proiectului si rata de utilizare efectiva in scopurile proiectului. In cazul in care Operatorul Fondului stabileste ca echipamentul este o componenta integranta si necesara pentru realizarea rezultatelor proiectului, poate fi eligibil pretul intreg al echipamentului respectiv;
  3. costuri cu consumabile si furnituri, cu conditia ca acestea sa fie identificabile si atribuite proiectului; costuri legate de alte contracte acordate de un promotor de proiect in scopul efectuarii proiectului, cu conditia ca acordarea sa respecte regulile aplicabile cu privire la achizitiile publice;
   costuri rezultate direct din cerintele impuse de contractul proiectului pentru fiecare proiect.

  2.2 – Achizitionarea de proprietati imobiliare si terenuri

  Costul de achizitie al proprietatilor imobiliare, insemnand cladiri construite sau in curs de dezvoltare si drepturile corespunzatoare asupra terenului pe care sunt construite acestea, precum si terenuri fara constructii poate fi eligibil cu urmatoarele conditii, fara a prejudicia aplicarea regulilor nationale mai stricte:

  1. a) trebuie sa existe o legatura directa intre achizitie si obiectivele proiectului;
  2. b) achizitia de proprietati imobiliare si/sau terenuri nu poate reprezenta mai mult de 10% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului, in afara de cazul in care in decizia de acordare a grantului de proiect este stabilit in mod explicit un procent mai mare;
   c) inainte de achizitie se va obtine un certificat de la un evaluator calificat independent sau de la o entitate oficiala autorizata corespunzator, prin care sa se confirme ca pretul de achizitie nu depaseste valoarea de piata si este liber de orice obligatii in sensul ipotecilor si altor sarcini, indeosebi cu privire la daunele in legatura cu poluarea. In caz de achizitionare a unor proprietati imobiliare, certificatul trebuie fie sa confirme ca respectiva cladire este in conformitate cu reglementarile nationale, fie sa specifice ce anume nu este in conformitate cu reglementarile nationale, dar urmeaza a fi rectificat de catre promotorul de proiect in cadrul proiectului;
  3. d) proprietatea imobiliara si/sau terenul trebuie sa fie utilizat in scopul si pe perioada specificata in decizia de acordare a grantului de proiect. Proprietatea trebuie transferata la promotorul de proiect, sau la cei desemnati in mod explicit de promotorul de proiect in solicitarea de proiect ca destinatari ai proprietatii imobiliare si/sau ai terenului, inainte de terminarea proiectului. Proprietatea imobiliara si/sau terenul nu poate fi vandut, inchiriat sau ipotecat in decurs de cinci ani de la terminarea proiectului, sau mai mult daca in contractul de proiect este stipulata o perioada mai lunga. Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) poate sa decline aceasta restrictie daca aceasta ar avea ca rezultat o povara neprevazuta si nejustificata asupra promotorului de proiect.
  4. e) proprietatea imobiliara si/sau terenul poate fi utilizat numai in conformitate cu obiectivele proiectului. In special, cladirile pot fi utilizate pentru a gazdui servicii de administratie publica numai atunci cand aceasta utilizare este in conformitate cu obiectivul proiectului; si
   f) achizitia proprietatii imobiliare si/sau a terenului trebuie sa fie aprobata in mod explicit de catre Operatorul de Fonduri inainte de achizitie, fie in contractul de proiect, fie printr-o decizie ulterioara.

  Restrictiile la care se face referire in paragraful 1(d) se refera si la cladirile construite sau reconstruite printr-o contributie financiara din Mecanismele Financiare SEE si/sau Norvegian 2014-2021.

  Cheltuielile cu pregatirea santierului si constructie, care sunt esentiale pentru implementarea proiectului pot fi eligibile.

  Costul proprietatilor imobiliare si/sau terenurilor deja detinute, direct sau indirect, de catre Promotorul de Proiect, sau achizitionarea de proprietati imobiliare si/sau terenuri, direct sau indirect, de catre Partenerul de Proiect sau de catre o administratie publica nu vor fi eligibile. In niciun caz proprietatile imobiliare si/sau terenurile nu se vor achizitiona in scopuri speculative. Proprietatile imobiliare si/sau terenurile trebuie sa nu fi primit in ultimii 10 ani un grant national sau de la un donator extern, care ar putea sa dea nastere la o duplicare de finantare.

  2.3 – Costuri indirecte eligibile (cheltuieli de regie)

  Costurile indirecte sunt toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de Promotorul de Proiect si/sau de Partenerul de Proiect ca fiind atribuite direct proiectului, insa care pot fi identificate si justificate de sistemul contabil al acestuia ca fiind efectuate in relatie directa cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot sa includa costuri directe eligibile. Costurile indirecte ale proiectului trebuie sa reprezinte o proportie corecta din cheltuielile de regie totale ale Promotorului de Proiect sau ale Partenerului de Proiect. Acestea pot fi identificate conform oricareia din metodele urmatoare:

  1. pe baza costurilor indirecte efective pentru promotorii de proiect si partenerii de proiect care au un sistem contabil analitic prin care sa identifice costurile indirecte asa cum sunt indicate mai sus;
  2. Promotorul de Proiect si Partenerii de Proiect pot sa opteze pentru o suma forfetara de pana la 25% din costurile eligibile directe totale, exclusiv costurile directe eligibile pentru subcontractare si costurile cu resursele puse la dispozitie de catre terti, care nu sunt utilizate la locatia promotorului de proiect sau a partenerului de proiect, cu conditia ca rata sa fie calculata pe baza unei metode de calcul juste, echitabile si verificabile, sau a unei metode aplicate in scheme de granturi finantate in intregime de Statul Beneficiar pentru tipuri similare de proiecte si de promotori de proiecte;
  3. promotorul de proiect si partenerii de proiecte pot sa opteze pentru o rata forfetara de pana la 15% din costurile eligibile directe cu personalul;
  4. in cazul unor proiecte care includ o componenta de cercetare, costurile eligibile indirecte pot fi determinate prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din costurile directe eligibile, exclusiv costurile directe eligibile pentru subcontractare si costurile resurselor puse la dispozitie de terti, care nu sunt utilizate la locatia Promotorului de Proiect sau a Partenerului de Proiect.

  2.4 – Costuri excluse

  1. Urmatoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:
   a) dobanda aferenta datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei si penalitati de intarziere;
   b) cheltuieli legate de tranzactiile financiare si de alte costuri pur financiare, cu exceptia cheltuielilor legate de
  2. conturile si serviciile financiare prevazute in contractul de proiect
   c) provizioane pentru pierderi sau potentiale datorii viitoare;
   d) pierderi din cursul de schimb;
   e) TVA recuperabila;
   f) costuri care sunt acoperite din alte surse;
   g) amenzi, penalizari si cheltuieli de judecata, in afara de cazurile in care litigiul este o componenta integranta si necesara pentru a realiza rezultatele proiectului; si h) cheltuieli excesive sau imprudente.

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA