Fonduri Europene pt Domeniul Cultural 2022

Home/Fonduri Europene pt Domeniul Cultural 2022

Operatorii din domeniul cultural pot accesa fonduri europene nerambursabile prin schema de Ajutor de Stat pentru Relansarea Sectorului Cultural. Aceste granturi de pana la 800.000 euro/ beneficiar pot fi accesate pentru 1. Organizare de festivaluri, 2. Organizare de evenimente culturale, 3. Proiecte ale Librariilor, 4. Proiecte ale Editurilor.

SCHEMA AJUTOR DE STAT 2022 PT RELANSAREA SECTORULUI CULTURAL: ORGANIZARE FESTIVALURI, EVENIMENTE CULTURALE, LIBRARII SI EDITURI PE SCURT

Valoare Finantare

Max 800.000 euro

Angajamente

 • Mentinerea activitatii pentru cel putin 6 luni de la data implementarea proiectului

Eligibilitate Beneficiar

 • ONG, SRL, SA;
 • Organizatori de festivaluri;

 • Organizatori de evenimente culturale

 • Librarii;

 • Edituri

Intensitate Finantare

 • 80% Finantare cu fonduri europene si guvernamentale nerambursabile; 20% cofinantare

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

 • Pt Organizatori Festivaluri si evenimente culturale: inchirierea spatii, inchiriere scenotehnica, inchiriere logistica, onorariile artisti, promovare, difuzare a activitatilor culturale din proiect, cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect
 • Pentru Librarii: achizitia stocurilor de carte , cheltuieli legate de logistica (transport, depozitare), achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale, servicii necesare derularii activitatilor culturale din proiect.
 • Pentru Edituri: cheltuieli pentru productia de carte , cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor, costuri de logistica (transport, depozitare), cheltuieli cu achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale si servicii;

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Schema de Ajutor de Stat pt Relansarea Sectorului Cultural – Fonduri Europene si Guvernamentale

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig gratuit.

  Conditii eligibilitate detaliate Schema Ajutor de Stat pt Relansarea Sectorului Cultural 2022 ( Organizatori Festivaluri & Evenimente Culturale, Librarii, Edituri)

  Conditii eligibilitate detaliate

  Schema de Ajutor de Stat Relansare Sector Economic (Organizatori Festivaluri si Evenimente Culturale, Librarii, Edituri)

  (1) Beneficiarii eligibili sunt entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

  a) au calitatea de persoana juridica inregistrata in Romania, respectiv au personalitate juridica.

  b) au fost infiintati si au desfasurat activitate cu continut si caracter cultural intr-unul din domeniile culturale inainte de 01.01.2020 conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului.

  c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului.

  d) nu se afla in una din urmatoarele situatii:

  1. beneficiarul este in faliment, in insolventa sau in lichidare, activitatile sale sunt sub administrare judiciara, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord incheiat cu creditorii, si-a suspendat activitatea, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte si se afla in orice alta situatie similara care ar decurge dintr-o procedura asemanatoare prevazuta de legislatia sau reglementarile europene si nationale;

  2. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala, spalare de bani sau finantarea terorismului, infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, exploatarea prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice alta activitate ilegala care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internationali, inclusiv condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor nerambursabile (europene si/sau provenind de la donatori publici internationali) si a fondurilor publice nationale aferente acestora;

  3. beneficiarul sau reprezentantul legal au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune legata de conduita lor profesionala;

  4. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti sau decizii administrative ramase definitive, cu privire la o abatere profesionala grava, deoarece au incalcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovati de orice conduita abuziva care le afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;

  5. beneficiarul sau reprezentantul legal au furnizat informatii false furnizorului/administratorului Schemei, nu furnizeaza sau nu sunt in masura sa prezinte informatiile/documentele justificative solicitate in vederea selectiei proiectului pentru finantare;

  6. beneficiarul sau reprezentantul legal se afla in orice situatie de conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/ europene in vigoare, care ar putea aparea in legatura cu apelul de proiecte;

  7. beneficiarul sau reprezentantul legal au informat cu intarziere furnizorul/administratorul Schemei despre orice situatie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da nastere unui conflict de interese;

  8. beneficiarul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/ de stat in cazul careia creanta nu a fost integral recuperata;

  9. beneficiarul este intreprindere in dificultate. Solicitantul va completa Anexa nr. 2 la prezenta Schema – „Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in intreprindere in dificultate” ;

  10. nu este partid politic, institutie religioasa sau cult religios recunoscut de stat, dupa caz, indiferent de forma de organizare;

  11. respecta legislatia nationala si europeana in vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv in ceea ce priveste cumulul, asa cum acesta este definit in prezenta schema;

  12. beneficiarul este direct responsabil pentru initierea, pregatirea, implementarea si sustenabilitatea proiectului;

  13. beneficiarul dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinantarii ce ii revine din costurile eligibile ale proiectului, daca este cazul;

  14. beneficiarul isi asuma obligatia de a informa imediat furnizorul in situatia in care proiectul/activitati din proiect este/sunt aprobat(e) la finantare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

  2. Alte conditii pentru fiecare categorie de beneficiari:

  – Masura A Organizatori Festivaluri – beneficiarul a organizat un festival cultural cu public in Romania, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

  1. festivalul a fost organizat de ce putin 2 ori in ultimii 3 ani

  2. festivalul are o durata de cel putin doua zile

  3. ultima editie cu public a festivalului a fost organizata in 2019

  4. editia 2020 a festivalului a fost anuntata si pusa in vanzare inainte de 15 martie 2020

  5. festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – in functie de situatia epidemiologica)

  6. beneficiarul detine marca inregistrata a festivalului la OSIM

  7. festivalul are bilete vandute la editia din 2019

  – Masura B Organizatori evenimente culturale – beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public in Romania cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

  1. ultimul eveniment cultural cu public a avut loc inainte de 15.03.2020

  2. evenimentele organizate in anul 2019 pentru care s-au vandut bilete in Romania in valoare de peste 122.500 lei

  – Masura C Librarii – beneficiarul indeplineste urmatoarelor conditii cumulative:

  1. in 2019, veniturile din vanzarea de carti in Romania reprezinta min 30% din total venituri

  2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librarii operate in spatii fizice accesibile publicului larg

  3. a inregistrat o scadere a veniturilor in perioada martie-decembrie 2020 de minim 25% fata de aceeasi perioada din 2019

  4. are un min de 2.000 de titluri expuse la vanzare si o varietate in domenii si edituri

  – Masura D – Edituri- beneficiarul indeplineste urmatoarelor conditii cumulative:

  1. are minimum 10 titluri expuse la vanzare si cel putin un contract de distribuire carte cu o librarie;

  2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin spatii fizice accesibile publicului larg;

  3. in 2019, veniturile din vanzarea de carti in Romania (altele decat cele catre librarii) reprezinta min 30% din total venituri;

  4. in 2019 a avut contracte si vanzari cu minim doua lanturi de librarii;

  5. in 2019 a participat la cel putin un targ de carte.

  i) Beneficiarul nu a primit in cursul anului 2019 finantare publica nerambursabila mai mult de 70% din venituri.

  j) Beneficiarul nu primeste ajutor de minimis in cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sustinerea sectorului cultural.

  k) Beneficiarul nu va primi sprijin financiar nerambursabil daca in dosarul de finantare prezinta informatii care nu corespund cu documentele suport depuse.

  l) Beneficiarul de ajutor de stat care desfasoara activitati economice si neeconomice, are obligatia de a evidentia distinct aceste tipuri de activitati in contabilitate.

  DETALII CHELTUIELI ELIGIBILE AJUTOR DE STAT SECTOR CULTURAL

  A & B – ORGANIZARE FESTIVALURI & ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE

  • 1. cheltuieli cu inchirierea de spatii (cu exceptia celor detinute de Stat);
  • 2. cheltuieli cu inchiriere scenotehnica (scene, sunet, lumini, LED screens, proiectoare, generatoare etc.);
  • 3. cheltuieli cu inchiriere logistica (corturi, garduri, toalete, amenajari interioare – backstage, inchiriere mobilier, structuri usoare temporare – e.g. layher, portafloor, generatoare) ;
  • 4. cheltuieli cu onorariile artisti care au avut cel putin 1 reprezentatie artistica in Romania in cursul anul 2019;
  • 5. cheltuieli de promovare, productie publicitara si difuzare a activitatilor culturale din proiect;
  • 6. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
  • 7. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect, de exemplu foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creatie (grafica, video etc), digital (app, web, store).

  C. LIBRARII

  • 1. cheltuieli cu achizitia stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru achizitia de carte, din care 20% sa provina de la edituri mici si minim 20% sa fie carti ale unor autori romani;
  • 2. cheltuieli legate de logistica (transport, depozitare);
  • 3. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
  • 4. cheltuieli cu achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale;
  • 5. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect.

  D. EDITURI

  • 1. cheltuieli pentru productia de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru productia de carte si min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori romani;
  • 2. cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;
  • 3. costuri de logistica (transport, depozit);
  • 4. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
  • 5. cheltuieli cu achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale;
  • 6. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Schema de Ajutor de Stat pt Relansare Sector Cultural – 2021 – Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile:

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Procedura SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA SECTORULUI CULTURAL

  I. DISPOZIŢII GENERALEArt. 1 Se instituie Schema de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural, denumită în continuare Schema.

  (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei Scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 și prin Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc.

  (3) Prezenta Schemă este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.

  (4) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, este furnizorul şi administratorul Schemei.

  II. OBIECTIVUL SCHEMEI

  Art. 2 Obiectivul prezentei Scheme este susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale.

  III. BAZA LEGALĂ

  Art. 3 Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică cu luarea în considerare și respectarea dispozițiilor următoarelor reglementări:

  a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 și prin Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei.

  b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

  IV. DOMENIUL DE APLICARE

  Art. 4 (1) Prezenta Schemă se aplică pe teritoriul României persoanelor juridice legal constituite în România, care fac parte din categoriile de Beneficiari eligibili, astfel cum sunt definiți la art. 9.

  (2) Acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei Scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind categoriile de ajutor exceptate, respectiv ajutor pentru cultură şi conservarea patrimoniului, prevăzut la art. 53 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

  (3) Prin prezenta Schemă nu se acordă ajutoare:

  a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;

  b) întreprinderilor aflate în dificultate;

  c) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul central în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;

  d) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

  Art. 5 (1) Prezenta Schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

  (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă beneficiarul depune furnizorului o cerere de finanțare, conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, aprobat prin Ordin de ministru, înainte de demararea proiectului.

  V. DEFINIŢII

  Art. 6 În sensul prezentei Scheme, următorii termeni se definesc astfel:

  a) activitate economică – furnizarea de bunuri, lucrări și servicii pe o piață;

  b) ajutor de stat – orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;

  c) ajutor utilizat abuziv – ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare detaliate în prezenta Schemă;

  d) apel de proiecte – modalitate competitivă de depunere, evaluare și selecție a unor proiecte ce se înscriu în obiectivele prezentei Scheme și care respectă prevederile acesteia;

  e) avans – prima tranşă de plată acordată beneficiarului de către furnizor/administrator, în limita stabilită în contractul de finanțare, stabilită în cadrul prezentei Scheme;

  f) avantaj – orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață, și anume în absența intervenției statului. Ori de câte ori situația financiară a unei întreprinderi este îmbunătățită ca rezultat al intervenției statului în condiții care diferă de condițiile normale de piață, există un avantaj;

  g) beneficiar de ajutor de stat – beneficiar eligibil din România, întreprindere, care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei de ajutor de stat;

  h) cheltuieli eligibile – costurile de exploatare prevăzute la art. 53 din Regulamentul de exceptare în bloc, detaliate în cadrul prezentei Scheme;

  i) cofinanțare/contribuție proprie – totalul sumelor asigurate de către beneficiarii de ajutor de stat pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractului de finanțare;

  j) conflict de interese – situația în care o persoană implicată în procesul de selecție deține interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparțială și/sau obiectivă a funcțiilor legate de procesul de selecție. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinități politice sau naționale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale solicitantului sau ale partenerului său, sau orice alte interese care pot influența activitatea imparțială și obiectivă a persoanei implicate în selecția proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere și prevederile privind conflictul de interese din legislația națională incidentă;

  k) contract de finanțare – contractul încheiat între furnizor/administrator și beneficiar (beneficiar de ajutor de stat), care reglementează drepturile și obligațiile aferente implementării unui proiect și prin intermediul căruia este acordat ajutorul de stat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;

  l) data acordării ajutorului de stat – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speță, data semnării contractului de finanțare între beneficiar și furnizor/administrator;

  m) domenii culturale – artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu cultural, muzee, cultură scrisă, educație culturală. Nu sunt eligibile moda, design, jocuri video, editare fie in format tiparit fie in format electronic a ziarelor și revistelor;

  n) dosar de finanțare – totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în cadrul unui apel de proiecte, conținând cererea de finanțare, documentele obligatorii și alte documente suport;

  o) eveniment cultural – ansamblu de activități din domeniile culturale, cu caracter și conținut cultural, desfășurat într-un spațiu și într-un interval de timp determinate, în cadrul căruia se realizează sau se prezintă creații artistice, bunuri culturale și/sau se prestează servicii culturale educaționale și recreative. Nu intră în această categorie: celebrări private sau cu circuit închis, manifestări sportive, publicitare, religioase sau gastronomice, bâlciuri sau evenimente similare;

  p) festival cultural – serie tematică de evenimente culturale și activități conexe, desfășurată într-un spațiu și într-un interval de timp determinate, cu caracter periodic sau ocazional, destinată prezentării publice;

  q) furnizor/administrator de ajutor de stat – Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului;

  r) întreprindere – orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

  s) întreprindere în dificultate – întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

  i. În cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, respectiv societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

  ii. În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă.

  iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

  iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

  v. În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, inclusiv în cazul organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale care desfășoară activitate economică, reflectată separat în conturi contabile distincte, atunci când, în ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

  t) monitorizare – urmărirea implementării proiectelor pentru a se asigura că procedurile stabilite sunt respectate, pentru a verifica progresul înregistrat în vederea obținerii rezultatelor și realizărilor stabilite și a identifica la timp eventualele probleme, în vederea adoptării de măsuri corective;

  u) proiect – o serie de lucrări indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcție tehnică precisă și cu obiective clar stabilite;

  v) grant – sprijin financiar nerambursabil acordat în baza contractului de finanțare în vederea implementării proiectului, constituit din suma finanțată din bugetul Schemei.

  V. FORMA AJUTORULUI

  Art. 7 Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:

  1.Măsura A: Granturi pentru proiecte de organizare festivaluri cu public în domeniile culturale

  2.Măsura B: Granturi pentru proiecte de organizare evenimente cu public în domeniile culturale

  3.Măsura C: Granturi pentru proiecte ale librăriilor

  4.Măsura D: Granturi pentru proiecte ale editurilor

  VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI

  Art. 8 În accepțiunea prezentei Scheme, toți beneficiarii eligibili sunt considerați întreprinderi.

  Art. 9 (1) Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt:

  1. organizație neguvernamentală, în sensul definiției de la art. 6 din prezenta Schemă, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale.Scopul/obiectivul/activitatea trebuie să fie înscris în documentele statutare ale organizației neguvernamentale și înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la data depunerii solicitării de ajutor de stat.

  2. societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate – clasa CAEN din Anexa nr. 4 la prezenta Schemă. Domeniu de activitatea trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societății și autorizat la data depunerii proiectului, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Solicitantul va completa Anexa nr. 1 la prezenta Schemă – „Declaraţia privind tipul și categoria întreprinderii”.

  (2) Beneficiarii eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) au calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv au personalitate juridică.

  b) au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020 conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului.

  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea proiectului.

  d) nu se află în una din următoarele situații:

  1. beneficiarul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale;

  2. beneficiarul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora;

  3. beneficiarul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională;

  4. beneficiarul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative rămase definitive, cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;

  5. beneficiarul sau reprezentantul legal au furnizat informații false furnizorului/administratorului Schemei, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informațiile/documentele justificative solicitate în vederea selecției proiectului pentru finanțare;

  6. beneficiarul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu apelul de proiecte;

  7. beneficiarul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere furnizorul/administratorul Schemei despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese;

  8. beneficiarul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/ de stat în cazul căreia creanța nu a fost integral recuperată;

  9. beneficiarul este întreprindere în dificultate. Solicitantul va completa Anexa nr. 2 la prezenta Schemă – „Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în întreprindere în dificultate” ;

  10. nu este partid politic, instituție religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma de organizare;

  11. respectă legislația națională și europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce privește cumulul, așa cum acesta este definit în prezenta schemă;

  12. beneficiarul este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectului;

  13. beneficiarul dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;

  14. beneficiarul își asumă obligația de a informa imediat furnizorul în situația în care proiectul/activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

  e) Pentru măsura A beneficiarul a organizat un festival cultural cu public în Romania, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

  1. festivalul a fost organizat de ce puțin 2 ori în ultimii 3 ani

  2. festivalul are o durată de cel puțin două zile

  3. ultima ediție cu public a festivalului a fost organizată în 2019

  4. ediția 2020 a festivalului a fost anunțată și pusă în vânzare înainte de 15 martie 2020

  5. festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – în funcție de situația epidemiologică)

  6. beneficiarul deține marca înregistrată a festivalului la OSIM

  7. festivalul are bilete vândute la ediția din 2019

  f) Pentru măsura B beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public în Romania cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

  1. ultimul eveniment cultural cu public a avut loc înainte de 15.03.2020

  2. evenimentele organizate în anul 2019 pentru care s-au vândut bilete în Romania în valoare de peste 122.500 lei

  g) Pentru măsura C beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative:

  1. în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania reprezintă min 30% din total venituri

  2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg

  3. a înregistrat o scadere a veniturilor în perioada martie-decembrie 2020 de minim 25% față de aceeași perioada din 2019

  4. are un min de 2.000 de titluri expuse la vânzare și o varietate în domenii si edituri

  h) Pentru măsura D beneficiarul îndeplinește următoarelor condiții cumulative:

  1. are minimum 10 titluri expuse la vânzare și cel puțin un contract de distribuire carte cu o librărie;

  2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin spații fizice accesibile publicului larg;

  3. în 2019, veniturile din vânzarea de cărți în Romania (altele decât cele către librării) reprezintă min 30% din total venituri;

  4. în 2019 a avut contracte și vânzări cu minim două lanțuri de librării;

  5. în 2019 a participat la cel puțin un târg de carte.

  i) Beneficiarul nu a primit în cursul anului 2019 finanțare publică nerambursabilă mai mult de 70% din venituri.

  j) Beneficiarul nu primește ajutor de minimis în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural.

  k) Beneficiarul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse.

  l) Beneficiarul de ajutor de stat care desfășoară activități economice și neeconomice, are obligația de a evidenția distinct aceste tipuri de activități în contabilitate.

  Art. 10 Activități eligibile

  (1) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii A aferente prezentei Scheme, Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru organizarea în România a festivalului cultural cu public amânat din anul 2020.

  (2) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii B aferente prezentei Scheme, Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru organizarea în România de evenimente culturale cu public.

  (3) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii C aferente prezentei Scheme, Beneficiarul trebuie să depună un proiect de promovare în România a lecturii printr-un concept integrat de comunicare scriitor-cititor.

  (4) Pentru a primi finanțare în cadrul Măsurii D aferente prezentei Scheme, Beneficiarul trebuie să depună un proiect pentru editare de carte și publicarea de noi autori români.

  (5) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor țintă minime:

  a) Măsura A: cel puțin 1 festival cultural cu public organizat în România;

  b) Măsura B: cel puțin 1 eveniment cultural cu public organizat în România;

  c) Măsura C: cel puțin 1 eveniment de promovare a lecturii printr-un concept integrat de comunicare scriitor-cititor organizat în România;

  d) Măsura D: cel puțin 1 cartea a unui nou autor român publicată în România.

  (8) Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România.

  (9) În contextul prezentei Scheme, furnizorul se va asigura că doar Beneficiarul din România este beneficiar al avantajului din perspectiva reglementărilor incidente ajutorului de stat.

  (10) În cadrul prezentei Scheme, nu sunt eligibile proiectele/activitățile care:

  a) sunt desfășurate în domeniul audiovizualului – inclusiv televiziunea, jocurile video și multimedia – modei, designului și publicării de ziare și reviste, fie în format tipărit, fie în format electronic;

  b) vizează/conțin activităţi de refinanţare (de ex. utilizarea sprijinului financiar nerambursabil pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);

  c) fac obiectul unei duble finanțări;

  d) nu respectă valorile țintă minime.

  (11) Un beneficiar poate depune un singur proiect/Măsură.

  VII. VALOAREA AJUTORULUI DE STAT

  Art. 11 Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:

  (1) În cadrul Măsurii A: granturi pentru proiecte de organizare festivaluri culturale cu public valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.

  (2) În cadrul Măsurii B: granturi pentru proiecte de organizare evenimente culturale cu public valoarea maximă a ajutorului este:

  a) Categoria B.1: Între 1 – 10 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 5% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.

  b) Categoria B.2: Între 11 – 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 10% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.

  c) Categoria B.3: Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 15% din valoarea brută a biletelor vândute pentru evenimentele desfășurate în anul 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.

  (3) În cadrul Măsurii C: granturi pentru proiecte ale librăriilor valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a sumei reprezentând 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019 în Romania, dar fără a depăși 800.000 Euro.

  (4) În cadrul Măsurii D: granturi pentru proiecte ale editurilor valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei a 15% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte din 2019 în Romania dar fără a depăși 800.000 Euro. (vânzări fizice directe exclud vânzările online și vânzările către librării).

  VIII. CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT

  Art. 12 Ajutorul de stat pentru Măsurile A,B,C,D se va acorda sub forma de:

  a) avans de maximum 70% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil la semnarea contractului de finanțare;

  b) diferența până la 100% după aprobarea raportului final însoțit de documente justificative.

  Art. 13 Valoarea brută totală a ajutoarelor de stat acordate unei întreprinderi nu poate depăşi, la data semnării contractului de finanțare, echivalentul în lei a 800.000 Euro, calculat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.

  Art.14 (1) Intensitatea ajutorului de stat este de până la 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, fără a depăși însă valoarea menționată la art.13.

  (2) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de stat prevăzute în prezenta Schemă, inclusiv a criteriilor privind firma în dificultate și a condițiilor de cumul, se efectuează de furnizor/administrator înainte de semnarea contractului de finanțare. Dacă la momentul introducerii contractului de finanțare în sistemul RegAS, se constată de către furnizorul/administratorul ajutorului de stat că nu sunt îndeplinite de beneficiar condițiile de cumul, contractul este desființat de plin drept.

  Art. 15 Cofinanțarea va fi asigurată sub formă de numerar.

  IX. REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT

  Art. 16 (1) Pentru a stabili dacă pragurile de notificare stabilite în cadrul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, şi intensităţile maxime ale ajutoarelor prevăzute la capitolul III din regulamentul menţionat sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

  (2) În cazul în care finanţarea din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituţii, agenţii, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii Europene, care nu este direct sau indirect sub controlul statului membru, este combinată cu ajutor de stat, numai acesta din urmă este analizat pentru a se stabili dacă pragurile de notificare şi intensităţile maxime ale ajutorului sau valorile maxime ale ajutorului sunt respectate, cu condiţia ca valoarea totală a finanţării publice acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile să nu depăşească rata de finanţare cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.

  (3) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate pot fi cumulate cu:

  a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

  b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

  (4) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei Scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului/prag al ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în prezenta Schemă.

  (5) Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme nu este transmisibil.

  (6) Declaraţia privind cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis – Anexa nr. 3 la prezenta Schemă – va fi completată de fiecare beneficiar.

  X. DURATA SCHEMEI

  Art. 17 (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, până la data de 31 decembrie 2023.

  (2) Perioada în care se vor efectua plățile ajutorului de stat este ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024.

  XI. BUGETUL SCHEMEI

  Art. 18 Finanțarea în cadrul prezentei Scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

  Art. 19 (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei Scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 30.000.000 Euro, respectiv valoarea estimată de 145.050.000 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2020 de 4,835 lei/euro, repartizată astfel:

  1. Măsura A: 6.500.000 euro;

  2. Măsura B: 5.500.000 euro;

  3. Măsura C: 12.000.000 euro

  4. Măsura D: 6.000.000 euro.

  (2) Sumele aferente bugetelor fiecărei măsuri, pot fi realocate între măsuri, în limita bugetului total aprobat, prin ordin al ministrului culturii.

  Art. 20 Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de maximum 700.

  XII. VALOARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL

  Art. 21 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se va stabili pe baza bugetului proiectului, întocmit în lei. Pentru a se încadra în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte.

  XIII. DURATA PROIECTELOR

  Art. 22 Proiectele vor putea fi implementate în cursul anului 2021, respectiv 2022, cu începere de la data semnării contractului de finanțare. Proiectul poate fi prelungit, dar nu poate fi finalizat mai târziu de 31.12.2023.

  XIV. EFECTE

  Art. 23 (1) Prin prezenta schemă se urmărește sprijinirea sectorului cultural în vederea relansării activității culturale. Activitățile culturale sprijinite urmăresc revigorarea spațiului cultural grav afectat de criza pandemică și păstrarea ocupării forței de muncă din domeniile culturale.

  (2) Prin intermediul schemei vor fi sprijinite aprox. 700 de entități private din domeniile culturale.

  XV. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI

  Art. 24 (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei Scheme, solicitanții trebuie să înainteze un dosar de finanţare către furnizorul de ajutor de stat, conținând cererea de finanțare și alte documente detaliate în Ghidul Solicitantului, aprobat prin Ordin al Ministrului Culturii.

  (2) Dosarele de finanțare se depun în cadrul apelului de proiecte, ce va fi anunțat pe pagina de internet a Ministerului Culturii și a Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

  (3) Toate dosarele de finanțare care îndeplinesc integral regulile de eligibilitate din prezenta schema vor fi finanțate, în limita bugetului alocat.

  (4) Implementarea proiectului va începe la data menționată în contractul de finanțare.

  (5) Verificarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Măsurilor A, B, C, D se face conform unei Proceduri de verificare a implementării proiectelor, aprobată prin Ordin al Ministrului Culturii.

  (6) Constatarea, în orice etapă anterioară semnării contractului de finanțare, a neîndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a ajutorului de stat impuse prin prezenta Schemă, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind cumulul și întreprinderea în dificultate, conduce la respingerea proiectului.

  XVI. CHELTUIELI ELIGIBILE

  Art. 25

  (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt cele efectuate în mod real în cadrul proiectului, care îndeplinesc condițiile din Ghidul solicitantului și următoarele criterii:

  a) au fost efectuate între data inițială și data finală de eligibilitate a proiectului, conform contractului de finanțare;

  b) au legătură cu obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în bugetul detaliat al proiectului;

  c) sunt proporționale și necesare pentru implementarea proiectului;

  d) sunt utilizate în unicul scop al atingerii obiectivelor și al realizării rezultatelor așteptate ale proiectului, conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate;

  e) sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile ale promotorului de proiect și/sau ale partenerului de proiect și sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în țara în care este stabilit promotorul de proiect și/sau partenerul de proiect și conform principiilor de contabilitate general acceptate;

  f) respectă cerințele legislației fiscale și sociale în vigoare.

  (2) Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit și obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor). În mod excepțional, cheltuielile pentru care a fost emisă o factură în ultima lună de eligibilitate sunt, de asemenea, considerate ca fiind efectuate în perioada de eligibilitate, dacă acestea sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilității.

  (3) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei Scheme sunt acele cheltuieli de exploatare, efectuate în mod real în cadrul proiectului, prevăzute de Regulamentul CE nr. 651/2014 cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  a) Pentru Măsura A și B: costurile de exploatare direct legate de organizarea festivalului/evenimentului cultural, cum ar fi:

  1. cheltuieli cu închirierea de spații (cu excepția celor deținute de Stat);

  2. cheltuieli cu închiriere scenotehnică (scene, sunet, lumini, LED screens, proiectoare, generatoare etc.);

  3. cheltuieli cu închiriere logistică (corturi, garduri, toalete, amenajări interioare – backstage, închiriere mobilier, structuri ușoare temporare – e.g. layher, portafloor, generatoare) ;

  4. cheltuieli cu onorariile artiști care au avut cel puțin 1 reprezentație artistică în România în cursul anul 2019;

  5. cheltuieli de promovare, producție publicitară și difuzare a activităților culturale din proiect;

  6. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

  7. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect, de exemplu foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creație (grafică, video etc), digital (app, web, store).

  b) Pentru Măsura C: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, cum ar fi:

  1. cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru achiziția de carte, din care 20% să provină de la edituri mici și minim 20% să fie cărți ale unor autori români;

  2. cheltuieli legate de logistică (transport, depozitare);

  3. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

  4. cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;

  5. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect.

  c) Pentru Măsura D: costurile de exploatare direct legate de proiectul cultural, cum ar fi:

  1. cheltuieli pentru producția de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru producția de carte și min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori români;

  2. cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;

  3. costuri de logistică (transport, depozit);

  4. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

  5. cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;

  6. cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect.

  (4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

  (5) Costurile vor fi estimate realist. Acestea trebuie să fie rezonabile şi conforme cu preţurile practicate pe piaţă. Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget se va avea în vedere că fundamentarea cheltuielilor trebuie să aibă la bază documente justificative precum dovezi ale prospectării pieței, oferte, contracte similare sau orice alte documente considerate utile. Necesitatea cheltuielilor estimate trebuie justificată, raportat la activitățile ce urmează a fi derulate și complexitatea acestora.

  Art. 26 (1) Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:

  a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;

  b) costul de achiziție a bunurilor imobiliare și a terenului neconstruit;

  c) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere;

  d) cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;

  e) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;

  f) pierderi din cursul de schimb valutar;

  g) TVA recuperabilă;

  h) costuri care sunt acoperite din alte surse publice/fonduri externe nerambursabile;

  i) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;

  j) cheltuieli excesive și imprudente.

  (2) Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarii sprijinului financiar nerambursabil.

  XVII. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE STAT

  Art. 27 Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei Scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

  Art. 28 Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei Scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

  Art. 29 (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta Schemă.

  (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

  (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

  (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

  (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

  (6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul măsurii de ajutor de stat are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

  (7) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de stat şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul prezentei scheme.

  (8) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta Schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014.

  Art. 30 Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

  Art. 31 (1) Modul de utilizare al sprijinului financiar nerambursabil sub prezenta Schemă este supus controlului furnizorului, precum și al autorităților publice cu atribuții de audit și control în domeniul fondurilor nerambursabile.

  (2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

  (3) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia promotorului/ furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce le revin ca responsabilitate.

  XVIII. RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT

  Art. 32 (1) Stoparea și recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul Schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de stat.

  (2) Ajutorul de stat se va recupera integral în cazul în care:

  a) sunt încălcate condițiile specifice legislației de ajutor de stat aplicabile prezentei scheme;

  b) ulterior încheierii contractului de finanțare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor și proiectului/activităților;

  c) este încălcată interdicția privind cesiunea contractului de finanțare;

  d) în orice altă situație în care se impune această măsură.

  (3) Furnizorul poate decide recuperarea parțială a ajutorului de stat, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate, constată că au fost încălcate alte condiții decât cele prevăzute la alin.(2). În ambele cazuri, la suma respectivă se adaugă și dobânzile aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia.

  (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

  (5) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului, respectiv data efectuării plății avansului și/sau a prefinanțărilor.

  (6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plății avansului sau prefinanțărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracției de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.

  (7) Promotorul de proiect este singurul răspunzător în faţa furnizorului privind modalitatea de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme. În situația în care se impune recuperarea integrală/parțială a ajutorului de stat de la partenerul de proiect din România, beneficiar de ajutor de stat, furnizorul recuperează ajutorul de stat de la promotorul de proiect, în limita sumelor de recuperat, inclusiv dobânzile aferente, în condițiile stabilite prin normele de recuperare emise de furnizor, contractul de finanțare și acordul de parteneriat. Promotorul de proiect poate să recupereze suma respectivă, inclusiv dobânda aferentă, de la partenerul de proiect beneficiar de ajutor de stat. În acest sens, promotorul de proiect trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare.

  (8) În cazul în care furnizorul constată, ca urmare a introducerii contractelor de finanțare semnate în sistemul RegAS, că nu este respectată condiția de cumul al ajutoarelor de stat/ de minimis, contractul este desființat de plin drept, beneficiarul de ajutor de stat (promotorul de proiect și/sau partenerul de proiect din România) fiind notificat în acest sens.

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA