Electric Up 2020

Home/Electric Up 2020

IMM-urile si operatorii din domeniul HORECA (pensiuni, hoteluri, restaurante, cafenele si alte IMMuri din HORECA) pot obtine 100.000 euro pentru achizitie si instalare de sisteme panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica si statii de reincarcare pentru vehicule electrice prin programul Electric Up. Bugetul de 476 milioane lei (circa 100 milioane euro) ar ajunge pentru aproximativ 1000 de firme beneficiare conform Ministrului Economiei.

ELECTRIC UP PE SCURT

Valoare Finantare Nerambursabila

100.000 euro

Angajamente

 • Inca nu au fost anuntate

Eligibilitate Beneficiar

 • Microintreprinderi, Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMMuri) din toate domeniile si operatori din domeniul HORECA.

  – Solicitantul detine un contract de furnizare a enegiei electrice in vigoare pentru punctul de consum unde solicita finnatarea, cu cel putin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive

  – Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale sau nu este in insolventa, faliment sau dificultate

  vezi mai jos codurile CAEN excluse de la finantare

  vezi mai jos cerintele tehnice ale achizitiilor

Intensitate Finantare

 • 100 % Finantare cu fonduri nerambursabile
 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

a) instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național;
b) instalarea staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

vezi mai jos lista detaliata a cheltuielilor eligibile

GRILA PUNCTAJ

Acceseaza acum ELECTRIC UP de 100.000 de euro

SUNA LA 0746325064

NEOTRUST

Consultanta Fonduri Europene

Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Program Electric Up 2020 :

Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

Lista Coduri CAEN eligibile

Sunt eligibile IMMuri din toate domeniile si operatori din domeniul Horeca: pensiuni, hoteluri, restaurante, cafenele si altele.

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare:

• 011 Cultivarea plantelor nepermanente

• 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

• 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

• 014 Creșterea animalelor

• 015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

• 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

• 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

• 031 Pescuitul

• 032 Acvacultura

• 051 Extracția cărbunelui superior

• 052 Extracția cărbunelui inferior

• 101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

• 102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

• 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

• 104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

• 105 Fabricarea produselor lactate

• 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

• 1081 Fabricarea zahărului

• 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

• 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

• 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

• 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

• 110 Fabricarea băuturilor

• 120 Fabricarea produselor din tutun

• 131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

• 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

• 191 Fabricarea produselor de cocserie

• 192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

• 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

• 2051 Fabricarea explozivilor

• 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

• 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

• 242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

• 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

• 2451 Turnarea fontei

• 2452 Turnarea oțelului

• 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

• 254 Fabricarea armamentului și muniției

• 301 Construcția de nave și bărci

• 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

• 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

• 641 Intermediere monetară

• 642 Activități ale holdingurilor

• 643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

• 649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

• 651 Activități de asigurări

• 652 Activități de reasigurare

• 653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

• 920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

• 981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Cerinte Tehnice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat in reteaua nationala de distributie, si cel puțin o statie de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare, cu sau fara acces public.

(2) Prin program se finanteaza proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalata intre 27 kWp – 100 kWp.

(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordati la reteaua nationala de distributie a energiei electrice va avea urmatoarea dimensionare:

a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere insumata instalata de minimum 27 kWp si maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalata de minim 300 Wp;

2. b) invertor/invertoare cu o putere insumata instalata de minimum 27 kWp si maximum 100 kWp;

3. c) conexiuni – curent continuu si/sau curent alternativ;

4. d) structura de sustinere a sistemului – capabila sa sustina tot sistemul si adaptata zonei unde va fi instalata, conform unor documentații de expertiza tehnica structurala, unde este cazul;

e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalatia existenta.

(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat in conformitate cu SR EN/ISO 17065.

(5) Schema electrica cu protectiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice impuse (6) Cerinte tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:

1. a) puterea nominala minima a panoului Pm [Wp]: 300Wp;+/-5W

2. b) eficienta panou: minimum 18%;

3. c) grad protectie: minimum IP65;

4. d) rezistenta factori externi: in conformitate cu standardul IEC 61215;

5. e) interval de temperatura functionare: – 40°C – 85°C;

6. f) NOCT: 45°C+/-2°C;

7. g) tensiunea la putere maxima a modulului UM [V]: ≥ 30V;

8. h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 si SR EN 61730;

JE 61215, IEC 61730

9. i) garantie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul si garanție de productivitate 25 de ani;

10. j) garantie eficienta: peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 de ani

11. k) conditii de masura: – masa aer AM = 1,5; – radiatie solara E = 1.000 W/m2; – temperatura celulei TC = 25 °C

(7) Cerinte tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:

1. a) puterea nominala instalata insumata: minimum 27 kW; maxim 100 kW da;

2. b) MPPT DA

3. c) iesire: 230/400 Vac, 50 Hz

4. d) eficienta: minimum 96%

5. e) interval de temperatura functionare: – 25°C – 60°C

6. f) umiditate: cel puțin 95%

7. g) certificari conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438; IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178, EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727

8. h) garantie invertor: minim 5 ani

(8) Invertorul poate fi si hibrid.

(9) Invertorul este capabil sa comunice informatiile masurate printr-un modul protocol compatibil cu cerintele de telecitire ale operatorului retelei de distributie a energiei electrice.

(10) Alte cerinte tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca invertoarele sunt cele prevazute in Ordinele ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020.

(11) Cerintele tehnice minime ale racordului electric:

a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la retea si vor respecta

cerintele operatorului de distributie;

b) iesirea in sistem se va face printr-o protectie redundanta si un contor specific in sarcina operatorului de distributie.

(12) Cerintele tehnice minime ale modulului de comunicatie:

1. a) protocol: Mod Bus liber;

2. b) date transmise: energie zilnica, curent

3. c) garantie: minimum 5 ani;

4. d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032

5. e) comunicatie: retea mobila (inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;

6. f) memorie: capacitate de stocare compatibila cu volumul datelor inregistrate

7. g) management SIM: resetare de la distanta in caz de deficienta de comunicatie;

8. h) management SMS: platforma de resetare si de status sistem;

9. i) interval de temperatura functionare: -20°C – +55°C.

(13) Echipamentele folosite trebuie sa aiba capabilitatea de centralizarea datelor in format criptat sau nemodificabil pe platforma producatorului acestora si in memoria tampon (buffer). Platforma trebuie sa permita accesul autoritații finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adica posibilitatea atasarii contului autoritații la interfața platformei producatorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.

(14) Platforma producatorului de echipamente fotovoltaice, trebuie sa dispuna de opțiunea configurarii raportarilor periodice (ex: zilnice, saptamânale, lunare) din care sa reiasa producția totala, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei si alte informații relevante pe baza carora se poate analiza randamentul finanțarii pe perioada de monitorizare.

(15) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, in format nesecurizat sau asupra carora exista suspiciunea alterarii datelor precum si:

-descarcarea acestora de pe echipament sau de pe platorma producatorului si expedierea/incarcarea manuala;

-forwardarea emailurilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producatorului;

• – rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate in regie proprie sau independente de producatorul echipamentelor;

• – echipamente de monitorizare si raportare care permit alterarea datelor;

• – echipamente care nu dețin certificari si omologari la nivel european;

• – echipamente care ruleaza firmware customizat sau alterat;

• – rapoarte ce provin din pagina producatorului, fara un certificat SSL valid si emis de catre o

autoritate de certificare recunoscuta.

(16) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:

1. a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel

2. b) Cicluri de descarcare la 50%: minim 750

3. c) Durata de viața: minim 10 ani la 20°C

4. d) Necesita intreținere: nu

5. e) Acumultorii se pot monta: atât vertical, cât si orizontal

6. f) Sistemul va fi prevazut cu: modul de monitorizare si vizualizare a incarcarii

(17) Cerințe tehnice minime pentru punctul de reincarcare:

1. a) stațiile de reincarcare vor avea factori de protecție minim IP54;

2. b) stațiile de reincarcare, atât normale cât si rapide, trebuie sa aiba protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate in orice rețea prin platforme informatice specifice;

3. c) se asigura un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul statiilor de reincarcare solicitate si al conectorilor disponibili pentru reincarcare destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, marcate corespunzator.

(18) Cerințele tehnice pentru statiile de reincarcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:

a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie sa fie in limba româna si cel puțin in alte 2 limbi de circulație internaționala si sa fie amplasata la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitați;

b) stațiile de reincarcare rapida trebuie sa fie pregatite pentru sezonul rece, fiind prevazute cu sisteme de ventilare forțata a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, inghețul (degradarea timpurie si imposibilitatea de folosire a stațiilor);

c) ecranul trebuie sa fie certificat antivandal, cu minim IK10.

d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru statiile cu putere normala, SR EN 62196-3:2015 pentru

statiile cu putere ridicata de minim 50 KW si SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;

5. e) factorul de putere al stațiilor de reincarcare rapida – minim 0,98;

6. f) eficiența stațiilor de reincarcare rapida – minim 95%;

7. g) garanția pentru lucrari si produsele finanțate este de 5 ani.

Cheltuieli Eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;

f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare

pentru stația de reîncărcare figura 2;

g) 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

(3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

CONTACT

FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA