Ajutor de Stat 2021 pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele

Home/Ajutor de Stat 2021 pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele

In 2021 se pot acccesa fonduri europene si guvernamentale prin Schema de ajutor de Stat conform OUG 224/2020 pentru pierderile suferite datorita COVID-19 . Beneficiarii eligibili sunt: Restaurante, Baruri, Cafenele, Operatori Catering. Suma primita reprezinta 20% din pierderea suferita in cifra de afaceri datorita situatiei COVID-19: se calculeaza diferenta dintre cifra de afaceri/rulaj din 2020 vs 2019. Se estimeaza ca prin aceasta schema de ajutor de stat vor primi fonduri nerambursabile un numar de 73.000 de beneficiari.

SCHEMA AJUTOR DE STAT 2021 PT RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CATERING PE SCURT

SESIUNE DE DEPUNERE DESCHISA DIN 29 MAI 2021 PANA IN 20 IULIE 2021

Valoare Finantare

20% din pierderea suferita in cifra de afaceri in 2020 vs 2019

Angajamente

 • Mentinerea activitatii pentru cel putin 6 luni de la data semnarii contractului de finantare (daca prin lege nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intrepruperea activitatii comerciale)

Eligibilitate Beneficiar

 • Restaurante;

 • Operatori Catering;

 • Baruri;

 • Cafenele;

Intensitate Finantare

 • 100% Finantare cu fonduri europene si guvernamentale nerambursabile;

 • Intensitate Finantare = Reprezinta un anumit procent din totalul costurilor eligibile ale proiectului, procent care este acoperit de fonduri nerambursabile.

Cheltuieli Eligibile

* Lista cheltuielilor eligibile urmeaza sa fie publicata

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru

Schema de Ajutor de Stat 2021 pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele in context COVID – Fonduri Europene si Guvernamentale

Completeaza formularul si un consultant Neotrust te va suna in cel mai scurt timp. Vom verifica eligibilitatea si vom calcula sansele de castig gratuit.

  Conditii eligibilitate detaliate Schema Ajutor de Stat pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele in context COVID 2021

  Conditii eligibilitate detaliate

  Schema de Ajutor de Stat 2021 pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele

  Sunt eligibile intreprinderile:

  – Agentii de Turism (CAEN 7911, 7912, 7990)

  – Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)

  – Structuri de Alimentatie (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)

  Conditii intreprindere:

  – Sa nu fi fost in dificultate la 31 Decembrie 2019

  – Prin derogare ajutorul se poate acorda microintrepinderilor sau intreprinderilor mici care se aflau in dificultate la 31 Decembrie 2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa

  – Nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul acestei scheme

  – In cazul in care au primit un alt ajutor de stat, suma primita anterior insumata cu suma primita in baza prezentei scheme sa nu depaseasca 800.000 euro

  NEOTRUST

  Consultanta Fonduri Europene

  Va stam la dispozitie cu urmatoarele Servicii de Consultanta Schema de Ajutor de Stat pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele in context COVID – 2021 – Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile:

  Alte Programe de Finantare Nerambursabila pentru Firme

  Fii primul care afla cand apar noi programe de Fonduri Europene Nerambursabile

  Aboneaza-te la Newsletter

  Lista Codurilor CAEN Eligibile Schema Ajutor de Stat pt Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele in context COVID-19 2021 (Fonduri Europene si Guvernamentale Nerambursabile)

  Sunt eligibile intreprinderile:

  – Agentii de Turism (CAEN 7911, 7912, 7990)

  – Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)

  – Structuri de Alimentatie (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)

  Conditii intreprindere:

  – Sa nu fi fost in dificultate la 31 Decembrie 2019

  – Prin derogare ajutorul se poate acorda microintrepinderilor sau intreprinderilor mici care se aflau in dificultate la 31 Decembrie 2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa

  – Nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul acestei scheme

  – In cazul in care au primit un alt ajutor de stat, suma primita anterior insumata cu suma primita in baza prezentei scheme sa nu depaseasca 800.000 euro

  Citeste Ordonanta de Urgenta care reglementeaza Schema Ajutor de Stat HORECA (inclusiv Restaurante, Catering, Baruri, Cafenele) in context COVID-19 2021

  ……

  ORDONANȚĂ DE URGENȚA

  privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19

  …….

  Pandemia COVID-19 reprezintă un șoc major pentru economia globală, dar și pentru economia națională. În acest context, industria turistică (structurile de cazare, structurile de alimentație, agențiile de turism), este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naționale.

  Acest lucru a fost cauzat de restricțiile impuse de Guvernul României în timpul Stării de Urgență și în timpul Stării de Alertă.

  În baza Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor care se aplică pe durata acestora pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au fost impuse restricții de funcționare pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniu (unitățile de alimentație publică, atât cele independente, cât și cele care funcționează în cadrul unităților de cazare), restricții ce au constat în suspendarea temporară începând cu data instaurării stării de urgență a activității operatorilor economici, restricții extinse până la data de 31 august 2020 pentru unitățile care funcționează în spații închise. Măsurile obligatorii impuse de autoritățile competente au avut un impact negativ direct asupra întreprinderilor din sectorul de alimentație publică (restaurante și alte servicii de servire a mesei), ducând la suspendarea activității acestora din motive neimputabile lor și, în consecință, la trimiterea personalului angajat în șomaj tehnic.

  Pe de altă parte, în cazul specific al structurilor de cazare și al agențiilor de turism, a fost vorba de o reducere inerentă a cererii ca efect direct al pandemiei, pierderile întreprinderilor în cauză fiind determinate, pentru perioada menționată, de restricțiile administrative impuse prin Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și a actelor subsecvente, dar și de scăderea cererii datorate reticenței de a călători.

  Turismul este un sector important al economiei naționale. Conform unui studiu realizat de către asociațiile patronale din turism, pe baza situațiilor financiare depuse la ANAF pentru anul 2019, se estimează că impactul industriei turistice (HORECA) la formarea PIB este de 5,07% (3,42% impact financiar direct – valoare adăugată; 0,91% impact social – salarii angajați și aport consum; 0,74% impact financiar indirect – furnizori și investiții.

  Conform datelor statistice oficiale, furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul total de înnoptări (români și străini) în structurile de primire turistică a scăzut la jumătate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, iar înnoptările turiștilor străini au scăzut cu aproximativ 80%. Scăderea circulației turistice a avut repercusiuni și asupra volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri.

  Analizând datele ANAF privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:

  – În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);

  – În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);

  – În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

  Totodată, operatori economici din turism angajează un număr mare din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate (4,2% din numărul de salariați, decembrie 2019, conform datelor INS), astfel încât nevoia de sprijin a acestora prin ajutoare de stat este o cerinţă reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale României.

  În aceste condiții, adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste efecte negative asupra economiei. Astfel, scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19.

  Măsurile de sprijin propuse influențează direct capacitatea operațională a întreprinderilor din acest sector de a-și menține și relua activitățile pe o piață de consum grav afectată de criza COVID-19, iar prin neluarea acestor măsuri de sprijin, întreprinderile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România.

  Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.

  Prezenta schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalității (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.

  Prezenta schema de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea acestui sector prin:

  a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia. Intrarea acestora în faliment ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicații economice la nivel național;

  b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 luni.

  În contextul celui de-al doilea val al pandemiei, în care deja au fost aplicate noi restricții și probabil vor mai urma altele, se impune adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru continuarea și restartarea activităților economice în acest sector,

  Ținând cont de faptul că sprijinirea întreprinderilor reprezintă o prioritate a programului de relansare economică al Guvernului României,

  In condițiile în care acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea de locuri de muncă, sens în care acestea trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,

  Luând în considerare faptul că este necesară implementarea unei măsuri de sprijin până la expirarea termenului limită prevăzut în Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, respectiv 30.06.2021,

  Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a încetării activității unor operatori economici,

  Întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru întreprinderile din acest sector ar conduce la întârzierea relansării economice,

  Dat fiind faptul că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I – Dispoziții generale

  Art. 1. – (1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe nerambursabile pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

  (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în baza art. 107 alin. (3) lit. (b) din TFUE, astfel cum este interpretat de secțiunea a 2-a și secțiunea 3.1 din Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, cu modificările și completările ulterioare (C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020 și C(2020) 7127 din 13 octombrie 2020), și se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

  (3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

  a) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat – Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS;

  b) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor stat – MEEMA; c) sistem informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat – sistemul informatic integrat proiectat și dezvoltat de STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, în scopul gestionării acordării sprijinului financiar pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (3), în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; sistemul informatic este găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MEEMA;

  d) ajutor de stat – orice măsură care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 107(1) din Tratatul CE;

  e) beneficiari de ajutor de stat – structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism licențiate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme;

  f) contractul de finanțare – act juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor, pe de o parte, și beneficiar, pe de altă parte, prin care se aprobă acordarea finanțării în temeiul prezentei scheme.

  g) durata schemei – prezenta schemă de ajutor de stat este aplicabilă în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, schema de ajutor de stat fiind în vigoare de la data adoptării sale până la 30.06.2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile, dar nu mai târziu de 31.12.2021;

  h) furnizor de ajutor de stat – entitatea deținută de stat sau care administrează resurse ale statului, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat. În cazul de față, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

  i) întreprinderi în dificultate – întreprinderi care se află în cel puțin una din situațiile următoare, conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:

  (a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. (b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

  (c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

  (d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

  (e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

  1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

  2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

  .

  CAPITOLUL II: Forma ajutorului

  Art. 2. – (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

  (2) Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

  (3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/întreprindere este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

  .

  Capitolul III – Beneficiari

  Art. 3. – (1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.

  (2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

  (3) Întreprinderile beneficiare trebuie să nu fi fost întreprinderi în dificultate, în sensul definiției de la art. 1 alin (3), dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

  (4) Prin derogare de la cele de mai sus, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici (în sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

  (5) Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici prevăzuți la alin. (4) care au primit ajutor de salvare trebuie să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare, trebuie să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.

  (6) Beneficiarii nu fac obiectul unui unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

  (7) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

  a) Nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare, sau daca au primit,

  ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

  b) Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

  .

  CAPITOLUL IV: Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

  Art. 4. – (1) Sumele aferente schemei de ajutor de stat vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și/sau fonduri externe nerambursabile.

  (2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

  (3) Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, cu respectarea art. 1, alin. (2).

  (4) În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme.

  (5) Virarea efectivă a sumei care constituie grantul se face prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  (6) Sumele provenite din această schemă de ajutor de stat și încasate de către beneficiari nu pot face obiectul popririlor și executărilor silite.

  (7) Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

  Art. 5. Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta ordonanță au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului prevăzut la art. 4 alin. (3), dacă prin lege nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale.

  .

  CAPITOLUL V: Modalitatea de derulare a schemei

  Art. 6 Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor

  etape de către solicitant:

  a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;

  b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

  c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 și care au obligația îndeplinirii condițiilor de la art. 3 alin. (5);

  d) depunerea situațiilor financiare anuale;

  e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;

  f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;

  g) depunereacertificatuluideatestarefiscală;

  h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării

  Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale condiționează acordarea sprijinului financiar de lipsa legăturilor intre jurisdicțiile necooperatiste, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: ca nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, ca nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva nr. 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, ca nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale si ca nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

  i) primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.

  .

  CAPITOLUL VI: Cumulul

  Art. 7 – (1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei a sumei de 800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale Comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia, cu privire la cumul..

  (2) Măsurile de ajutor acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentelor europene referitoare la ajutoarele de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, p. 1), Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013 p. 9), Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45) și Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 dinTratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (JO L 114, 26.4.2012, p. 8) sau cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentelor de exceptare pe categorii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 193, 1.7.2014, p. 1 și Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, JO L 369, 24.12.2014, p. 37., cu condiția respectării dispozițiilor și normelor privind cumularea prevăzute în regulamentele respective.

  .

  CAPITOLUL VII: Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea

  Art. 8 – (1) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

  (2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat.

  (3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

  (4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

  (5) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la dispoziția furnizorului schemei, în formatul și în termenul solicitat de acesta, toate datele și informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

  (6) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

  (7) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, precum și a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

  (8) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

  (9) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.

  (10) Până la 30 iunie 2021 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

  .

  CAPITOLUL VIII : Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat

  Art. 9. – (1) Furnizorul ajutoarelor de stat monitorizează respectarea condițiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei, iar în situația în care constată nerespectarea acestor criterii, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislației în vigoare. Recuperarea ajutorului de stat se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

  (2) Ajutorul de stat se recuperează în integralitate și în situațiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, inclusiv, dar fără a se limita la:

  a) nu au respectat obligația menținerii activității în condițiile art. 5;

  b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat;

  c) dacă nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.

  Art. 10 – Ghidul de implementare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și se publică în Monitorul Oficial, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanțe.

  PRIM – MINISTRU LUDOVIC ORBAN

  Contacteaza-ne telefonic, pe email sau completeaza formularul de mai jos pentru a solicita o sedinta de consultanta gratuita (consultanta fonduri europene).

  CONTACT

  FORMULAR CONSULTANTA GRATUITA